Maandelijks archief april 2021

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Kelly Bastiani

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het schakelteam? Wat heeft het schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het schakelteam? Kelly Bastiani is begeleider bij Jan Steen en is onze samenwerkingspartner die deze keer aan het woord is.

1. Wat is de meerwaarde van het schakelteam voor uw werk?

Voor activeringscentrum Jan Steen heeft het schakelteam een grote meerwaarde, aangezien er mensen bij ons terecht kunnen die door hen zijn doorgeschakeld. Voor de mensen in de wijk is het schakelteam het eerste gezicht, waar zij terecht kunnen voor uitleg over alle mogelijkheden voor een passende daginvulling of ondersteuning bij een hulpvraag. Maar het schakelteam zorgt ook letterlijk voor de schakel tussen de verschillende organisaties binnen de zorg, zodat wij een betere of zelfs nieuwe samenwerking met elkaar aan kunnen gaan.

2. Hoe ziet de samenwerking met het schakelteam eruit? Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Een mooi voorbeeld hiervan is dat er een paar maanden geleden verschillende POH GGZ-ondersteuners bij ons op locatie zijn geweest om kennis te maken met Jan Steen. Ondanks de coronacrisis is het bij ons mogelijk om gezellig bijeen te komen met een kop koffie of thee in de middenruimte. Coronaproof, op anderhalve meter afstand. Zo dus ook op deze ochtend, waarbij de POH’s via het schakelteam waren uitgenodigd en onze bezoekers en wij als begeleiders uitgebreid konden vertellen over Jan Steen en wat wij hier allemaal doen en betekenen voor de verschillende doelgroepen die wij ontvangen.

Jan Steen kan een hulpmiddel zijn voor iemand die bijvoorbeeld, mede door de coronacrisis, al enige tijd thuis zit en het daardoor steeds moeilijker vindt om weer eens op pad te gaan. Heel begrijpelijk, maar waar kan je dan terecht? Het schakelteam zorgt ervoor dat partijen zoals wij te vinden zijn door mensen uit de wijk met een hulpvraag en door zorgorganisaties. Zij kunnen mensen naar ons doorverwijzen. Want eenmaal over de drempel, voelt iedereen zich hier thuis.

Helaas kunnen wij door de huidige coronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen toelaten en dan ook nog alleen mensen die op dit moment al bij ons bekend zijn. Zodra het einde van de lockdown in zicht is, hopen we hier zo snel mogelijk verandering in te brengen en staat de deur weer open voor iedereen uit de wijk/stad.

3. Wat heeft het schakelteam voor uw cliënt betekend?

Dit is natuurlijk een vraag die het beste beantwoord kan worden door onze bezoekers die al eens in contact zijn geweest met het schakelteam. Toen ik deze vraag stelde vertelde een bezoeker dat hij bij ons op Jan Steen al eens van het schakelteam had gehoord, maar eigenlijk pas echt geïnteresseerd raakte toen zij daadwerkelijk in de wijk vlakbij zijn huis stonden met een bakfiets met koffie. Hierdoor is hij met de mensen van het schakelteam in gesprek gekomen en voelde hij eigenlijk direct een klik. Vanaf de oprichting van het schakelteam tot nu wandelt deze bezoeker nog steeds regelmatig met hen. Door de warme sfeer die er gezamenlijk wordt gecreëerd, ervaart hij veel binding met de andere mensen. Ook vindt hij het waardevol dat Jan Steen door het schakelteam op de kaart wordt gezet binnen Almere.

4. Als de schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Ideeën die hierover bij mij opkomen, zijn op dit moment veelal niet uitvoerbaar door de huidige coronamaatregelen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een evenement waarbij je als samenwerkingspartner van het schakelteam bent uitgenodigd om de andere organisaties (opnieuw) te ontmoeten en waarbij ook de mensen uit de wijk welkom zijn om kennis met ons te maken. Op het moment van schrijven realiseer ik mij dat het schakelteam wel online kennismakingen tussen wijkbewoners organiseert, in de vorm van online huiskamerbijeenkomsten. Maar hoe fijn zal het zijn als dit weer fysiek met elkaar kan. Wij willen ons als activeringscentrum graag aanbieden om hierbij te helpen, in de organisatie en wellicht als ontmoetingsplek.

Wat ik tot slot erg leuk vind is dat het schakelteam voor hun wandelingen met mensen en organisaties uit de wijk vaak bij ons activeringscentrum verzamelt, ondanks die coronamaatregelen. En als er dan vervolgens bij terugkomst nog plek over is in een van de ruimtes en het aantal mensen dat bij ons binnen mag zijn het toelaat, sluiten zij nog gezellig met elkaar af onder het genot van een kop koffie of thee.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Gesprekstafel 24 maart in het kader van de week van de psychiatrie

De week van 20 t/m 26 maart was de landelijke “week van de psychiatrie”. Deze week staat altijd in het teken van psychische kwetsbaarheid en is bedoeld om het stigma hierover te verminderen.

Een aantal samenwerkingspartners, zoals Stichting Cliëntenperspectief (Stip), Kwintes, Triade, UWV, De Schoor en –heel belangrijk- ervaringsdeskundigen, organiseren samen een leuk en interessant programma waar iedereen die dit wil aan kan deelnemen.

Dit jaar was een groot deel van het programma uiteraard online.

Als Schakelteam mochten we deze uitgelezen kans om in contact te komen met professionals, mensen uit de politiek en de mensen uit de doelgroep natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.

In de voorbereiding hebben we als leden van het Schakelteam onze gedachten laten gaan over hoe dit digitale uurtje in te vullen. Ieder ging bij zichzelf na wat betekenis geeft aan het leven, en hoe zich dat verhoudt tot het deelnemen aan de maatschappij. Deze brede vragen vormen een goede aanleiding voor een gesprek. Zeker als we het hierover hebben in relatie tot het participeren in de samenleving met een psychische kwetsbaarheid. Met deze twee vragen gingen we dus het online gesprek in.

In totaal waren er dertien deelnemers. Bij het voorstelrondje werd ieder gevraagd zijn of haar naam en lievelingskleur te noemen. De reden voor die laatste vraag hielden we nog even voor onszelf; die zou na afloop van het gesprek duidelijk worden. Vervolgens hebben we ons verdeeld in twee groepen om het thema van betekenisgeving en maatschappelijke participatie aan de hand van vier vragen verder uit te diepen.

Kwetsbare gesprekken volgden. Er zat een krachtige boodschap in. De oogst van deze middag is verwerkt in een persoonlijke praatplaat (zie afbeelding). Hierop zijn de opmerkingen van de deelnemers verwerkt, met als achtergrond: hun persoonlijke lievelingskleur.

‘’Het was goed om elkaar te spreken en met elkaar van gedachten te wisselen.’’ ‘’Dank voor het organiseren van deze bijeenkomst.’’ Dit waren enige opmerkingen die de waardering van deze digitale bijeenkomst onderstreepten. Als Schakelteam waren we blij met het aantal deelnemers en de samenstelling van de groep.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Heeft u vragen, wilt u in gesprek of kent u mensen die u in contact zou willen brengen met het Schakelteam? Kijk dan verder op onze website en neem contact op met één van ons:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk