Maandelijks archief maart 2021

Het Schakelteam en de herstelbenadering

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid die vragen, zorgen of onzekerheden hebben over de invulling van hun dagelijkse leven. Het Schakelteam heeft een informele werkwijze: we gaan op een persoonlijke manier in gesprek met bewoners die contact met ons zoeken. We gaan naast iemand staan en denken mee. We luisteren, ondersteunen en faciliteren. De rol van het Schakelteam Almere sluit goed aan bij de zogenaamde ‘herstelbenadering’. In dit artikel kunt u lezen wat we daarmee bedoelen.

Mensen die psychische klachten ervaren willen, net als iedereen, hun leven leiden en hun dingen doen, maar voor hen is dat niet iets vanzelfsprekends.

Door psychisch leed kan het persoonlijk leven flink ‘in de war’ raken en is er vaak effect op het maatschappelijk en sociaal/dagelijks functioneren. Dagelijkse en maatschappelijke rollen vallen (deels) weg, bijvoorbeeld rollen als echtgenoot of partner, als opvoeder of werknemer. Deze rollen geven identiteit en betekenis aan een persoon en zingeving aan het leven. De impact van het wegvallen daarvan is groot.

Gevoelens van zelfvertrouwen, eigenwaarde, identiteit en zingeving kunnen negatief beïnvloed worden. Psychisch lijden gaan vaak gepaard met gevoelens van schaamte, stigma en isolement.

Kortom: door psychisch lijden kan er veel verloren raken en dan moet er ook veel worden teruggevonden en teruggewonnen.

Dit is een individueel proces en het wordt ook wel het ‘Herstelproces’ genoemd: iemand is meer dan zijn ziekte of kwetsbaarheid, het gaat om het herstel van de persoon als geheel. Herstel is daarmee óok mogelijk als de aandoening niet (in zijn geheel) verdwijnt.  Herstel is een proces dat veel geduld, moed en vrije ruimte vraagt. Ruimte om zelf te oefenen en iets uit te proberen.

‘Gewoon het leven leiden’ en ‘gewoon dingen doen’ is in de context van psychische kwetsbaarheid niet gewoon. Het kan met veel vragen en onzekerheden gepaard gaan. Dat is gezien de situatie niet ‘gek’, maar juist heel normaal. Het gaat uiteindelijk om de eigen levenskracht, eigen keuzes maken, zelf nieuwe mogelijkheden zoeken en vinden.

Maar dat hoef je niet alleen te doen. Het is fijn als er dan iemand naast je kan staan die meedenkt, je de ruimte geeft om zelf te ontdekken of stappen te zetten. En dat is waar het Schakelteam bij kan ondersteunen. Niet als professionele behandelaar of begeleider, maar als persoon die vaak iets vergelijkbaars heeft meegemaakt.

Niet iedereen voelt zich vanzelf thuis bij een organisatie of activiteit of een dagbesteding. Iedereen heeft eigen persoonlijke mogelijkheden en krachten.

Daarmee schakelen is de kracht van het Schakelteam. We gaan op persoonlijke wijze in gesprek met bewoners, luisteren naar vragen en behoeften, en denken van daaruit mee: wat is nodig, waar kan dat worden gevonden. We hebben een up-to-date overzicht van activiteiten in de wijken en organisaties.

Ook als je niet goed weet je wilt of kunt, nemen we de tijd. Als kennismaken met een nieuwe activiteit spannend is gaan we daar samen naartoe om kennis te maken. Spelen er zaken bij overheidsorganisaties, dan kunnen we ondersteunen bij het contact of schakelen we naar organisaties of personen die daarbij kunnen helpen. Is er behoefte om gewoon eens van gedachten te wisselen over de stap naar de arbeidsmarkt en de onzekerheid die dit meebrengt door een langdurige ziekteperiode dan kan dat; maar ook als er zorg nodig is schakelen we daarnaar door.

Hopelijk heeft u nu een duidelijker beeld gekregen van onze werkwijze. Heeft u vragen, wilt u in gesprek of kent u mensen die u in contact zou willen brengen met het Schakelteam? Kijk dan verder op onze website en neem contact op met één van ons:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Op onze Facebook kunt u ook in onze Schakelverhalen meer lezen over de wijze waarop het schakelteam werkt.

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Mandy Hooiman

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het schakelteam? Wat heeft het schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het schakelteam? Ditmaal hebben wij met Mandy Hooiman gesproken. Zij is Sociaal Beheerder bij woningcorporatie Alliantie.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Ik werk nu bijna drie jaar als Sociaal Beheerder bij de Alliantie (woningcorporatie) in Almere. In mijn werk houd ik me voornamelijk bezig met meldingen op het gebied van zorg en overlast. De meldingen zijn zeer uiteenlopend. Zo sta ik het ene moment in een vervuilde woning en houd ik me vervolgens bezig met ruziënde buren. Regelmatig komen we als woningcorporatie bij mensen thuis en ontmoeten we mensen die wel wat begeleiding en/of zorg kunnen gebruiken. Soms doordat ze het zelf niet kunnen organiseren, soms omdat mensen de weg niet weten en bijvoorbeeld eenzaam zijn.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit? Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Sinds enkele maanden werken we samen met het Schakelteam. Al vrij snel kon ik een eerste aanmelding doen van een eenzame bewoonster die onenigheid had met haar buren over relatief kleine zaken. Mijn gevoel zei dat er mogelijk meer aan de hand was. Tijdens het doorvragen gaf de bewoonster aan eenzaam te zijn en bleek zij nauwelijks een sociaal netwerk te hebben. Ik heb deze bewoonster toen in contact gebracht met het Schakelteam. Die hebben, uiteraard coronaproof, gesprekken met de bewoonster gevoerd en hebben samen met haar gekeken naar activiteiten die haar interesseerden. Omdat deelname aan activiteiten tijdelijk niet meer mogelijk was door Corona is mevrouw uitgenodigd om deel te nemen aan de Digitale Huiskamer van het Schakelteam. Mevrouw is nu een vaste bezoeker van de Digitale Huiskamer en geniet van de contacten die ze heeft opgedaan.

3. Wat heeft het Schakelteam voor uw cliënt betekend?

Het Schakelteam heeft een goed luisterend oor geboden. Met de bewoonster is gekeken naar mogelijke activiteiten buitenshuis. Dit zodat deze mevrouw haar eigen bezigheden heeft, niet meer alles van haar buren meekrijgt en werkt aan haar eigen sociale netwerk buiten het wooncomplex. Tegelijkertijd is voor ons als woningcorporatie de overlastsituatie opgelost. 

4. Als de schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Ik denk dat het goed is dat het Schakelteam wordt uitgebreid naar andere stadsdelen. Soms zijn mensen lastig te bereiken. Het Schakelteam is heel laagdrempelig en dat werkt in veel gevallen heel goed.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk