Veel animo voor bewonersbijeenkomst Stedenwijk

Veel animo voor bewonersbijeenkomst Stedenwijk

Het is één van de vele warme avonden deze zomer. Op deze avond zijn bewoners uit Stedenwijk uitgenodigd kennis te maken met, of direct vragen te stellen aan de verschillende professionals die werkzaam zijn in de wijk. Een mooi initiatief vanuit het Wijkteam. Aanwezig waren o.a. politie, stadsreiniging, jongeren- en ouderenwerker, gebiedsregisseur, sociaal-cultureel werker, anderen en ook wij van het Schakelteam. Vanwege het warme weer en de vakantieperiode waren de verwachtingen wat betreft aantal bezoekers laag – een goed moment om even bij te praten met elkaar dacht iedereen. Maar niets was minder waar.

Er kwamen veel bewoners langs. De één met doelgerichte vragen voor bepaalde professionals, de ander om gewoon even kennis te nemen van wie er nu eigenlijk allemaal werkt in de wijk. Het is goed deze betrokkenheid te zien.

In de gesprekken met bewoners bleek maar weer eens dat het goed is dat het Schakelteam er is. De persoonlijke, informele en laagdrempelige werkwijze past goed bij mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Belangrijk voor hen is ook dat het Schakelteam niet vanuit de gemeente werkt, maar juist zonder organisatiebelang onafhankelijk is.

Het was een avond met interessante gesprekken en mooie en nuttige ontmoetingen met bewoners en collega’s. Gelukkig koelde het aan het eind van de avond wel wat af.  

Over de auteur

mdem editor