Aantal geschakelde inwoners neemt ondanks Corona opnieuw toe – cijferweetjes

Aantal geschakelde inwoners neemt ondanks Corona opnieuw toe – cijferweetjes

Schakelaars zijn ondersteunend en richten zich op de vraag die een inwoner in het hier en nu heeft. Vaak leidt een schakelcontact tot een concrete actie zoals informatie geven of toeleiding naar een activiteit. De medewerkers van het Schakelteam maken van deze schakelcontacten geen dossiers aan voor individuele bewoners. Zij zijn immers geen behandelaars met behandeldoelen en een behandelplan. Maar omdat we het wél belangrijk vinden om de resultaten van het Schakelteam te kunnen volgen, houden de schakelaars een anonieme resultatenregistratie bij. Deze is niet terug te leiden naar een individuele inwoner. Dit doen ze al sinds de start van het Schakelteam, zodat we kunnen volgen hoe het gaat en hoe we doorgroeien.

Graag presenteren we onze resultaten over 2021. We hopen u daarmee een nog beter beeld te geven van het werk van het Schakelteam.

  • 189 nieuwe individuele contacten met inwoners van Haven en Stedenwijk vonden plaats tussen januari en december ’21. Dit is een toename van 13% vergeleken met het jaar ervoor. En dat, terwijl er gedurende het hele jaar sprake was van lockdowns en andere Coronabeperkingen. Bij 63% van deze inwoners was er sprake van afstand tot de (formele) zorg en bij een kwart kwam het contact met het Schakelteam via informeel netwerk tot stand.
  • 170 van deze 189 inwoners gaven aan zich door het Schakelteam geholpen te voelen. Van de overige nieuwe contacten is dit niet bekend.
  • Veel van de vragen hadden betrekking op sociale contacten en meedoen aan activiteiten in de buurt. Ook waren er bijvoorbeeld vragen over de omgang met kwetsbare buurtgenoten.
  • Vaak was luisteren en informeren voldoende (71 respectievelijk 81 keer). In 31 van de gevallen werd de inwoner doorgeleid naar een activiteit. 35 keer was het nodig dat een schakelaar meeging met een inwoner om de drempel naar een activiteit of instantie te verkleinen. 33 keer werd een inwoner doorgeleid naar formele hulpverlening.
  • 358 netwerkcontacten waren er in de periode januari tot en met december ’21 met bewoners tijdens netwerkbijeenkomsten. Dit waren gezamenlijke wandelingen door de wijk, digitale bijeenkomsten, een digitale nieuwjaarsbingo en een live bijeenkomst met High Tea. Zulke bijeenkomsten zijn erg belangrijk. Enerzijds omdat inwoners op deze wijze kunnen bouwen aan hun netwerk, door dicht bij huis nieuwe vriendschappen en maatjescontacten op te doen. Anderzijds omdat deze digitale bijeenkomsten en wandelingen in Coronatijd vaak de enige manier zijn om anderen te ontmoeten. Hoewel het aantal bijeenkomsten dit jaar niet is toegenomen, hebben we 35% meer mensen bereikt. Er namen per bijeenkomst dus meer mensen deel aan de activiteiten van het Schakelteam.
  • Er waren 66 contacten met professionals naar aanleiding van een vraag. Ook hier is sprake van een toename ten opzichte van het jaar ervoor, en wel van 27%. In de meeste gevallen betrof het een vraag van een huisarts, praktijkondersteuner GGZ of wijkwerker. We zijn blij dat ook zij het Schakelteam steeds beter weten te vinden!

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor