“We kunnen niet zonder de Schakelteams”

“We kunnen niet zonder de Schakelteams”

De mensen die worden geholpen door de Schakelteams reageren emotioneel op het bericht dat de gemeente onderzoekt of de teams kunnen worden ontmanteld. Lees en bekijk hier een greep uit de vele reacties.

In Haven en Stedenwijk helpen kleine Schakelteams (3 personen, ieder 8 uur per week) sinds 2019 mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ze zijn van onderop ontstaan, vanuit de behoefte van de mensen om wie het gaat. De teams werken zonder drempel, zonder indicatie, zonder dossiers, zonder kantoortijden en mét ervaringsdeskundigheid. Soms is een luisterend oor genoeg, soms gaan we mee naar een afspraak. Soms zoeken we een maatje of we zorgen dat lotgenoten elkaar leren kennen, door bijvoorbeeld regelmatig wandelingen en online huiskamers te organiseren.

Het aantal kwetsbaren dat ons weet te vinden groeide ondanks corona gestaag. Vorig jaar konden we al 189 mensen ‘schakelen’. De samenwerking met huisartsenpraktijken, wijkteams, zorgaanbieders, woningcorporaties en andere partners loopt steeds beter en naar ieders tevredenheid. Ook uit andere wijken komen almaar meer vragen.

Bom

Het onderzoek dat de gemeente vorig jaar liet uitvoeren was dan ook positief. De conclusie was dat de Schakelteams kunnen worden voortgezet en zelfs uitgebreid naar sommige andere wijken. Het nieuws dat de gemeente nu toch onderzoekt of de teams ontmanteld kunnen worden, sloeg bij de teams én bij de ‘geschakelden’ dan ook in als een bom.

We willen niet dat er met het opgebouwde vertrouwen van de groeiende groep kwetsbaren waarmee wij werken onzorgvuldig wordt omgegaan. Daarmee breng je ze in nog grotere problemen en lopen de kosten voor de samenleving onnodig op. Zeker afgezet tegen de lage kosten voor de kleine Schakelteams, die opereren zonder vaste huisvesting en onnodige overhead.

De geschakelden laten het er niet bij zitten. Ze willen dat de teams blijven en dat andere mensen – in andere wijken ook geholpen kunnen worden. Inmiddels hebben ze partijen in de gemeenteraad benaderd. Lees en bekijk hier een greep uit de vele, vaak emotionele reacties.

De schakelaars

Over de auteur

mdem editor