Samenwerkingspartner aan het woord – met Annemieke Verweij

Samenwerkingspartner aan het woord – met Annemieke Verweij

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met Annemieke Verweij, verpleegkundig specialist bij Indigo Midden-Nederland.

Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Ik ben manager en verpleegkundig specialist bij Indigo Midden Nederland, wij zijn een GGZ-instelling voor de basisggz. Wij gaan niet op huisbezoek. De medewerkers van het Schakelteam gaan bij bewoners langs en bieden een luisterend oor en een opstap naar hulp binnen het sociaal domein. Dat wat wij niet doen.

Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?

De samenwerking is heel eenvoudig, dat is ook de kracht van het Schakelteam. In overleg met de client melden wij aan of de client doet dit zelf. Als het contact is gelegd heeft het Schakelteam rechtstreeks overleg met de client en meestal niet met ons. Dit draagt erg bij aan de veerkracht van de client.

Wat betekent het Schakelteam volgens u voor bewoners / uw cliënten / bezoekers van… ?

Het Schakelteam betekent dat er genormaliseerd wordt. Als voorbeeld: het is normaal dat jij je eenzaam voelt als je de hele dag binnen zit en geen netwerk om je heen hebt. Het Schakelteam is dan de schakel om mensen op weg te helpen en er samen met de client voor te zorgen dat die eenzaamheid minder wordt omdat ze gebruik gaan maken van de ondersteuningsmogelijkheden binnen Almere. Cliënten en hulpverleners binnen de GGZ weten die vaak niet zelf te vinden. Het Schakelteam wel.

Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden kunnen worden, welke suggesties heeft u dan.

Blijf vooral doen wat jullie doen.

Over de auteur

mdem editor