Jaarlijks archief 2021

Meewandelen in Almere Haven

Vanaf de start organiseert het Schakelteam wandelingen in Almere Haven. Wandelen is immers een manier om gezond actief te zijn én om ongedwongen contact te maken met andere mensen. Dat is zeker voor mensen met een psychische kwetsbaarheid geen overbodige luxe. Ook in coronatijd behielden we de mogelijkheid om samen te wandelen, al was het alleen in tweetallen. Ondanks die beperking bleef het een gewaardeerde activiteit. Wandel maar mee! 

‘Wat staat die fiets daar vreemd’

Het is woensdagochtend, een paar minuten voor elf. Met een aantal bewoners staan we voor Jan Steen, een activeringscentrum van Kwintes, en de verzamelplek voor de wandeling van het Schakelteam. ‘Wat staat die fiets daar vreemd’, zegt één van de deelnemers, terwijl ze wijst naar een fiets die op zijn kop geparkeerd staat. ‘Die staat hier al een jaar’, zegt de ander. Na wat gespeculeer over de vraag waarom deze fiets op zijn kop staat is ons gezelschap compleet. Pascale geeft instructies omtrent de wandeling, en daar gaan we samen op pad. Twee aan twee.

We lopen op de dijk langs het Gooimeer. De wind blaast door onze haren. Mijn wandelmaatje kijkt naar de grond en vertelt over de afgelopen periode. ‘Ik ben weinig buiten geweest’, zegt ze. ‘Ik was druk met een online koor’. Interessant, zeg ik terug. Na een enthousiast verhaal over het koor vat ze de afgelopen periode samen: ‘Het was erg leuk, maar wel vermoeiend. Het hele ritme om buiten een stukje te wandelen, was even helemaal weg.’ Na een paar stappen reageer ik: ‘Dus je kunt dit goed gebruiken’. ‘Ja’, zegt ze kort terwijl een kleine glimlach op haar gezicht verschijnt. Even later vervolgt ze: ‘Normaal loop ik geen lange stukken, dus ik moet even kijken hoe lang ik dit vol kan houden.’ Drie kwartier later komen we weer aan bij Jan Steen. ‘Dankjewel voor de wandeling en tot de volgende keer’, zegt ze, terwijl ze met een glimlach langs de omgekeerde fiets wegloopt.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Tonny Koster

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Tonny Koster is ditmaal aan het woord. Zij is coördinator bij CLIP/STIP Almere.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Allereerst vind ik het belangrijk te benadrukken dat het gaat om de mensen die bij ons komen. Door het Schakelteam weten meer mensen de weg te vinden naar het Steun- en InformatiePunt GGz (STIP GGz), onderdeel van Stichting Cliënten Perspectief GGz (CLIP GGz).

Het STIP is er voor mensen met een heden of verleden in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten. STIP biedt een informele omgeving en een fijne, laagdrempelige plek voor ontmoeting. Bezoekers kunnen, als ze daar behoefte aan hebben, langskomen voor een kopje koffie en een luisterend oor in de huiskamer – ook in tijden van Corona. De deur staat ‘s middags altijd open en op andere tijden kun je een afspraak maken. Wij werken vraaggericht en door de vraag ontstaan er verschillende activiteiten. Dit kunnen creatieve activiteiten zijn, zoals schilderen of tekenen, themabijeenkomsten of wandelen, maar ook lotgenoten-supportgroepen.

We horen vaak terug dat het contact met andere bezoekers als grote steun wordt ervaren. De ervaring niet ‘de enige’ te zijn geeft erkenning. Alles is bespreekbaar en je hoeft geen indicatie te hebben om bij ons te komen. Wij zien onze bezoekers met alles wat bij hen hoort. Zij hebben vaak psychische problemen, maar zijn veel meer dan dat. Door aandacht te hebben voor iemands talenten kunnen personen zich weer ontplooien. Bezoekers kunnen zich ontwikkelen en als (ervaringsdeskundige) vrijwilliger bij het STIP aan het werk.

Doordat er meer mensen naar ons toe komen en wij worden ‘meegenomen’ door het Schakelteam wordt STIP meer zichtbaar en dat is uiteraard van belang voor de burger.”

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?                       

Als het Schakelteam in gesprek is met een bewoner en denkt dat het STIP kan aansluiten bij de behoefte, is het prettig dat de ‘schakelaars’ van het Schakelteam zelf meekomen voor een kennismakingsgesprek. Jullie kennen de bewoner al een beetje, dus meegaan is ondersteunend. Je kunt als schakelaar dan ook vragen of behoeften inbrengen waar de bezoeker op dat moment soms even niet aan denkt. Vanuit jullie ervaringsdeskundigheid kunnen jullie onze meerwaarde goed duidelijk maken aan bezoekers. En daarnaast helpt het soms ook om ons weer bewust te maken dat we van alles te bieden hebben dat heel zinvol kan zijn voor de bezoeker.

3. Wat heeft het Schakelteam betekend voor bewoners die zijn doorgeschakeld naar STIP?

Mensen die via het Schakelteam bij ons komen doen mee aan een van onze activiteiten of worden op een andere manier ondersteund. We zijn onafhankelijk en staan los van de zorginstellingen. Dat maakt ons toegankelijk en flexibel: wij kunnen handelen naargelang de behoefte en vraag van de bezoekers. Hierdoor voelen geschakelde bewoners zich gestimuleerd en gesteund. Die steun kan heel breed zijn. We helpen bewoners bijvoorbeeld ook door het maken van een Crisiskaart samen met een speciaal daarvoor getrainde consulent. CLIP maakt Crisiskaarten voor heel Flevoland.

We gaan soms ook even rustig apart zitten met iemand om samen een hulpvraag te verduidelijken en een vertaalslag te maken naar waar en hoe iemand geholpen kan worden. Daarvoor worden er soms ook weer andere en extra schakels gemaakt, bijvoorbeeld via OCO Almere.

4. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

STIP is er voor alle mensen uit Almere, dus niet alleen voor de wijk waarin wij zitten. Als het Schakelteam voor heel Almere zou werken, dan zou er ook geschakeld kunnen worden vanuit de wijken waar zij nu nog niet zijn en zouden nog meer mensen STIP weten te vinden. Samenwerking bij bijvoorbeeld themabijeenkomsten zou ik heel fijn vinden.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Betekenisvol meedoen!

‘Gewoon meedoen in onze maatschappij’ is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Het nadenken begint al met: wat is ‘gewoon’, wat is ‘meedoen’ en aan welk stukje ‘maatschappij’ denk je dan? Wat vind jij? Wat vind ik? Het is heel persoonlijk!

Tijdens onze digitale gesprekstafel op 24 maart, in de Week van de Psychiatrie, spraken we met dertien deelnemers over ‘Meedoen in de maatschappij’, in relatie tot het hebben van een psychische kwetsbaarheid. Iedereen was het erover eens dat het té makkelijk is om alleen maar te zeggen waar je tegenaan loopt. Het is juist de kunst om dit ‘om te denken’ naar tips en trucs die je kan delen. Zo kunnen we onderzoeken waar we elkaar kunnen vinden. En juist omdat we allemaal verschillend zijn in doen en laten, en ieder vanuit zijn eigen ervaring zinvol kan bijdragen, geven we jullie graag wat tips en trucs mee!

“Kijk eens in de spiegel”

Zo kun je jezelf goed zien. En van daaruit kun je de ander ook beter zien! Bij zien hoort óok luisteren. Hoe goed luister je naar jezelf, en hoe zijn lichaam en geest daarin verbonden? Luister je ook echt naar een ander?

“Dit hoort bij mij”

Het begint voor iedereen met het inzicht in wat je zelf nodig hebt om wél mee te kunnen doen, op jouw eigen wijze, zonder dwang of drang, in een veilige omgeving.

“Begin de dag met een lach”

Meedoen zit vaak al in een simpel gebaar, een klein moment van contact, een glimlach of een groet. Of bijvoorbeeld de deur voor iemand openhouden, en zo bijna letterlijk de drempel te verlagen.

“We zijn er voor elkaar”

We zijn en ondersteunen elkaar als mens, vanuit respect en oprechte aandacht voor elkaar. Je mag hulp vragen bij het zoeken naar (vrijwilligers) werk, bij het afleiding zoeken en keuzes maken. Het is fijn om als mens gewaardeerd te worden, in woorden of in een financiële vergoeding. We zijn nooit te oud om te leren en kunnen ook leren van feedback.

En zo is het!

Een deelnemer aan onze gesprekstafel vatte onze gedachtenwisseling perfect samen: “De mens is waardevol… niet wat je doet… maar wie je bent!”

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Kelly Bastiani

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het schakelteam? Wat heeft het schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het schakelteam? Kelly Bastiani is begeleider bij Jan Steen en is onze samenwerkingspartner die deze keer aan het woord is.

1. Wat is de meerwaarde van het schakelteam voor uw werk?

Voor activeringscentrum Jan Steen heeft het schakelteam een grote meerwaarde, aangezien er mensen bij ons terecht kunnen die door hen zijn doorgeschakeld. Voor de mensen in de wijk is het schakelteam het eerste gezicht, waar zij terecht kunnen voor uitleg over alle mogelijkheden voor een passende daginvulling of ondersteuning bij een hulpvraag. Maar het schakelteam zorgt ook letterlijk voor de schakel tussen de verschillende organisaties binnen de zorg, zodat wij een betere of zelfs nieuwe samenwerking met elkaar aan kunnen gaan.

2. Hoe ziet de samenwerking met het schakelteam eruit? Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Een mooi voorbeeld hiervan is dat er een paar maanden geleden verschillende POH GGZ-ondersteuners bij ons op locatie zijn geweest om kennis te maken met Jan Steen. Ondanks de coronacrisis is het bij ons mogelijk om gezellig bijeen te komen met een kop koffie of thee in de middenruimte. Coronaproof, op anderhalve meter afstand. Zo dus ook op deze ochtend, waarbij de POH’s via het schakelteam waren uitgenodigd en onze bezoekers en wij als begeleiders uitgebreid konden vertellen over Jan Steen en wat wij hier allemaal doen en betekenen voor de verschillende doelgroepen die wij ontvangen.

Jan Steen kan een hulpmiddel zijn voor iemand die bijvoorbeeld, mede door de coronacrisis, al enige tijd thuis zit en het daardoor steeds moeilijker vindt om weer eens op pad te gaan. Heel begrijpelijk, maar waar kan je dan terecht? Het schakelteam zorgt ervoor dat partijen zoals wij te vinden zijn door mensen uit de wijk met een hulpvraag en door zorgorganisaties. Zij kunnen mensen naar ons doorverwijzen. Want eenmaal over de drempel, voelt iedereen zich hier thuis.

Helaas kunnen wij door de huidige coronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen toelaten en dan ook nog alleen mensen die op dit moment al bij ons bekend zijn. Zodra het einde van de lockdown in zicht is, hopen we hier zo snel mogelijk verandering in te brengen en staat de deur weer open voor iedereen uit de wijk/stad.

3. Wat heeft het schakelteam voor uw cliënt betekend?

Dit is natuurlijk een vraag die het beste beantwoord kan worden door onze bezoekers die al eens in contact zijn geweest met het schakelteam. Toen ik deze vraag stelde vertelde een bezoeker dat hij bij ons op Jan Steen al eens van het schakelteam had gehoord, maar eigenlijk pas echt geïnteresseerd raakte toen zij daadwerkelijk in de wijk vlakbij zijn huis stonden met een bakfiets met koffie. Hierdoor is hij met de mensen van het schakelteam in gesprek gekomen en voelde hij eigenlijk direct een klik. Vanaf de oprichting van het schakelteam tot nu wandelt deze bezoeker nog steeds regelmatig met hen. Door de warme sfeer die er gezamenlijk wordt gecreëerd, ervaart hij veel binding met de andere mensen. Ook vindt hij het waardevol dat Jan Steen door het schakelteam op de kaart wordt gezet binnen Almere.

4. Als de schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Ideeën die hierover bij mij opkomen, zijn op dit moment veelal niet uitvoerbaar door de huidige coronamaatregelen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een evenement waarbij je als samenwerkingspartner van het schakelteam bent uitgenodigd om de andere organisaties (opnieuw) te ontmoeten en waarbij ook de mensen uit de wijk welkom zijn om kennis met ons te maken. Op het moment van schrijven realiseer ik mij dat het schakelteam wel online kennismakingen tussen wijkbewoners organiseert, in de vorm van online huiskamerbijeenkomsten. Maar hoe fijn zal het zijn als dit weer fysiek met elkaar kan. Wij willen ons als activeringscentrum graag aanbieden om hierbij te helpen, in de organisatie en wellicht als ontmoetingsplek.

Wat ik tot slot erg leuk vind is dat het schakelteam voor hun wandelingen met mensen en organisaties uit de wijk vaak bij ons activeringscentrum verzamelt, ondanks die coronamaatregelen. En als er dan vervolgens bij terugkomst nog plek over is in een van de ruimtes en het aantal mensen dat bij ons binnen mag zijn het toelaat, sluiten zij nog gezellig met elkaar af onder het genot van een kop koffie of thee.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Gesprekstafel 24 maart in het kader van de week van de psychiatrie

De week van 20 t/m 26 maart was de landelijke “week van de psychiatrie”. Deze week staat altijd in het teken van psychische kwetsbaarheid en is bedoeld om het stigma hierover te verminderen.

Een aantal samenwerkingspartners, zoals Stichting Cliëntenperspectief (Stip), Kwintes, Triade, UWV, De Schoor en –heel belangrijk- ervaringsdeskundigen, organiseren samen een leuk en interessant programma waar iedereen die dit wil aan kan deelnemen.

Dit jaar was een groot deel van het programma uiteraard online.

Als Schakelteam mochten we deze uitgelezen kans om in contact te komen met professionals, mensen uit de politiek en de mensen uit de doelgroep natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.

In de voorbereiding hebben we als leden van het Schakelteam onze gedachten laten gaan over hoe dit digitale uurtje in te vullen. Ieder ging bij zichzelf na wat betekenis geeft aan het leven, en hoe zich dat verhoudt tot het deelnemen aan de maatschappij. Deze brede vragen vormen een goede aanleiding voor een gesprek. Zeker als we het hierover hebben in relatie tot het participeren in de samenleving met een psychische kwetsbaarheid. Met deze twee vragen gingen we dus het online gesprek in.

In totaal waren er dertien deelnemers. Bij het voorstelrondje werd ieder gevraagd zijn of haar naam en lievelingskleur te noemen. De reden voor die laatste vraag hielden we nog even voor onszelf; die zou na afloop van het gesprek duidelijk worden. Vervolgens hebben we ons verdeeld in twee groepen om het thema van betekenisgeving en maatschappelijke participatie aan de hand van vier vragen verder uit te diepen.

Kwetsbare gesprekken volgden. Er zat een krachtige boodschap in. De oogst van deze middag is verwerkt in een persoonlijke praatplaat (zie afbeelding). Hierop zijn de opmerkingen van de deelnemers verwerkt, met als achtergrond: hun persoonlijke lievelingskleur.

‘’Het was goed om elkaar te spreken en met elkaar van gedachten te wisselen.’’ ‘’Dank voor het organiseren van deze bijeenkomst.’’ Dit waren enige opmerkingen die de waardering van deze digitale bijeenkomst onderstreepten. Als Schakelteam waren we blij met het aantal deelnemers en de samenstelling van de groep.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Heeft u vragen, wilt u in gesprek of kent u mensen die u in contact zou willen brengen met het Schakelteam? Kijk dan verder op onze website en neem contact op met één van ons:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Het Schakelteam en de herstelbenadering

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid die vragen, zorgen of onzekerheden hebben over de invulling van hun dagelijkse leven. Het Schakelteam heeft een informele werkwijze: we gaan op een persoonlijke manier in gesprek met bewoners die contact met ons zoeken. We gaan naast iemand staan en denken mee. We luisteren, ondersteunen en faciliteren. De rol van het Schakelteam Almere sluit goed aan bij de zogenaamde ‘herstelbenadering’. In dit artikel kunt u lezen wat we daarmee bedoelen.

Mensen die psychische klachten ervaren willen, net als iedereen, hun leven leiden en hun dingen doen, maar voor hen is dat niet iets vanzelfsprekends.

Door psychisch leed kan het persoonlijk leven flink ‘in de war’ raken en is er vaak effect op het maatschappelijk en sociaal/dagelijks functioneren. Dagelijkse en maatschappelijke rollen vallen (deels) weg, bijvoorbeeld rollen als echtgenoot of partner, als opvoeder of werknemer. Deze rollen geven identiteit en betekenis aan een persoon en zingeving aan het leven. De impact van het wegvallen daarvan is groot.

Gevoelens van zelfvertrouwen, eigenwaarde, identiteit en zingeving kunnen negatief beïnvloed worden. Psychisch lijden gaan vaak gepaard met gevoelens van schaamte, stigma en isolement.

Kortom: door psychisch lijden kan er veel verloren raken en dan moet er ook veel worden teruggevonden en teruggewonnen.

Dit is een individueel proces en het wordt ook wel het ‘Herstelproces’ genoemd: iemand is meer dan zijn ziekte of kwetsbaarheid, het gaat om het herstel van de persoon als geheel. Herstel is daarmee óok mogelijk als de aandoening niet (in zijn geheel) verdwijnt.  Herstel is een proces dat veel geduld, moed en vrije ruimte vraagt. Ruimte om zelf te oefenen en iets uit te proberen.

‘Gewoon het leven leiden’ en ‘gewoon dingen doen’ is in de context van psychische kwetsbaarheid niet gewoon. Het kan met veel vragen en onzekerheden gepaard gaan. Dat is gezien de situatie niet ‘gek’, maar juist heel normaal. Het gaat uiteindelijk om de eigen levenskracht, eigen keuzes maken, zelf nieuwe mogelijkheden zoeken en vinden.

Maar dat hoef je niet alleen te doen. Het is fijn als er dan iemand naast je kan staan die meedenkt, je de ruimte geeft om zelf te ontdekken of stappen te zetten. En dat is waar het Schakelteam bij kan ondersteunen. Niet als professionele behandelaar of begeleider, maar als persoon die vaak iets vergelijkbaars heeft meegemaakt.

Niet iedereen voelt zich vanzelf thuis bij een organisatie of activiteit of een dagbesteding. Iedereen heeft eigen persoonlijke mogelijkheden en krachten.

Daarmee schakelen is de kracht van het Schakelteam. We gaan op persoonlijke wijze in gesprek met bewoners, luisteren naar vragen en behoeften, en denken van daaruit mee: wat is nodig, waar kan dat worden gevonden. We hebben een up-to-date overzicht van activiteiten in de wijken en organisaties.

Ook als je niet goed weet je wilt of kunt, nemen we de tijd. Als kennismaken met een nieuwe activiteit spannend is gaan we daar samen naartoe om kennis te maken. Spelen er zaken bij overheidsorganisaties, dan kunnen we ondersteunen bij het contact of schakelen we naar organisaties of personen die daarbij kunnen helpen. Is er behoefte om gewoon eens van gedachten te wisselen over de stap naar de arbeidsmarkt en de onzekerheid die dit meebrengt door een langdurige ziekteperiode dan kan dat; maar ook als er zorg nodig is schakelen we daarnaar door.

Hopelijk heeft u nu een duidelijker beeld gekregen van onze werkwijze. Heeft u vragen, wilt u in gesprek of kent u mensen die u in contact zou willen brengen met het Schakelteam? Kijk dan verder op onze website en neem contact op met één van ons:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Op onze Facebook kunt u ook in onze Schakelverhalen meer lezen over de wijze waarop het schakelteam werkt.

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Mandy Hooiman

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het schakelteam? Wat heeft het schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het schakelteam? Ditmaal hebben wij met Mandy Hooiman gesproken. Zij is Sociaal Beheerder bij woningcorporatie Alliantie.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Ik werk nu bijna drie jaar als Sociaal Beheerder bij de Alliantie (woningcorporatie) in Almere. In mijn werk houd ik me voornamelijk bezig met meldingen op het gebied van zorg en overlast. De meldingen zijn zeer uiteenlopend. Zo sta ik het ene moment in een vervuilde woning en houd ik me vervolgens bezig met ruziënde buren. Regelmatig komen we als woningcorporatie bij mensen thuis en ontmoeten we mensen die wel wat begeleiding en/of zorg kunnen gebruiken. Soms doordat ze het zelf niet kunnen organiseren, soms omdat mensen de weg niet weten en bijvoorbeeld eenzaam zijn.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit? Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Sinds enkele maanden werken we samen met het Schakelteam. Al vrij snel kon ik een eerste aanmelding doen van een eenzame bewoonster die onenigheid had met haar buren over relatief kleine zaken. Mijn gevoel zei dat er mogelijk meer aan de hand was. Tijdens het doorvragen gaf de bewoonster aan eenzaam te zijn en bleek zij nauwelijks een sociaal netwerk te hebben. Ik heb deze bewoonster toen in contact gebracht met het Schakelteam. Die hebben, uiteraard coronaproof, gesprekken met de bewoonster gevoerd en hebben samen met haar gekeken naar activiteiten die haar interesseerden. Omdat deelname aan activiteiten tijdelijk niet meer mogelijk was door Corona is mevrouw uitgenodigd om deel te nemen aan de Digitale Huiskamer van het Schakelteam. Mevrouw is nu een vaste bezoeker van de Digitale Huiskamer en geniet van de contacten die ze heeft opgedaan.

3. Wat heeft het Schakelteam voor uw cliënt betekend?

Het Schakelteam heeft een goed luisterend oor geboden. Met de bewoonster is gekeken naar mogelijke activiteiten buitenshuis. Dit zodat deze mevrouw haar eigen bezigheden heeft, niet meer alles van haar buren meekrijgt en werkt aan haar eigen sociale netwerk buiten het wooncomplex. Tegelijkertijd is voor ons als woningcorporatie de overlastsituatie opgelost. 

4. Als de schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Ik denk dat het goed is dat het Schakelteam wordt uitgebreid naar andere stadsdelen. Soms zijn mensen lastig te bereiken. Het Schakelteam is heel laagdrempelig en dat werkt in veel gevallen heel goed.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Marjolein Volpp

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het schakelteam? Wat heeft het schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het schakelteam?

Marjolein Volpp bijt het spits af. Zij is praktijkondersteuner GGZ bij Huisartsenpraktijken Medi-Mere.

Wat is de meerwaarde van het schakelteam voor uw werk?
Het schakelteam kan op een laagdrempelige manier een luisterend oor bieden en (praktische) hulp inschakelen. Wij hebben onderling korte lijnen. Het schakelteam kan ons vaak meer informatie over de aangemelde persoon leveren, uiteraard alleen als daar toestemming voor is. Ook biedt het schakelteam een extra mogelijkheid om te sparren over andere vormen van hulp voor iemand.

Verder kan het schakelteam mensen bereiken die bij de POH GGZ niet goed in beeld komen, zoals zorgmijders.

Hoe ziet de samenwerking met het schakelteam eruit?
Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Wij melden een persoon (in overleg met die persoon) aan met summiere informatie (bijvoorbeeld: komt niet in beeld, heeft behoefte aan een luisterend oor). Wanneer er door het schakelteam contact is gelegd, laat het schakelteam dit weten. Tussentijds worden we op de hoogte gehouden wat de stand van zaken is en bij afsluiting horen we wat het resultaat is van het contact.

Wat heeft het schakelteam voor uw cliënt betekend?
Wat wij van onze cliënten terug horen is dat zij zich extra gehoord en gezien voelen. Zij ervaren meer steun en hebben het gevoel er niet alleen voor te staan.

Als de schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden,
welke suggesties heeft u dan?

Het zou mooi zijn als de schakelteams zouden kunnen uitbreiden naar andere stadsdelen. En dat ook het aantal medewerkers zou uitbreiden.

Digitale huiskamer

Een van de kernactiviteiten van het schakelteam is om mee te denken met (psychisch) kwetsbare mensen in de wijk over een passende inlooplocatie of activiteit. Een veilige plek waar men zichzelf mag en kan zijn.

Er is in Almere zo veel mooi aanbod op deze gebieden, maar helaas is dat niet altijd makkelijk te vinden voor onze (psychisch) kwetsbare buurtgenoten. Daarnaast zijn de locaties met aanbod vaak ook niet op de hoogte van elkaars bestaan. Als schakelteam zoeken wij die verbinding; we bezoeken regelmatig de aanbodlocaties en zijn daarom een soort ‘levende sociale kaart’.

Maar wat doe je als veel van het aanbod door een pandemie langere tijd noodgedwongen de deuren moet sluiten en het schakelen naar …….. even niet meer kan? Dit terwijl de behoefte aan contact alleen maar groter is geworden bij de desbetreffende doelgroep. Wij bedachten er iets op: de digitale huiskamer!

Toen het nog mogelijk was om een fysieke ontmoeting te organiseren kwamen we al op het idee om de mensen die wij de afgelopen tijd geschakeld hadden met elkaar in contact te brengen. Dit bleek een succes. Hoewel niemand elkaar kende, durfde men zich wel open te stellen en kwam de kennismaking en het gesprek op gang. De wens bestond om hier een vervolg aan te geven. Helaas was een fysieke ontmoeting inmiddels niet meer mogelijk door verscherpte maatregelen rondom COVID.

Daarop bedachten we om de ontmoetingen via Zoom (digitaal) voort te zetten. Dit lijkt wellicht een makkelijke stap, maar voor velen – en zeker niet alleen voor de (psychisch) kwetsbaren – is het dat niet. Het levert vaak extra spanning en stress op, bovenop de spanning rondom de ontmoeting zelf. Om dit te ondervangen zijn we bij alle deelnemers langsgegaan met een leuk pakketje met wat lekkers en hebben we direct aan de deur uitgelegd hoe Zoom werkt. Hierdoor hadden we ook direct weer even een contactmoment met elkaar.

We startten onze eerste digitale huiskamer met vooral mensen uit Haven en Stedenwijk. De jongste deelnemer was 25 jaar en de oudste 80 jaar! Dus een gemixt gezelschap. Het werd een digitale ontmoeting waarbij we met elkaar kletsten over bijvoorbeeld “Hoe kom jij de dag nu door” of “Hoe zorg je dat je de moed erin houdt”. Koffie en thee erbij en elkaar beter leren kennen.

Ook deze digitale ontmoetingen bleken grote meerwaarde te hebben voor de deelnemers die vaak een gemeenschappelijke behoefte hebben aan contact met de medemens.

Na die eerste succesvolle digitale huiskamer zijn we meer digitale ontmoetingen gaan organiseren. Rondom de feestdagen hebben we extra ontmoetingen georganiseerd om aandacht te besteden aan de voor velen vaak zware periode. Regelmatig bezorgden we vooraf een leuke attentie thuis. In januari zijn we het nieuwe jaar gestart met een ‘gekke’ Nieuwjaarsbingo. Dit om weer even wat luchtigheid en gezelligheid in de dag te brengen. En we zijn, wegens veel animo, een nieuwe groep voor de digitale huiskamer gestart waar iedereen in principe welkom is.

U kunt (psychisch) kwetsbare bewoners op deze mogelijkheid wijzen. Vindt iemand het spannend om direct met de digitale groep mee te doen, dan spreken we deze persoon eerst individueel of brengen we hem of haar in contact met een klein groepje, totdat hij of zij er klaar voor is om een volgende stap te zetten.

Met onze digitale huiskamer dragen we bij aan het opzetten van sociale netwerken rondom de deelnemers, die naast contact met elkaar ook steun zijn gaan ervaren. Soms met een lach en soms met een traan. De mensen die deelnemen kunnen zichzelf zijn met al hun kwetsbaarheden. Het staat los van zorg, maar juist het lotgenotencontact kan herstel ondersteunen.

Wij gaan door met het organiseren van de digitale huiskamers en kijken dus vooral naar wat er in deze tijd van beperkingen welkan!

Wil je meer weten of onze digitale huiskamer bezoeken? Neem dan contact op met één van onze medewerkers!