Samenwerkingspartner aan het woord – Met Vanessa Steenbergen

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Vanessa Steenbergen

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Deze editie hebben wij gesproken met Vanessa Steenbergen. Zij is coördinator bij de Buurtkamer van Buurtcentrum De Inloop.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Om te beginnen: wat is een buurtkamer? De buurtkamer is de eerste ruimte die je tegenkomt in het buurtcentrum. Iedereen is welkom in de buurtkamer. Je kunt er terecht voor een kopje koffie en een praatje. Er is altijd iemand aanwezig die even tijd voor je heeft door te luisteren of met je mee kan denken als je ergens mee zit. Almere telt inmiddels vijf buurtkamers die door welzijnsorganisatie De Schoor zijn gestart. In Stedenwijk is dat in Buurtcentrum De Inloop.

De buurtkamer is een mooie gelegenheid voor buurtgenoten om elkaar te leren kennen en ook om de buurt te leren kennen. Hierdoor ontstaan er netwerken. Bewoners zoeken elkaar ook buiten de ‘kamer’ op en pakken soms met elkaar wensen op voor de wijk.

De meerwaarde van het Schakelteam is dat ook mensen met psychische kwetsbaarheid de weg vinden naar de buurtkamer en zodoende meer mensen leren kennen. De buurtkamer is ook een soort sociale oefentuin waar bewoners kunnen oefenen in contacten aan te gaan. Het Schakelteam kan helpen de drempel te verlagen voor wie het eng vindt voor het eerst ergens naar toe te gaan. Bijvoorbeeld door samen een kopje koffie in De Buurtkamer te drinken.

De Buurtkamer is op dit moment open op dinsdag van 10.00-11.30 uur en van 13.30-15.00 uur. Bij de volgende versoepelingen kunnen we waarschijnlijk weer open zoals vanouds van 10.00-15.00 uur en kan de buurtlunch weer gehouden worden.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?                       

Ten eerste informeren we elkaar waar we mee bezig zijn. En verwijzen we naar elkaar. We overleggen regelmatig wat we samen kunnen oppakken. In het kader van NLdoet bijvoorbeeld eind mei, heeft de buurtkamer in een fijne samenwerking met het wijkteam en het Schakelteam een High Tea georganiseerd voor bewoners. Uit onze verschillende netwerken waren bewoners uitgenodigd. De High Tea is zeer goed ontvangen en mensen hadden een hele gezellige middag.

Bewoners met psychische kwetsbaarheid die door het Schakelteam waren doorgeschakeld naar de High Tea hebben daardoor ook weer nieuwe gezichten leren kennen. Omdat zij zodoende ook met de buurtkamer kennis hebben gemaakt heeft dat de drempel vast verlaagd en hun netwerk en ontmoetingsmogelijkheden verbreed.

3. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Het is naar mijn idee aan te bevelen om als de Covid maatregelen het weer toelaten de vragenuurtjes weer op te starten. Een vast moment en plaats waarop bewoners het Schakelteam kunnen opzoeken. Dat helpt wellicht om nog meer zichtbaar en toegankelijk te zijn voor bewoners. Misschien is het een idee het vragenuur te houden wanneer de Buurtkamer open is, dat vergemakkelijkt een warme toeleiding

Verder lijkt het me een goed idee om samen met andere netwerkpartners de wijk in te gaan en meer tijd te nemen om gezamenlijke meer zichtbaar te worden met wat ieder te bieden heeft.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor