Samenwerkingspartner aan het woord – met Jeroen Stoltz

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met Jeroen Stoltz, Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg van de huisarts (POH-GGZ) Het Schakelteam vind ik een waardevol team om naar te verwijzen. In mijn werk ontmoet ik regelmatig patiënten die moeite hebben om verbinding te maken met anderen of die het lastig vinden om hun tijd zinvol in te vullen. Ondanks dat er veel mogelijkheden zijn in Almere waar mensen zich bij kunnen aansluiten, stuiten sommigen op verschillende obstakels die hen belemmeren om in beweging te komen. Vaak gaat het dan ook om persoonlijke drempels. Het Schakelteam is buitengewoon toegankelijk. Wanneer ik een patiënt aanmeld voor een intakegesprek met het Schakelteam, wordt er altijd snel een afspraak gemaakt. Ik heb de indruk dat de medewerkers van het Schakelteam heel goed de verbinding kunnen maken en dat zij oprecht geïnteresseerd zijn in hun cliënten. Dit leidt in mijn ervaring vrijwel altijd tot positieve resultaten. Ik heb van meerdere van mijn patiënten vernomen dat de medewerkers van het Schakelteam met hun persoonlijke vorm van ondersteuning hen enorm hebben geholpen om weer actie te ondernemen. Ze hebben het contact met het Schakelteam als zeer prettig en waardevol ervaren.
Geplaatst in Nieuws.