Veel steunbetuigingen Schakelteams, meest kwetsbaren dreigen de dupe te worden

Veel steunbetuigingen Schakelteams, meest kwetsbaren dreigen de dupe te worden

Sinds eind 2019 zijn Schakelteams werkzaam in Haven en Stedenwijk. Zij hebben tot doel inwoners met psychische kwetsbaarheid heel laagdrempelig te bereiken en te verbinden met elkaar, aan activiteiten en aan het welzijns- en zorgaanbod in de wijk, zodat deze mensen net als anderen in de wijk deel kunnen nemen aan het gewone leven en kunnen werken aan herstel. De teams ontstonden vanuit de behoefte van betrokkenen zelf.

Eerder meldden wij dat een eigen onderzoek van de gemeente positieve was over de Schakelteams:

  • Schakelteams voorzien in een behoefte
  • zijn een waardevolle aanvulling op bestaand aanbod
  • bereiken met weinig menskracht veel mensen met een psychische kwetsbaarheid
  • steeds meer mensen maken er gebruik van
  • samenwerkingspartners zijn positief.

Toch wil de gemeente nu onderzoeken of ze niet kunnen worden opgeheven.

Ondertussen hebben heel veel mensen die we hebben geschakeld, teksten en filmpjes gemaakt waarin ze hun zorgen hierover uiten. Ook een groot aantal samenwerkingspartners hebben hun steun betuigd. Allemaal pleiten ze er voor om de Schakelteams te behouden. Dank daarvoor!

Zodra het nieuwe college bekend is, gaan we al deze uitingen aanbieden. Hopelijk ziet men dan snel dat er ergens een verkeerde afslag is genomen en dat de meest kwetsbaren daarvan niet de dupe moeten worden. 

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor