Schakeltour in Almere Haven centrum – Schakelteam en ambulant begeleiders van het Leger de Heils

Schakeltour in Almere Haven centrum – Schakelteam en ambulant begeleiders van het Leger de Heils

Gids: Saskia Schurman

Een van de rollen die het Schakelteam vervult is die van ‘levende sociale kaart’. Al in het voortraject van het Schakelteam (de Proeftuin Preventie en Inclusie) kwam sterk naar voren dat er in Almere heel veel mooie buurtinitiatieven, ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten worden georganiseerd. Het probleem daarbij is echter dat men vaak niet van elkaars bestaan op de hoogte is. De partijen (zorgaanbieders, GGZ etc.) lopen aan tegen het ontbreken van een digitale sociale kaart. Maar zo’n sociale kaart is vaak alweer verouderd voordat hij is uitgebracht.

Om dit gat te vullen hebben wij als Schakelteam de rol op ons genomen van “levende sociale kaart”. We hebben een goede kennis van het aanbod en leggen indien nodig verbinding tussen de verschillende initiatieven. Daarnaast hebben we “De Schakeltour” in het leven geroepen. Tijdens deze tour nemen we professionals mee langs het aanbod op het gebied van ontmoeten en activiteiten in de wijk.

Zo hebben we op 2 november jl. een schakeltour georganiseerd in Almere Haven voor de ambulant begeleiders van het Leger des Heils. In de voorbereiding hebben we onze contactpersonen van de locaties gevraagd om “Corona Proof” iets te vertellen over hun aanbod. We startten onze tour bij Corrosia, vervolgden onze weg langs The Green Story, Senior live, Vla cadeauwinkel, Dagbesteding de Koekerij, De Wijkwinkel, Kerk de Goede Rede, Chillie Kikie, AC Jan Steen (Kwintes) en Youth Port, om te eindigen bij Buurtlokaal Hovenhonk en Stichting Buitengewoon Almere.

De tour werd als zeer welkom ervaren om de reden die eerder al genoemd werd in dit artikel: “Er is zo veel, maar het was mij niet bekend”. Hoewel kennis van het aanbod, ook van de meer informele mogelijkheden, essentieel is om een buurtbewoner of cliënt te verwijzen of geleiden naar een passende plek, ontbreekt het professionals vaak aan tijd om alle locaties op het netvlies te krijgen. Gelukkig kunnen wij hier iets aan bijdragen.

Zo hebben we nog niet zo lang geleden ook de praktijkondersteuners van gezondheidscentrum de Haak mogen rondleiden in Almere Haven. Ook zij waren erg enthousiast.

Naast dat het goed is om het aanbod te presenteren, vinden wij het als schakelteammedewerkers ook prettig om op deze manier onze samenwerking met de verwijzers te kunnen intensiveren. Zo kunnen we elkaar beter en sneller vinden. De Schakeltour was dus zeker een succes en wordt vervolgd! Heeft u interesse? Laat het ons weten.

Geschreven door Pascale Cult (professionele GGZ-achtergrond) en mede namens Gerwin Wallet (welzijnsachtergrond), Saskia Schurman (ervaringsdeskundige Haven) en Sabine Bulder (ervaringsdeskundige Stedenwijk).

Wijkwinkel Almere Haven, op de foto Schakelteam collega’s Pascale en Saskia. Gerwin als fotograaf aanwezig.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor