Samenwerkingspartner aan het woord – met Mustafa Dogan

Samenwerkingspartner aan het woord – met Mustafa Dogan

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met Mustafa Dogan, POH-GGZ gezondheidscentrum De Spil.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Juist POH-GGZ heeft te maken met psychisch kwetsbare mensen. Voor sommigen van hen is de drempel om in contact te komen met andere instanties erg hoog. Het Schakelteam vervult hierbij een brugfunctie. Wat geen enkele andere organisatie doet. Men gaat uit van zelfredzaamheid, terwijl er soms mensen zijn die echt bij de hand genomen moeten worden.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit? Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Denk aan een man met vermoedens van autisme en angsten. Hij ziet in dat hij niet zijn hele leven lang bij zijn moeder kan wonen en bijstand kan ontvangen. Hij wil eigenlijk ook werken. Maar door zijn angsten en autisme is hij bang voor veranderingen. Het Schakelteam kan hem bij de hand nemen om langzaam richting WMO te gaan om een indicatie aan te vragen voor begeleiding. Dit kan ik vanuit POH-GGZ niet doen, terwijl het wel nodig is dat hij gaat. Het Wijkteam vraagt dat meneer zelf ernaartoe stapt, wat deze man niet kan.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor