Schrijvers archief Marvin

Overzicht activiteiten en hulplijnen in Corona tijd

In de Coronacrisis zijn allerlei speciale hulplijnen en activiteiten ontwikkeld. Ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid in Almere. De komende tijd is het nog steeds nodig om dichtbij huis te blijven. Het Schakelteam Almere wil er ook nu zijn voor iedereen die zich eenzaam voelt, behoefte heeft aan een luisterend oor, of deel willen nemen aan een thuisactiviteit. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van de vele mogelijkheden die er ook nu zijn: bijzondere initiatieven, online activiteiten en telefonische hulplijnen. Dit overzicht is niet uitputtend. Kijk op de aangegeven websites voor de actuele details.

Algemene informatie gericht op een luisterend oor of (praktische) hulpverlening

 • De Coronamaatjes van de wijkteams Almere helpen kwetsbare inwoners o.a. met boodschappen doen, de hond uitlaten, telefoonmaatje. Bel 14036 om je aan te melden met vraag of aanbod.
 • Speciaal voor ouderen is informatie over activiteiten van de Schoor te vinden op www.deschoor.nl/coronaplus
 • De Hulplijn Maatschappelijk werk in tijden van Corona van de Schoor is bereikbaar voor inwoners die met een maatschappelijk werker willen praten over zaken als: spanningen thuis, eenzaamheid, overbelasting, verlies van werk of wegvallen van hulpverlening. De hulplijn is maandag t/m vrijdag te bereiken van 9.00-13.00 via 06-17179383 of per mail via maatschappelijkwerk@deschoor.nl
 • Vrijwilligers van Burennetwerk kunnen helpen met boodschappen doen, vervoer, medicijnen ophalen, belmaatjes of andere noodzakelijke hulp. Bel 036-5341404 of mail naar info@vmca.nl of bezoek de website vmca.nl. De VMCA ondersteunt ook (jonge) mantelzorgers en helpt bij het vinden van vrijwilligers.
 • De Wijkteams Almere zijn bereikbaar via 14036.
 • Centrum voor levensvragen biedt professionele begeleiding bij levensvragen met oog voor de persoonlijke levensvisie. Meer informatie is te vinden op www.geestelijkeverzorging.nl
 • Stedenwijkers voor Stedenwijkers bieden inwoners van Stedenwijk praktische of geestelijke hulp aan. Ze zijn bereikbaar via 06-23874653
 • www.almere.nl/samensterk biedt een overzicht van alle relevante websites en hulplijnen voor verschillende doelgroepen , zoals
  • kinderen en hun ouders (o.a de Kindertelefoon)
  • ouderen
  • laaggeletterden en anderstaligen
  • huiselijk geweld en kindermishandeling
  • landelijke initiatieven zoals de Luisterlijn

Algemene informatie gericht op activiteiten

 • Almeerdersstaansterk.nl biedt overzicht van alle bijzondere initiatieven en een actuele thuisagenda met leuke activiteiten voor thuisblijvers.
 • De Schoor biedt op de eigen facebookpagina dagelijks activiteiten aan (o.a aanbod bewegen en sporten)
 • Senior Live uit Almere Haven biedt gratis Fitnesslessen voor ouderen.
 • Omroep Flevoland biedt beweegactiviteiten aan.

Informatie speciaal gericht op psychische problematiek of hersenletsel

Online activering

Luisterend oor

 • Schakelteams Almere zijn er voor inwoners met psychische kwetsbaarheid in Haven en Stedenwijk die behoefte hebben aan een luisterend oor of die in contact willen worden gebracht met activiteiten of andere inwoners. Het schakelteam is elke dag bereikbaar via app, telefoon en facebook. Meer informatie is te vinden op www.schakelteam-almere.nl/haven of www.schakelteam-almere.nl/stedenwijk
 • Stichting Clienten Perspectief GGZ (Stip) heeft op dinsdag- en donderdagmiddag een digitale inloop. Om deel te nemen kan de inwoner zich via 036-5333572 of almere@stip-flevoland.nl opgeven.
 • Stichting Herstelproces is te bereiken via https://www.herstelprocesonline.nl/ of bel /whatsapp naar nummer 06-83588692
 • http://www.ocoalmere.nl/ heeft vrijwilligers die als onafhankelijke clientondersteuner ook in coronatijd inwoners ondersteunen
 • Mind Korrelatie geeft hulp en advies bij onder andere angst, somberheid en andere psychische klachten via https://wijzijnmind.nl/corona
 • Philadelphia biedt informatie, optredens, verhalen en filmpjes voor mensen met een beperking via https://www.philadelphia.nl/Hallothuis
 • https://www.nahforumalmere.nl/: biedt informatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

Een virtuele contactgroep NAH (soort woonkamer) is op donderdag 9 april 15-16 uur van start gegaan via skype. Neem voor meer informatie of meedoen contact op met arnold.s26@gmail.com

 • 113 zelfmoordpreventie is te bereiken via 0900 0113

Informatie speciaal gericht op financiële hulp en schuldenproblematiek