Initiatieven tot deelgenotengroep komen samen – het verhaal van een geschakelde

Initiatieven tot deelgenotengroep komen samen – het verhaal van een geschakelde

Door: Sabine Bulder, medewerker Schakelteam als ervaringsdeskundige

Een zorgprofessional neemt contact met mij. Zij zegt: ‘Ik denk dat je misschien wel wat kunt met een vraag die een cliënt van mij stelde’. We maken een afspraak om kennis te maken. Het kennismakingsgesprek gaat al snel over ervaringen met deelgenotengroepen. We zijn het eens over de meerwaarde er van.

Mevrouw geeft aan graag een praatgroep te willen opzetten voor het delen van ervaringen onder mensen die vallen op mensen van hetzelfde geslacht. Ondanks dat Almere een grote stad is, blijkt er nauwelijks zo’n initiatief te bestaan. Omdat we te maken hebben met een lockdown vanwege Corona, is het niet mogelijk om zo’n groep meteen op te zetten. We kunnen ons echter wel oriënteren op wat straks de mogelijkheden zullen zijn. Hierbij wordt ook duidelijk dat mevrouw haar grenzen moet bewaken. Ze kan het initiatief dus niet zelf opzetten. Het is ook belangrijk dat zij niet alleen de groepsgesprekken zal gaan leiden.

Ik bespreek de wens van mevrouw met een opbouwwerker van het Wijkteam. Toevallig is tijdens een rondje door de wijk door een aantal andere bewoners dezelfde wens uitgesproken. De opbouwwerker wil dit wel oppakken.

Er volgt een ontmoeting met de bewoners die deze wens hebben en ook mevrouw maakt kennis. Op verzoek van mevrouw ben ik erbij om wat ruggensteun te bieden in het kader van het leren grenzen stellen. Ze vindt het ook fijn om te laten zien laten zien waar ze mee bezig is.

Inmiddels krijgt het initiatief van deze bewoners -waar mevrouw nu ook toe behoort- steeds mee vorm en hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Een succesvolle schakeling!

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor