Samenwerkingspartner aan het woord – met René Hogeboom

Samenwerkingspartner aan het woord – met René Hogeboom

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met René Hogeboom, trainer en teamcoach in GGZ en sociaal domein.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Het Schakelteam is een hele welkome en belangrijke partner in ons project Samen Sterker in de Wijk (SSidW). Zij kent de weg naar veel andere zorg en welzijn gerelateerde partijen. Partijen die binnen het reguliere niet gezien of over het hoofd gezien worden.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?  

Twee medewerkers van het Schakelteam zijn aangesloten bij de werkwijze SSidW van de Zorgpartners Flevoland en de gemeente. Zij zijn één keer per twee weken aanwezig bij de werkoverleggen en dragen bij aan de casuïstiek en hebben een brede kennis van zaken.

3. Wat betekent het Schakelteam voor uw cliënten?

Het Schakelteam verbindt cliënten aan formele en informele partijen in het veld. Zo zie ik dat mensen verbonden worden aan de juiste zorgpartij of aan de juiste vrijwilliger, die hen verder kunnen helpen. Bovendien worden collega’s van SSidW regelmatig door het Schakelteam voorzien van informatie en routes naar collega-instanties waar nog niet eerder aan gedacht was.


Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor