Week van de Psychiatrie 2024

Ook dit jaar zet het Schakelteam zich in voor de Week van de Psychiatrie. Op maandag 25 maart organiseren we om 14.30 een laagdrempelige sessie yoga in Corrosia, en op woensdag 27 maart zetten we weer een nieuwe theatrale bijeenkomst op de planken bij de VMCA. Doet u ook mee? Het programma voor de rest van de Week van de Psychiatrie in Almere vindt u hier 

Contact en vragen: marika@schakelteam-almere.nl

Een schop onder de kont – het verhaal van een geschakelde

Door Leandra Vleeschhouwer, medewerker Schakelteam vanuit het welzijnswerk. 

Via de POH-GGZ, de praktijkondersteuner van de huisarts op GGZ-gebied, kreeg ik de gegevens van een man die ‘een schop onder de kont’ nodig had. Deze man had enkele gesprekken gehad bij de praktijkondersteuner. Samen waren ze erop uitgekomen dat hij vooral wat praktische ondersteuning nodig had bij het maken van contact met anderen en bij het vinden van een nieuwe daginvulling. Ze spraken af dat de praktijkondersteuner hiervoor het Schakelteam zou inschakelen. 

Toen ik aanbelde trof ik een man die eigenlijk heel goed kon verwoorden wat hij wilde. Hij had zich in moeilijke perioden aangewend om volgens een vast schema te leven, op de automatische piloot. Hij deed alle dagen precies hetzelfde. Hij wilde dit doorbreken, nieuwe activiteiten uitproberen en nieuwe mensen leren kennen. Maar hij wist niet waar te beginnen. Die schop onder de kont had hij, in zijn eigen woorden, echt wel nodig. 

Als schakelaar ben ik goed op de hoogte van de sociale kaart in de buurt, de ontmoetingsmogelijkheden, de activiteiten. Ik liep dit met hem na om te onderzoeken wat hij al kende en wat nog niet. En waar zijn interesse lag. Hij had wel eens van het buurtcentrum gehoord, maar wist niet hoe hij er moest komen. Alleen gaan was ook wel spannend. Daarom gingen we op een mooie woensdagochtend samen op stap. We maakten kennis, dronken koffie en de vaste bezoekers gaven hem een warm welkom. De man werd meteen meegenomen voor een potje klaverjassen. Toen ik aan het einde van de ochtend vroeg ‘zullen we een nieuwe afspraak maken?’, hoefde dat niet voor hem. Hij wist nu waar het buurtcentrum was, hoe hij er moest komen, en wat er te doen is. Het leek me goed hem wat tijd te gunnen om zijn weg te vinden. Binnenkort app ik hoe het gaat en voor welke activiteit hij inmiddels heeft gekozen. 

Schakelteam Almere is hét schakelpunt voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en voor alle mensen die in hun omgeving met psychisch kwetsbare mensen te maken hebben. Wij zijn actief in Haven en Stedenwijk, maar ook mensen uit andere wijken kunnen bij ons terecht 

Nieuwjaarsbingo

Het jaar 2024 is inmiddels al lang begonnen, maar we blikken toch nog even terug naar vorig jaar. In 2023 droeg het Schakelteam actief bij aan het verbinden van mensen met een psychische kwetsbaarheid in verschillende Almeerse wijken. 

We hebben veel mensen kunnen schakelen naar het bestaande aanbod in Almere, én we hebben we ook zelf verbindende activiteiten georganiseerd. Samen met partners zetten we onze schouders onder de Dag van de Mentale Gezondheid, maakten we met bewoners een theatervoorstelling en brachten we mensen met psychische kwetsbaarheid met elkaar in contact tijdens onze winterwandeling.  

Aan deze wandeling nam een mix van mensen deel: sommigen kenden het Schakelteam al van het begin terwijl anderen zich later aansloten. We hebben genoten van een hapje en een drankje bij Beppie’s Kookcafé, een plek die voor velen een ontdekking was.  

In januari trapten we het jaar traditiegetrouw af met onze online Nieuwjaarsbingo. Opvallend is dat hier andere mensen bij aansloten dan bij de wandeling. Bijvoorbeeld mensen die minder mobiel zijn of voor wie het toch nog een grote stap is om buiten de deur iets te ondernemen, en mensen die het gewoon leuk vinden om online aan te sluiten. Ook organiseerden we samen met onze samenwerkingspartners op Blue Monday een SNERTDAG bij STIP.  In maart werken we weer samen om tijdens de week van de psychiatrie stigma’s te doorbreken. 

We blijven met het Schakelteam naar manieren zoeken om álle inwoners te betrekken bij het sociale leven in de buurt. We merken, dat mensen die normaal minder snel buiten zouden komen, meegaan wanneer activiteiten door het Schakelteam worden georganiseerd. Zo komen ze in contact met anderen, wat weer een opstapje is naar andere activiteiten.  

En zo streven we naar een 2024 vol verbinding en begrip voor elkaar. Wilt u ook met ons iets organiseren of wilt u weten hoe u andere mensen betrekt in uw sociale activiteiten? Neem contact met ons op via marika@schakelteam-almere.nl 

Samenwerkingspartner aan het woord – met Marion Bestenbreur, projectcoördinator OCO Almere 

Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?   

OCO Almere is een project waarbij meer dan 70 vrijwillige ervaringsdeskundigen dagelijks inwoners ondersteunen om de juiste hulp en zorg te krijgen die zij nodig hebben. De ondersteuningsvragen zijn erg divers en variëren van schuldenproblematiek, NAH, psychische klachten, aanvraag huishoudelijke hulp tot jongeren die dakloos zijn geworden.  Het Schakelteam en OCO Almere werken fijn en goed samen. We weten elkaar te vinden in de ondersteuning van inwoners die het zelf niet altijd even goed kunnen redden in onze maatschappij. Het Schakelteam draagt mensen écht warm over. We hebben bijvoorbeeld iemand die via het Schakelteam bij ons terecht is gekomen en inmiddels al jaren vrijwilliger is. Ook andersom zorgen wij voor een warme overdracht. Dit is iets waar we beiden belang aan hechten en waar onze kracht zit. 

 

Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?   

Wij verwijzen inwoners naar elkaar, brengen inwoners in contact met activiteiten in de wijk, of een OCO ondersteunt bij het aanvragen van een indicatie. Verder organiseren wij ook gezamenlijk activiteiten op Blue Monday, de Dag van de mentale gezondheid of tijdens de week van de psychiatrie. Door zo met alle organiserende partijen ons eigen netwerk te betrekken kunnen we samen een zo breed mogelijke groep bereiken.  Dat vinden we belangrijk. 

 

Wat betekent het Schakelteam volgens u voor uw cliënten?   

Het Schakelteam biedt steun aan inwoners, cliënten en bezoekers die als erg waardevol wordt ervaren. Onze doelgroep heeft vaak meer aandacht en begrip nodig dan anderen. Als er iemand binnenkomt die al veel heeft meegemaakt kunnen zij hier goed op inspelen en écht de tijd nemen om samen op te lopen. Mensen zijn altijd welkom, bij ons en bij het Schakelteam.  

 

Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden kunnen worden, welke suggesties heeft u dan?   

Als het Schakelteam kan uitbreiden naar meerdere wijken, zou dat zeer zeker mooi en waardevol zijn!   

 

Coördinatieteam OCO, links naar rechts: Marion, Suzanne, Alie en Erika

Meer weten over OCO Almere? Kijk voor meer informatie ook op: www.ocoalmere.nl 

Samenwerkingspartner aan het woord – met Erik Bruinsma, coördinator medewerkers inloophuis De Ruimte

NAAM;  Erik Bruinsma  

FUNCTIE;  Coördinator medewerkers inloophuis De Ruimte  

 

 

Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?   

Bij inloophuis De Ruimte staat iedere dag de deur open voor iedereen die behoefte heeft aan een kop koffie, een gesprekje of gewoon even binnen zitten.  Wij doen dit met een team van medewerkers die voor iedereen een luisterend oor hebben.  Het is dan fijn om te weten dat we het schakelteam achter de hand hebben om naar te verwijzen voor hulp, wij kunnen vaak niet helpen maar wel doorsturen naar bv. Het schakelteam. Dat is voor ons een absolute meerwaarde.   

 

Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?     

Iedere 2e woensdag van de maand wandelen we met het schakelteam, we starten dan bij het inloophuis en wandelen door de wijk en soms verder. Deze wandelingen zorgen ervoor dat we elkaar beter leren kennen en nog duidelijker krijgen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wat voor ons nog belangrijker is, het schakelteam brengt ons en geïnteresseerden bij elkaar, zo hebben we laatst een nieuwe medewerker via het schakelteam binnen gekregen, hier zie je dat onze samenwerking tot iets moois leidt. Ikzelf vind het contact met het schakelteam fijn omdat het ook zorgt voor een betere verbinding met de wijk, samen zie je meer en het is belangrijk om te weten wat er rondom ons leeft en speelt.  Voor onze bezoekers en medewerkers is het schakelteam een vraagbaak, een plaats om naar door te verwijzen.  

Éen telefoonnummer – het verhaal van een geschakelde

Door Marika, medewerker Schakelteam Almere

Ik ontving een alarmerend sms’je van een onbekend nummer. Een mevrouw berichtte me dat ze wederom een brief had ontvangen waar ze zich geen raad mee wist, en de deadline naderde snel. Ze moest dringend handelen, ze had nog maar tot het eind van de week. Ik belde mevrouw meteen op om haar verhaal te horen. Het bleek dat de rechtbank haar een laatste kans had gegeven om zelf een mentor voor haar dochter aan te wijzen, ander zouden zij iemand kiezen. Ze zat met haar handen in het haar over hoe ze dit moest aanpakken. Het was een buurman die mijn telefoonnummer aan haar had gegeven, in de hoop dat ik haar in de juiste richting kon wijzen. 

Mijn gedachten gingen terug naar een gesprek dat ik eerder die maand had gehad met het Wijkteam. Ik wist dat zij de juiste ondersteuning konden bieden in dit soort situaties. Maar als je daar online een vraag stelt heb je niet altijd voor het eind van de week antwoord. Gelukkig organiseert het wijkteam ook spreekuren, maar mevrouw voelde zich te gestrest om alleen te gaan. Ik stelde voor om de volgende dag samen naar het spreekuur van het wijkteam te gaan, en zo geschiedde. 

 

Eenmaal daar, heb ik voornamelijk geluisterd naar mevrouw. Zij kon helder verwoorden wat de situatie was. De medewerker van het wijkteam begreep de dringendheid van de situatie, maar gaf ook aan dat het niet haalbaar was om vóór het eind van de week een nieuwe mentor te vinden.  Hij stelde voor dat mevrouw een brief naar de rechtbank zou schrijven om uitstel te vragen, waarin ze ook vermeldde dat het wijkteam haar zou bijstaan.  

 

Mevrouw voelde zich onzeker om deze brief zelf te schrijven. Gezien de korte tijd was het ook niet vanzelfsprekend om hier een andere organisatie voor in te schakelen. Op mijn vraag of er iemand in haar omgeving was die op zeer korte termijn zou kunnen helpen bij het opstellen van die brief kwamen we al snel op die behulpzame buurman die haar mijn nummer had gegeven. We belden hem samen op en diezelfde avond zaten ze rond de keukentafel om het verzoek om uitstel op papier te zetten.  

 

De dagen erna ontving ik een bericht: ‘De aanvraag is ingediend! Het uitstel is goedgekeurd! Ik heb een nieuwe afspraak met het Wijkteam!’ Toen ik vroeg of ze graag had dat ik meeging naar die nieuwe afspraak, antwoordde mevrouw: ‘Ik heb het nu helemaal onder controle, bedankt voor je hulp!’ En minder dan drie weken later kreeg ik het verlossende appje ‘Het is geregeld, we hebben een mentor gevonden die helemaal bij ons past.’  

 

In stressvolle situaties is het soms lastig om zelf ergens uit te komen. Dan is het fijn als iemand je even de weg wijst en laat zien waar je terecht kan. Het samenwerken met het wijkteam en de buurman bleek een mooie schakel te zijn in het vinden van een oplossing voor mevrouw en haar dochter. Het toonde ook aan hoe belangrijk het is om elkaar te helpen en doorverwijzingen te delen, want soms kan één telefoonnummer echt het verschil maken.  

Dag van de mentale gezondheid Almere 2023


 

 

De Dag van de Mentale Gezondheid, World Mental Health Day, vindt elk jaar plaats op 10 oktober. In Almere richten we ons deze dag vooral op de positieve (mentale) gezondheid. Hoe kijk jij naar jezelf en anderen? Hoe ga je om met uitdagingen?  

Je bent van harte welkom in Bruis om deel te nemen aan interessante en actieve workshops die allemaal kunnen bijdragen aan het lekker in je vel zitten. Het Schakelteam organiseert er enkele, maar ook andere organisaties zijn van de partij.  

  

Geen zin in een workshop maar wel in een praatje? Ook dan ben je van harte welkom! Na een kopje soep zullen we de dag afsluiten met het uitwisselen van onze gedachten over het onderwerp van deze internationale dag. 


Benieuwd naar het hele programma? Bekijk de afbeeldingen hieronder! 


Toegang is gratis, en aanmelden is niet nodig.