Samenwerkingspartner aan het woord – met Jolien Hoek

Samenwerkingspartner aan het woord – met Jolien Hoek

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Deze keer hebben wij gesproken met Jolien Hoek, Algemeen Manager Wijkteams Almere.

Sinds een jaar vervult Hoek de functie van Algemeen Manager Wijkteams in Almere. Zij geeft strategisch leiding aan de wijkteamorganisatie en is het aanspreekpunt voor de verschillende managers en organisaties. Voorheen was zij directeur bestuurder van de VMCA, wat betekent dat zij bekend is met een informele manier van werken.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

In Almere wordt er veel van bewoners zelf verwacht en er wordt veel ruimte gegeven aan bewonersinitiatieven. Het vinden van een ‘normale’ oplossing in plaats van het in de hulpverlening te gaan zoeken. En op het moment dat er formele ondersteuning nodig is, dan moeten we het ook snel toezeggen. De wijkteams spelen hierbij een belangrijke rol. De wijkteams zijn heel laagdrempelig en zijn er voor alle bewoners in de wijk. Wij maken geen onderscheid. Tegelijkertijd hebben de wijkteams veel contacten met initiatieven in de wijk.

Het Schakelteam heeft zeker meerwaarde voor de wijk, vooral wat betreft de inzet van ervaringsdeskundigen. Wij merken dat de inzet van ervaringsdeskundigheid heel goed werkt en dat bewoners hier blij mee zijn. Sommige bewoners maken gemakkelijker contact en laten zich sneller ondersteunen door bewoners in de buurt met vergelijkbare ervaringen. Gehoord en gezien worden is cruciaal.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?                       

Het is goed om ook via het Schakelteam de verbinding over en weer te hebben tussen een wijkteam en de mensen in de wijken. Dit zorgt voor samenwerking tussen informeel en formeel. Soms wordt het Schakelteam vanuit het wijkteam ingezet en soms draagt het Schakelteam zelf mensen aan. Tot slot hoor ik van de wijkwerkers dat zij heel erg enthousiast zijn over de samenwerking!

3. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Stedenwijk en Haven zijn twee rode wijken, waar het Schakelteam al actief is. Maar in Almere zijn meer rode wijken, zoals: Staatsliedenbuurt en de Molenbuurt. Ik zou zeggen, het is het proberen waard om in alle andere rode wijken een Schakelteam neer te zetten. Wel is het belangrijk om goed te kijken naar je aanpak per wijk, want de wijken zijn heel verschillend van elkaar.

Het Schakelteam Almere heeft bij de opzet van de huidige twee Schakelteams de teams van onderop opgezet. Ze gaan uit van wat er leeft in de wijk en het is belangrijk dat ze hierop aansluiten.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere StedenwijkOver de auteur

mdem editor