Wij willen vertrouwen van kwetsbaren niet beschamen

Wij willen vertrouwen van kwetsbaren niet beschamen

Hoewel er net een positief evaluatierapport van de afdeling Onderzoek en Statistiek ligt, twijfelt de gemeente Almere toch over de voortzetting van de Schakelteams. Ze wil nog eens goed kijken naar de toegevoegde waarde en onderzoekt onder andere of de teams opgeknipt kunnen worden in zogenaamde ‘werkzame delen’, die dan elders kunnen worden ondergebracht.

De Schakelteams zijn van onderaf ontstaan, samen met, en vanuit de behoefte van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De nadrukkelijke afspraak met de gemeente was, dat het juist om die reden niet als één van de vele projecten zou worden behandeld, maar dat er gestreefd zou worden naar een permanent karakter. De groep geschakelden groeit sinds de startperiode -eind 2019- gestaag en de samenwerking met huisartsenpraktijken, wijkteams, zorgaanbieders woningcorporaties en andere partners loopt steeds beter en naar ieders tevredenheid. Ook uit andere wijken komen almaar meer vragen.

Met het opgebouwde vertrouwen van de groeiende groep kwetsbaren waarmee wij werken (zie ook de factsheet met toelichting op onze website) mag je niet onzorgvuldig omgaan. Daarmee breng je deze mensen in nog grotere problemen en lopen de kosten voor de samenleving onnodig op. Zeker afgezet tegen de lage kosten voor de kleine Schakelteams die opereren, zonder vaste huisvesting en onnodige overhead.

Voor de Schakelteams die zonder drempel, zonder indicatie, zonder kantoortijden en mét ervaringsdeskundigheid outreachend werken, geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. Ze zijn niet op te knippen en de mensen die we schakelen rekenen op ons. We willen hun vertrouwen niet beschamen.

De schakelaars

Over de auteur

mdem editor