Maandelijks archief juni 2021

Contact houden

Het Schakelteam heeft een unieke aanpak: laagdrempelig, zichtbaar nabij, informeel (als mens, niet als hulpverlener), ervaringsdeskundig en niet gekoppeld aan een locatie, (GGZ-)organisatie of gemeentelijke instantie.

Schakelaars zijn doeners, die niet alleen goed kunnen luisteren, maar ook drempels helpen slechten, bijvoorbeeld door mee te gaan naar een activiteit. Omdat zij de tijd nemen voor inwoners met een vraag bereiken zij meestal resultaat. En dit levert vaak tijdswinst op bij een volgende stap. Juist door deze werkwijze is het Schakelteam niet alleen van betekenis voor bewoners met psychische kwetsbaarheid, maar ook voor professionals. Het is een geloofwaardige en effectieve aanvulling op hun werk.

In een vorige nieuwsbrief vertelden we iets over de herstelbenadering. Herstellen gaat niet van de ene op de andere dag. Het is een proces en het betekent niet per se dat iemands aandoening verdwijnt. We zien vaak dat mensen steeds nieuwe vragen krijgen. Vragen die ze niet makkelijk uit zichzelf stellen maar die het herstel of welbevinden wel in de weg kunnen gaan zitten. Het Schakelteam speelt een rol in het bovenhalen van die onzichtbare vragen. Schakelaars blijven namelijk contact zoeken met kwetsbare inwoners. Voor een deel doen ze dit door zo nu en dan te bellen of te appen, maar ook tijdens toevallige ontmoetingen op straat.

Het volgende voorbeeld is hiervan een illustratie:

Tijdens onze ronde door de buurt met de buurtambassadeurs kwamen we een dame tegen, die daar zwoegend met haar krukken liep. Toen we met haar in gesprek raakten, bleek het een “oude bekende” van ons te zijn. Ze gaf aan tegen welke mobiliteitsproblemen ze op dat moment als 80-jarige aanliep. Ze bleek geen idee te hebben van de mogelijkheden om een scootmobiel te lenen of van de procedures rondom WMO-vervoer. Met een flyer in haar rugzak en de belofte om het Schakelteam te bellen vervolgde ze haar pad. En ja, ze belde. En het kwam tot een afspraak. Was ze ons niet tegengekomen, dan had ze waarschijnlijk nooit zelf contact gezocht, niet met ons en ook niet met een andere hulpverlener.

Hoewel vanwege haar leeftijd internet niet echt haar ding is, lukte het ons haar aan te haken bij de Digitale ontmoetingen die het Schakelteam organiseert. Tijdens de eerste Digitale huiskamer ontstonden al twee contacten. Een met een mevrouw met wie ze kralen gaat uitwisselen om sieraden van te maken, en de ander met een jongeman die haar kan helpen met het maken van opnamen van haar pianospel. Ze wil dit namelijk graag kunnen terugluisteren.

Een tijdje later zocht een van ons opnieuw contact met deze kwetsbare dame. Ze vertelde dat haar bankrekening recent was leeggehaald via een phishing mail. We hielpen haar met het op de hoogte stellen van alle noodzakelijke instanties en boden een luisterend oor. Ze was heel erg boos was op zichzelf dat ze er was ingetrapt. Ook bleek ze opnieuw te tobben met haar gezondheid. Er was een operatie op komst met daarna een revalidatie, waardoor ze even niet zou kunnen deelnemen aan de digitale huiskamer. Maar, zo beloofde ze ons, als het beter gaat trakteert ze ons op een piano huisconcert, al dan niet digitaal.

Weer wat later deden we een kaartje in haar bus. Ze belde en vertelde ze dat ze bezig is met het kopen van een scootmobiel, en hoe ingewikkeld dat is. We brengen haar in contact met de Aquamarijn waar ze er een kan lenen. Daarnaast gaf ze aan regelmatig angstig te zijn wanneer er alweer een nieuwe huishoudelijke hulp voor de deur stond. Als ze zich wat beter voelt wil ze daar graag mee aan de slag. We spreken af om contact te houden.

Wat dit voorbeeld laat zien is hoe belangrijk het is om nabij te blijven. Dan komen vragen boven die anders niet gesteld zouden zijn. En daardoor voelen mensen die normaal zorg mijden zich gehoord en gezien. Dat helpt bij herstel.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Vanessa Steenbergen

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Deze editie hebben wij gesproken met Vanessa Steenbergen. Zij is coördinator bij de Buurtkamer van Buurtcentrum De Inloop.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Om te beginnen: wat is een buurtkamer? De buurtkamer is de eerste ruimte die je tegenkomt in het buurtcentrum. Iedereen is welkom in de buurtkamer. Je kunt er terecht voor een kopje koffie en een praatje. Er is altijd iemand aanwezig die even tijd voor je heeft door te luisteren of met je mee kan denken als je ergens mee zit. Almere telt inmiddels vijf buurtkamers die door welzijnsorganisatie De Schoor zijn gestart. In Stedenwijk is dat in Buurtcentrum De Inloop.

De buurtkamer is een mooie gelegenheid voor buurtgenoten om elkaar te leren kennen en ook om de buurt te leren kennen. Hierdoor ontstaan er netwerken. Bewoners zoeken elkaar ook buiten de ‘kamer’ op en pakken soms met elkaar wensen op voor de wijk.

De meerwaarde van het Schakelteam is dat ook mensen met psychische kwetsbaarheid de weg vinden naar de buurtkamer en zodoende meer mensen leren kennen. De buurtkamer is ook een soort sociale oefentuin waar bewoners kunnen oefenen in contacten aan te gaan. Het Schakelteam kan helpen de drempel te verlagen voor wie het eng vindt voor het eerst ergens naar toe te gaan. Bijvoorbeeld door samen een kopje koffie in De Buurtkamer te drinken.

De Buurtkamer is op dit moment open op dinsdag van 10.00-11.30 uur en van 13.30-15.00 uur. Bij de volgende versoepelingen kunnen we waarschijnlijk weer open zoals vanouds van 10.00-15.00 uur en kan de buurtlunch weer gehouden worden.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?                       

Ten eerste informeren we elkaar waar we mee bezig zijn. En verwijzen we naar elkaar. We overleggen regelmatig wat we samen kunnen oppakken. In het kader van NLdoet bijvoorbeeld eind mei, heeft de buurtkamer in een fijne samenwerking met het wijkteam en het Schakelteam een High Tea georganiseerd voor bewoners. Uit onze verschillende netwerken waren bewoners uitgenodigd. De High Tea is zeer goed ontvangen en mensen hadden een hele gezellige middag.

Bewoners met psychische kwetsbaarheid die door het Schakelteam waren doorgeschakeld naar de High Tea hebben daardoor ook weer nieuwe gezichten leren kennen. Omdat zij zodoende ook met de buurtkamer kennis hebben gemaakt heeft dat de drempel vast verlaagd en hun netwerk en ontmoetingsmogelijkheden verbreed.

3. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Het is naar mijn idee aan te bevelen om als de Covid maatregelen het weer toelaten de vragenuurtjes weer op te starten. Een vast moment en plaats waarop bewoners het Schakelteam kunnen opzoeken. Dat helpt wellicht om nog meer zichtbaar en toegankelijk te zijn voor bewoners. Misschien is het een idee het vragenuur te houden wanneer de Buurtkamer open is, dat vergemakkelijkt een warme toeleiding

Verder lijkt het me een goed idee om samen met andere netwerkpartners de wijk in te gaan en meer tijd te nemen om gezamenlijke meer zichtbaar te worden met wat ieder te bieden heeft.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk