Gesprekstafel 24 maart in het kader van de week van de psychiatrie

Gesprekstafel 24 maart in het kader van de week van de psychiatrie

De week van 20 t/m 26 maart was de landelijke “week van de psychiatrie”. Deze week staat altijd in het teken van psychische kwetsbaarheid en is bedoeld om het stigma hierover te verminderen.

Een aantal samenwerkingspartners, zoals Stichting Cliëntenperspectief (Stip), Kwintes, Triade, UWV, De Schoor en –heel belangrijk- ervaringsdeskundigen, organiseren samen een leuk en interessant programma waar iedereen die dit wil aan kan deelnemen.

Dit jaar was een groot deel van het programma uiteraard online.

Als Schakelteam mochten we deze uitgelezen kans om in contact te komen met professionals, mensen uit de politiek en de mensen uit de doelgroep natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.

In de voorbereiding hebben we als leden van het Schakelteam onze gedachten laten gaan over hoe dit digitale uurtje in te vullen. Ieder ging bij zichzelf na wat betekenis geeft aan het leven, en hoe zich dat verhoudt tot het deelnemen aan de maatschappij. Deze brede vragen vormen een goede aanleiding voor een gesprek. Zeker als we het hierover hebben in relatie tot het participeren in de samenleving met een psychische kwetsbaarheid. Met deze twee vragen gingen we dus het online gesprek in.

In totaal waren er dertien deelnemers. Bij het voorstelrondje werd ieder gevraagd zijn of haar naam en lievelingskleur te noemen. De reden voor die laatste vraag hielden we nog even voor onszelf; die zou na afloop van het gesprek duidelijk worden. Vervolgens hebben we ons verdeeld in twee groepen om het thema van betekenisgeving en maatschappelijke participatie aan de hand van vier vragen verder uit te diepen.

Kwetsbare gesprekken volgden. Er zat een krachtige boodschap in. De oogst van deze middag is verwerkt in een persoonlijke praatplaat (zie afbeelding). Hierop zijn de opmerkingen van de deelnemers verwerkt, met als achtergrond: hun persoonlijke lievelingskleur.

‘’Het was goed om elkaar te spreken en met elkaar van gedachten te wisselen.’’ ‘’Dank voor het organiseren van deze bijeenkomst.’’ Dit waren enige opmerkingen die de waardering van deze digitale bijeenkomst onderstreepten. Als Schakelteam waren we blij met het aantal deelnemers en de samenstelling van de groep.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Heeft u vragen, wilt u in gesprek of kent u mensen die u in contact zou willen brengen met het Schakelteam? Kijk dan verder op onze website en neem contact op met één van ons:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor