Samenwerkingspartner aan het woord – met Tessie Hamers

Samenwerkingspartner aan het woord – met Tessie Hamers

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Deze maand hebben wij gesproken met Tessie Hamers, coördinator van Inloophuis De Ruimte.

Inloophuis De Ruimte, een klein inloophuis gelegen op de hoek van de Hengelostraat en het Raaltepad, is bedoeld als een “huiskamer” voor de buurt. Op de doordeweeks dagen is er een zogenaamde “open inloop”. Wij open dan onze deuren voor het schenken van koffie, thee en limonade voor wie bij ons wil aanschuiven.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Gewoon het feit dat het Schakelteam er is, is voor mijn werk al van grote meerwaarde. Het is fijn dat er direct contact kan worden opgenomen, als ik me zorgen maak over iemand. 

De Ruimte is er voor iedereen en er komen best wat bezoekers die op de een of andere manier gekwetst zijn door het leven. Je kunt hier zijn wie je bent. Door het Schakelteam weten meer mensen de weg naar ons inloophuis te vinden.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?  

Als ik me zorgen maak over iemand dan wordt het direct opgepakt en is er, indien nodig, een warme overdracht en terugkoppeling. Een grote kracht van het Schakelteam vind ik de aanwezigheid van verschillende expertises. Hierdoor wordt er vanuit verschillende invalshoeken meegedacht en tips en adviezen gegeven. Dit geldt voor zowel bewoners als voor mezelf.

Verder wandelen verschillende bezoekers mee met de wandelgroep van het Schakelteam, waar we goede geluiden over terug horen.

3. Wat betekent het Schakelteam voor bezoekers van De Ruimte?  

Een luisterend oor, gezien, gehoord en serieus genomen worden. Dat is wat ik opmerk en terugkrijg.

Het Schakelteam werkt ook vanuit een soort presentie. Het is niet beladen, dat is van grote betekenis want er moet al zoveel. Dit maakt het contact des te meer steunend. Iemand gaf ook aan via het Schakelteam te weten over een bepaalde ‘uitwijk’-mogelijkheid gericht op herstel. Al was dit dan uiteindelijk niet nodig, het gaf rust te weten dat het er was. 

4. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Uitbreiding over heel Almere. Zoals het team nu werkt, persoonlijk, informeel en met de diverse expertises. Dat is hard nodig.


Inloophuis De Ruimte is op dit moment open op:
Maandag – 10.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdag – 14.30 uur tot 16.30 uur
Woensdag – 10.00 uur tot 12.00 uur, alleen voor het tweedehands kleding winkeltje, geen inloop.
Tevens wordt er elke woensdagochtend gewandeld vanuit het inloophuis. Eens in de 14 dagen doen we dit gezamenlijk met het Schakelteam.
Donderdag – 10.00 uur tot 12.00 uur
De eerste donderdag van de maand is er ‘s middags het gebarencafé voor doven en slechthorenden.
Vrijdag – 10.00 uur tot 12.00 uur, eens in de 14 dagen kunt u ook bij ons terecht voor financieel advies
U bent van harte welkom voor een kop koffie of thee en/of een luisterend oor.
Adres: Hengelostraat 39,  Stedenwijk midden


Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor