Samenwerkingspartner aan het woord – Met Mandy Hooiman

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Mandy Hooiman

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het schakelteam? Wat heeft het schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het schakelteam? Ditmaal hebben wij met Mandy Hooiman gesproken. Zij is Sociaal Beheerder bij woningcorporatie Alliantie.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Ik werk nu bijna drie jaar als Sociaal Beheerder bij de Alliantie (woningcorporatie) in Almere. In mijn werk houd ik me voornamelijk bezig met meldingen op het gebied van zorg en overlast. De meldingen zijn zeer uiteenlopend. Zo sta ik het ene moment in een vervuilde woning en houd ik me vervolgens bezig met ruziënde buren. Regelmatig komen we als woningcorporatie bij mensen thuis en ontmoeten we mensen die wel wat begeleiding en/of zorg kunnen gebruiken. Soms doordat ze het zelf niet kunnen organiseren, soms omdat mensen de weg niet weten en bijvoorbeeld eenzaam zijn.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit? Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Sinds enkele maanden werken we samen met het Schakelteam. Al vrij snel kon ik een eerste aanmelding doen van een eenzame bewoonster die onenigheid had met haar buren over relatief kleine zaken. Mijn gevoel zei dat er mogelijk meer aan de hand was. Tijdens het doorvragen gaf de bewoonster aan eenzaam te zijn en bleek zij nauwelijks een sociaal netwerk te hebben. Ik heb deze bewoonster toen in contact gebracht met het Schakelteam. Die hebben, uiteraard coronaproof, gesprekken met de bewoonster gevoerd en hebben samen met haar gekeken naar activiteiten die haar interesseerden. Omdat deelname aan activiteiten tijdelijk niet meer mogelijk was door Corona is mevrouw uitgenodigd om deel te nemen aan de Digitale Huiskamer van het Schakelteam. Mevrouw is nu een vaste bezoeker van de Digitale Huiskamer en geniet van de contacten die ze heeft opgedaan.

3. Wat heeft het Schakelteam voor uw cliënt betekend?

Het Schakelteam heeft een goed luisterend oor geboden. Met de bewoonster is gekeken naar mogelijke activiteiten buitenshuis. Dit zodat deze mevrouw haar eigen bezigheden heeft, niet meer alles van haar buren meekrijgt en werkt aan haar eigen sociale netwerk buiten het wooncomplex. Tegelijkertijd is voor ons als woningcorporatie de overlastsituatie opgelost. 

4. Als de schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Ik denk dat het goed is dat het Schakelteam wordt uitgebreid naar andere stadsdelen. Soms zijn mensen lastig te bereiken. Het Schakelteam is heel laagdrempelig en dat werkt in veel gevallen heel goed.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor