Maandelijks archief mei 2021

Meewandelen in Almere Haven

Vanaf de start organiseert het Schakelteam wandelingen in Almere Haven. Wandelen is immers een manier om gezond actief te zijn én om ongedwongen contact te maken met andere mensen. Dat is zeker voor mensen met een psychische kwetsbaarheid geen overbodige luxe. Ook in coronatijd behielden we de mogelijkheid om samen te wandelen, al was het alleen in tweetallen. Ondanks die beperking bleef het een gewaardeerde activiteit. Wandel maar mee! 

‘Wat staat die fiets daar vreemd’

Het is woensdagochtend, een paar minuten voor elf. Met een aantal bewoners staan we voor Jan Steen, een activeringscentrum van Kwintes, en de verzamelplek voor de wandeling van het Schakelteam. ‘Wat staat die fiets daar vreemd’, zegt één van de deelnemers, terwijl ze wijst naar een fiets die op zijn kop geparkeerd staat. ‘Die staat hier al een jaar’, zegt de ander. Na wat gespeculeer over de vraag waarom deze fiets op zijn kop staat is ons gezelschap compleet. Pascale geeft instructies omtrent de wandeling, en daar gaan we samen op pad. Twee aan twee.

We lopen op de dijk langs het Gooimeer. De wind blaast door onze haren. Mijn wandelmaatje kijkt naar de grond en vertelt over de afgelopen periode. ‘Ik ben weinig buiten geweest’, zegt ze. ‘Ik was druk met een online koor’. Interessant, zeg ik terug. Na een enthousiast verhaal over het koor vat ze de afgelopen periode samen: ‘Het was erg leuk, maar wel vermoeiend. Het hele ritme om buiten een stukje te wandelen, was even helemaal weg.’ Na een paar stappen reageer ik: ‘Dus je kunt dit goed gebruiken’. ‘Ja’, zegt ze kort terwijl een kleine glimlach op haar gezicht verschijnt. Even later vervolgt ze: ‘Normaal loop ik geen lange stukken, dus ik moet even kijken hoe lang ik dit vol kan houden.’ Drie kwartier later komen we weer aan bij Jan Steen. ‘Dankjewel voor de wandeling en tot de volgende keer’, zegt ze, terwijl ze met een glimlach langs de omgekeerde fiets wegloopt.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Tonny Koster

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Tonny Koster is ditmaal aan het woord. Zij is coördinator bij CLIP/STIP Almere.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Allereerst vind ik het belangrijk te benadrukken dat het gaat om de mensen die bij ons komen. Door het Schakelteam weten meer mensen de weg te vinden naar het Steun- en InformatiePunt GGz (STIP GGz), onderdeel van Stichting Cliënten Perspectief GGz (CLIP GGz).

Het STIP is er voor mensen met een heden of verleden in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten. STIP biedt een informele omgeving en een fijne, laagdrempelige plek voor ontmoeting. Bezoekers kunnen, als ze daar behoefte aan hebben, langskomen voor een kopje koffie en een luisterend oor in de huiskamer – ook in tijden van Corona. De deur staat ‘s middags altijd open en op andere tijden kun je een afspraak maken. Wij werken vraaggericht en door de vraag ontstaan er verschillende activiteiten. Dit kunnen creatieve activiteiten zijn, zoals schilderen of tekenen, themabijeenkomsten of wandelen, maar ook lotgenoten-supportgroepen.

We horen vaak terug dat het contact met andere bezoekers als grote steun wordt ervaren. De ervaring niet ‘de enige’ te zijn geeft erkenning. Alles is bespreekbaar en je hoeft geen indicatie te hebben om bij ons te komen. Wij zien onze bezoekers met alles wat bij hen hoort. Zij hebben vaak psychische problemen, maar zijn veel meer dan dat. Door aandacht te hebben voor iemands talenten kunnen personen zich weer ontplooien. Bezoekers kunnen zich ontwikkelen en als (ervaringsdeskundige) vrijwilliger bij het STIP aan het werk.

Doordat er meer mensen naar ons toe komen en wij worden ‘meegenomen’ door het Schakelteam wordt STIP meer zichtbaar en dat is uiteraard van belang voor de burger.”

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?                       

Als het Schakelteam in gesprek is met een bewoner en denkt dat het STIP kan aansluiten bij de behoefte, is het prettig dat de ‘schakelaars’ van het Schakelteam zelf meekomen voor een kennismakingsgesprek. Jullie kennen de bewoner al een beetje, dus meegaan is ondersteunend. Je kunt als schakelaar dan ook vragen of behoeften inbrengen waar de bezoeker op dat moment soms even niet aan denkt. Vanuit jullie ervaringsdeskundigheid kunnen jullie onze meerwaarde goed duidelijk maken aan bezoekers. En daarnaast helpt het soms ook om ons weer bewust te maken dat we van alles te bieden hebben dat heel zinvol kan zijn voor de bezoeker.

3. Wat heeft het Schakelteam betekend voor bewoners die zijn doorgeschakeld naar STIP?

Mensen die via het Schakelteam bij ons komen doen mee aan een van onze activiteiten of worden op een andere manier ondersteund. We zijn onafhankelijk en staan los van de zorginstellingen. Dat maakt ons toegankelijk en flexibel: wij kunnen handelen naargelang de behoefte en vraag van de bezoekers. Hierdoor voelen geschakelde bewoners zich gestimuleerd en gesteund. Die steun kan heel breed zijn. We helpen bewoners bijvoorbeeld ook door het maken van een Crisiskaart samen met een speciaal daarvoor getrainde consulent. CLIP maakt Crisiskaarten voor heel Flevoland.

We gaan soms ook even rustig apart zitten met iemand om samen een hulpvraag te verduidelijken en een vertaalslag te maken naar waar en hoe iemand geholpen kan worden. Daarvoor worden er soms ook weer andere en extra schakels gemaakt, bijvoorbeeld via OCO Almere.

4. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

STIP is er voor alle mensen uit Almere, dus niet alleen voor de wijk waarin wij zitten. Als het Schakelteam voor heel Almere zou werken, dan zou er ook geschakeld kunnen worden vanuit de wijken waar zij nu nog niet zijn en zouden nog meer mensen STIP weten te vinden. Samenwerking bij bijvoorbeeld themabijeenkomsten zou ik heel fijn vinden.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Betekenisvol meedoen!

‘Gewoon meedoen in onze maatschappij’ is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Het nadenken begint al met: wat is ‘gewoon’, wat is ‘meedoen’ en aan welk stukje ‘maatschappij’ denk je dan? Wat vind jij? Wat vind ik? Het is heel persoonlijk!

Tijdens onze digitale gesprekstafel op 24 maart, in de Week van de Psychiatrie, spraken we met dertien deelnemers over ‘Meedoen in de maatschappij’, in relatie tot het hebben van een psychische kwetsbaarheid. Iedereen was het erover eens dat het té makkelijk is om alleen maar te zeggen waar je tegenaan loopt. Het is juist de kunst om dit ‘om te denken’ naar tips en trucs die je kan delen. Zo kunnen we onderzoeken waar we elkaar kunnen vinden. En juist omdat we allemaal verschillend zijn in doen en laten, en ieder vanuit zijn eigen ervaring zinvol kan bijdragen, geven we jullie graag wat tips en trucs mee!

“Kijk eens in de spiegel”

Zo kun je jezelf goed zien. En van daaruit kun je de ander ook beter zien! Bij zien hoort óok luisteren. Hoe goed luister je naar jezelf, en hoe zijn lichaam en geest daarin verbonden? Luister je ook echt naar een ander?

“Dit hoort bij mij”

Het begint voor iedereen met het inzicht in wat je zelf nodig hebt om wél mee te kunnen doen, op jouw eigen wijze, zonder dwang of drang, in een veilige omgeving.

“Begin de dag met een lach”

Meedoen zit vaak al in een simpel gebaar, een klein moment van contact, een glimlach of een groet. Of bijvoorbeeld de deur voor iemand openhouden, en zo bijna letterlijk de drempel te verlagen.

“We zijn er voor elkaar”

We zijn en ondersteunen elkaar als mens, vanuit respect en oprechte aandacht voor elkaar. Je mag hulp vragen bij het zoeken naar (vrijwilligers) werk, bij het afleiding zoeken en keuzes maken. Het is fijn om als mens gewaardeerd te worden, in woorden of in een financiële vergoeding. We zijn nooit te oud om te leren en kunnen ook leren van feedback.

En zo is het!

Een deelnemer aan onze gesprekstafel vatte onze gedachtenwisseling perfect samen: “De mens is waardevol… niet wat je doet… maar wie je bent!”

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk