Samenwerkingspartner aan het woord – met Bianca Oehlers

Samenwerkingspartner aan het woord – met Bianca Oehlers

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Deze maand hebben wij gesproken met Bianca Oehlers, wijkwerker in Almere Haven.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

De GGZ-expertise, persoonlijke aanpak en laagdrempeligheid van het Schakelteam vind ik een meerwaarde voor de bewoners met GGZ-problematiek. Als het gaat om het aansluiten bij de behoefte van deze doelgroep, is de mogelijkheid tot het inzetten van ervaringsdeskundigheid belangrijk. Dit kan het Schakelteam bieden en daarom is een korte lijn met het Wijkteam wenselijk.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?         

Het Schakelteam geeft de professional in het Wijkteam graag advies en denkt mee vanuit haar GGZ-expertise. Dit draagt bij aan een efficiënte ondersteuning, waardoor geen onnodige tijd verloren gaat. Dit komt niet alleen ten goede aan het herstel van de cliënt, maar ook aan het proces.

3. Wat heeft het Schakelteam voor uw cliënt betekend?

Ik heb gemerkt dat de persoonlijke aandacht en ervaringsdeskundigheid van het Schakelteam vertrouwen en acceptatie wekt bij de cliënt. Dit ondersteunt een goed herstelproces van de cliënt. Daar doen we het toch met z’n allen voor?!

4. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

De expertise van het Schakelteam zou nog meer betrokken kunnen worden. Regelmatig aanschuiven van het Schakelteam bij de werkverdeling en casuïstiekbesprekingen in het Wijkteam zou dit kunnen bevorderen.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor