Het Schakelteam en de herstelbenadering

Het Schakelteam en de herstelbenadering

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid die vragen, zorgen of onzekerheden hebben over de invulling van hun dagelijkse leven. Het Schakelteam heeft een informele werkwijze: we gaan op een persoonlijke manier in gesprek met bewoners die contact met ons zoeken. We gaan naast iemand staan en denken mee. We luisteren, ondersteunen en faciliteren. De rol van het Schakelteam Almere sluit goed aan bij de zogenaamde ‘herstelbenadering’. In dit artikel kunt u lezen wat we daarmee bedoelen.

Mensen die psychische klachten ervaren willen, net als iedereen, hun leven leiden en hun dingen doen, maar voor hen is dat niet iets vanzelfsprekends.

Door psychisch leed kan het persoonlijk leven flink ‘in de war’ raken en is er vaak effect op het maatschappelijk en sociaal/dagelijks functioneren. Dagelijkse en maatschappelijke rollen vallen (deels) weg, bijvoorbeeld rollen als echtgenoot of partner, als opvoeder of werknemer. Deze rollen geven identiteit en betekenis aan een persoon en zingeving aan het leven. De impact van het wegvallen daarvan is groot.

Gevoelens van zelfvertrouwen, eigenwaarde, identiteit en zingeving kunnen negatief beïnvloed worden. Psychisch lijden gaan vaak gepaard met gevoelens van schaamte, stigma en isolement.

Kortom: door psychisch lijden kan er veel verloren raken en dan moet er ook veel worden teruggevonden en teruggewonnen.

Dit is een individueel proces en het wordt ook wel het ‘Herstelproces’ genoemd: iemand is meer dan zijn ziekte of kwetsbaarheid, het gaat om het herstel van de persoon als geheel. Herstel is daarmee óok mogelijk als de aandoening niet (in zijn geheel) verdwijnt.  Herstel is een proces dat veel geduld, moed en vrije ruimte vraagt. Ruimte om zelf te oefenen en iets uit te proberen.

‘Gewoon het leven leiden’ en ‘gewoon dingen doen’ is in de context van psychische kwetsbaarheid niet gewoon. Het kan met veel vragen en onzekerheden gepaard gaan. Dat is gezien de situatie niet ‘gek’, maar juist heel normaal. Het gaat uiteindelijk om de eigen levenskracht, eigen keuzes maken, zelf nieuwe mogelijkheden zoeken en vinden.

Maar dat hoef je niet alleen te doen. Het is fijn als er dan iemand naast je kan staan die meedenkt, je de ruimte geeft om zelf te ontdekken of stappen te zetten. En dat is waar het Schakelteam bij kan ondersteunen. Niet als professionele behandelaar of begeleider, maar als persoon die vaak iets vergelijkbaars heeft meegemaakt.

Niet iedereen voelt zich vanzelf thuis bij een organisatie of activiteit of een dagbesteding. Iedereen heeft eigen persoonlijke mogelijkheden en krachten.

Daarmee schakelen is de kracht van het Schakelteam. We gaan op persoonlijke wijze in gesprek met bewoners, luisteren naar vragen en behoeften, en denken van daaruit mee: wat is nodig, waar kan dat worden gevonden. We hebben een up-to-date overzicht van activiteiten in de wijken en organisaties.

Ook als je niet goed weet je wilt of kunt, nemen we de tijd. Als kennismaken met een nieuwe activiteit spannend is gaan we daar samen naartoe om kennis te maken. Spelen er zaken bij overheidsorganisaties, dan kunnen we ondersteunen bij het contact of schakelen we naar organisaties of personen die daarbij kunnen helpen. Is er behoefte om gewoon eens van gedachten te wisselen over de stap naar de arbeidsmarkt en de onzekerheid die dit meebrengt door een langdurige ziekteperiode dan kan dat; maar ook als er zorg nodig is schakelen we daarnaar door.

Hopelijk heeft u nu een duidelijker beeld gekregen van onze werkwijze. Heeft u vragen, wilt u in gesprek of kent u mensen die u in contact zou willen brengen met het Schakelteam? Kijk dan verder op onze website en neem contact op met één van ons:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Op onze Facebook kunt u ook in onze Schakelverhalen meer lezen over de wijze waarop het schakelteam werkt.

Over de auteur

mdem editor