Samenwerkingspartner aan het woord – Met Marjolein Volpp

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Marjolein Volpp

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het schakelteam? Wat heeft het schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het schakelteam?

Marjolein Volpp bijt het spits af. Zij is praktijkondersteuner GGZ bij Huisartsenpraktijken Medi-Mere.

Wat is de meerwaarde van het schakelteam voor uw werk?
Het schakelteam kan op een laagdrempelige manier een luisterend oor bieden en (praktische) hulp inschakelen. Wij hebben onderling korte lijnen. Het schakelteam kan ons vaak meer informatie over de aangemelde persoon leveren, uiteraard alleen als daar toestemming voor is. Ook biedt het schakelteam een extra mogelijkheid om te sparren over andere vormen van hulp voor iemand.

Verder kan het schakelteam mensen bereiken die bij de POH GGZ niet goed in beeld komen, zoals zorgmijders.

Hoe ziet de samenwerking met het schakelteam eruit?
Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Wij melden een persoon (in overleg met die persoon) aan met summiere informatie (bijvoorbeeld: komt niet in beeld, heeft behoefte aan een luisterend oor). Wanneer er door het schakelteam contact is gelegd, laat het schakelteam dit weten. Tussentijds worden we op de hoogte gehouden wat de stand van zaken is en bij afsluiting horen we wat het resultaat is van het contact.

Wat heeft het schakelteam voor uw cliënt betekend?
Wat wij van onze cliënten terug horen is dat zij zich extra gehoord en gezien voelen. Zij ervaren meer steun en hebben het gevoel er niet alleen voor te staan.

Als de schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden,
welke suggesties heeft u dan?

Het zou mooi zijn als de schakelteams zouden kunnen uitbreiden naar andere stadsdelen. En dat ook het aantal medewerkers zou uitbreiden.

Over de auteur

mdem editor