Dank voor alle steunbetuigingen

Dank voor alle steunbetuigingen

Op 6 oktober, vlak voor de start van de politieke markt, heeft het Schakelteam samen met een aantal geschakelde inwoners alle steunbetuigingen van inwoners en professionals aangeboden aan de voorzitter en leden van de gemeenteraad. Ze vroegen de raad en het bestuur om te stoppen met plannen om schakelteams te ontmantelen.  


Onderzoek eerder dit jaar had aangetoond dat de schakelteams een waardevolle aanvulling zijn op andere wijkinitiatieven en een unieke rol vervullen in de wijkinfrastructuur. Dat bleek ook uit de vele steunbetuigingen. Maar liefst 34 organisaties tekenden de brief en de noodkreten van bewoners werden samengevoegd op een grote behangrol. Het aanbieden van de steunbetuigingen en de rol met bijdragen van inwoners verliep prima. Er werd goed geluisterd en dit heeft zeker zijn effect gehad.  Volgende nieuwsbrief komen we hier uitgebreider op terug.

We willen hier alvast iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd door steun uit te spreken!

Het Schakelteam

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Over de auteur

mdem editor