Categorie Archief Nieuws

Als je omgeving veel zorg en aandacht vraagt – het verhaal van een geschakelde

Door Sabine Bulder, medewerker Schakelteam en ervaringsdeskundige 

Als schakelaar ondersteun ik de moeder van een gezin waarin een van de kinderen te maken heeft met psychiatrische problematiek. Het was de moeder allemaal te veel geworden. Zelf psychiatrische problematiek ervaren kan soms machteloos voelen, maar ook naasten geeft het een machteloos gevoel om hun kind te zien lijden.  Als frustratie, wanhoop en de ziekte de bovenhand hebben kun je als ouder het gevoel hebben daar letterlijk moederziel alleen tegenover te staan, terwijl er vaak veel geregeld en afgestemd moet worden.  

Zo was deze moeder zwaar belast geraakt. Er was wel zorg beschikbaar, echter alleen voor de zoon. Maar de impact van de situatie was groot op het hele gezin. Ook de andere kinderen reageerden erop en ondervinden inmiddels (psychische) problemen. Er is geregeld overleg nodig met de scholen van de andere kinderen.  Gelukkig heeft mevrouw een partner die emotioneel veel steun biedt. Maar deze is verantwoordelijk voor het hoofdinkomen, en dus rust de zorg voor het gezin grotendeels op de schouders van moeder. En dan moet er ook nog mantelzorg worden verleend aan (schoon)ouders……. In deze omstandigheden lukte het mevrouw niet langer om haar betaalde werk vol te houden. En zo werd haar wereld klein en vol zorgen….  

Ze zocht contact met het Schakelteam met de vraag “waar kan ik nog wat ‘ruimte’ voor mezelf vinden? Waar kan ik mijn verhaal kwijt?”. Om even uit de situatie te zijn ging ik met haar wandelen. Al wandelend kon ze haar verhaal kwijt en bood ik een luisterend oor. Alleen dat was al fijn. Gaandeweg kwam er ook ruimte om met haar mee te denken over de vraag naar iets passends voor haarzelf.  Een ‘eigen plekje’ waar ze los van alle zorgen bezig kon zijn. We spraken over haar interesses, kwaliteiten en behoeften. Wat rondvragend in het netwerk bleek er net vraag te zijn naar een vrijwillige gastvrouw. Ik zorgde voor het maken van de connectie en zij pakte die met beide handen aan. Ik heb haar ook nog geattendeerd op een deelgenotengroep voor ouders, om elkaar te steunen. Wie weet is dat in de toekomst een plek om even te ‘luchten’. Het gaat al veel beter. 

Ondertussen houd ik geregeld contact om bij te praten en zoeken we een tweede vrijwilligerswerkplek in een sector die aansluit bij haar opleiding en werkervaring. Zo kan ze aansluiting houden met de arbeidsmarkt, voor als er weer wat rust in het gezin is.  

Het Schakelteam Almere is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving uit Haven, Stedenwijk en de rest van Almere. We zijn bereikbaar voor een luisterend oor of denken met u mee als u het antwoord op een vraag niet meteen zelf vindt. Ook maken we nog geregeld wandelingen in Haven en Stedenwijk en organiseren we een digitale huiskamer.   

Kijk voor meer informatie op onze website en neem contact op met één van onze medewerkers! www.schakelteam-almere.nl 

Samenwerkingspartner aan het woord – met Stephanie Vos

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met Stephanie Vos, wijkwerker Almere Haven en Hout met een specialisatie in informele zorg. 

 Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk? 

De term zegt het eigenlijk al: schakelen. De laagdrempeligheid waarmee wij als wijkteam kunnen schakelen met de expertise van het schakelteam zie ik als een behoorlijke meerwaarde. Het binnenkomen bij bewoners waar wij toch iets moeilijker binnenkomen, het snelle schakelen tussen instanties of zelfs nog voorliggend: het helpen proactief bewoners te activeren tot zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Van onschatbare waarde. 

Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit? 

Zoals hiervoor al gezegd, we schakelen. Dat kan door middel van een kort telefoontje, even op de wandelgangen aanstoten. Soms bij ‘t Koffieuurtje in Buurtcentrum Corossia. Even elkaar aan het jasje trekken, even een belletje plegen of een berichtje sturen. Dit gaat over en weer, het Schakelteam weet ons te vinden en wij weten het Schakelteam te vinden. 

Wat betekent het Schakelteam volgens u voor bewoners / uw cliënten / bezoekers van… ? 

Het Schakelteam is warm en laagdrempelig. Wat een groot stigma weg haalt rondom hulpverlening. Het voelt niet alsof er hulpverlening over de vloer komt, maar alsof er een kopje koffie samen gedronken wordt zonder dat er verwachtingen zijn. 

Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden kunnen worden, welke suggesties heeft u dan? 

Het zou mooi zijn als het schakelteam bij activiteiten (bijvoorbeeld een koffiemoment of inloopspreekuur) sporadisch aan zou kunnen sluiten. Om de schakel nog kleiner te maken.  

Geen keuken – het verhaal van een geschakelde

Door: Pascale Cult, medewerker Schakelteam vanuit de GGZ

Voor een schakelaar van Schakelteam Almere zijn geen dag en geen vraag hetzelfde. Soms ben ik lang bezig om stap voor stap iemands vertrouwen te winnen. Dit keer gaat mijn verhaal over een praktische vraag van een kwetsbare mevrouw met wie ik al langer contact heb. Toen ik eenmaal bij haar binnen mocht komen bleek dat zij al geruime tijd zonder keuken leefde, omdat er destijds bij de plaatsing van alles misging en zij niet bij machte was dit op te lossen. Samen met haar zocht ik een aannemer. En deze week is het dan eindelijk zo ver: de keuken wordt na vele maanden wachten bij mevrouw herplaatst. 

De aannemer is 4 hele dagen bezig om alles te herstellen wat destijds niet goed is gemonteerd en geplaatst. Dat is leuk maar ook reuze spannend, en levert best veel stress op: onbekende personen in je woning, alles staat op zijn kop, het is chaos, je moet grenzen aangeven, duidelijke vragen durven stellen, en ga zo maar door. 

Maar ondanks deze obstakels verlopen de werkzaamheden prima en is het einde inmiddels in zicht.  

Dat mevrouw met een lach afscheid neemt en de toekomst weer zonnig tegemoetziet omdat haar woning na zoveel jaren klaar is om lekker in te leven, doet mij extra goed. Op de valreep hebben we het er ook nog over dat de woning grondig schoongemaakt moet worden na de verbouwing. Mevrouw zou hier graag wat hulp bij willen want het is al zoveel allemaal. Ik bel mijn schakelcollega Saskia of ze iemand in haar netwerk kent die op korte termijn zou kunnen helpen. Binnen een uur hebben we een dame geregeld die vrijdag komt schoonmaken. Tegen betaling maar dat heeft mevrouw er graag voor over. Dat is pas snel schakelen en handen uit de mouwen steken! 

  

Als kers op de taart mag ik volgende week als eerste het resultaat komen bewonderen. Ik ben erg benieuwd en zo blij voor mevrouw 😊.

Na vele jaren kan ze straks weer lekker koken, mensen uitnodigen en trots zijn op wat ze heeft bereikt. 

#trotsisheteindevanhetverhaal 

Winterwandeling

Vrijdag 16 december trokken de leden van het Schakelteam een dikke trui, muts en sjaal aan voor de winterwandeling. Door de ijzel was het soms meer schuifelen dan wandelen, maar iedereen kwam uiteindelijk heelhuids aan in het Eksternest. Hier werden we verwelkomd met een warme chocomel en huisgemaakte gebakjes. 

Ondanks het koude en gladde weer is de wandeling met rond de 30 mensen druk bezocht. Bewoners die al vaker mee hebben gewandeld schuiven aan tafel met buurtgenoten die tot nu toe enkel een-op-een contact hebben gehad met het Schakelteam. In het Eksternest wordt het geroezemoes steeds luider en er wordt in een toespraak van Erik Vermathen nog even stilgestaan bij het bewogen jaar van het Schakelteam. We hebben er samen voor gezorgd dat het Schakelteam definitief blijft bestaan. Als kers op de taart hebben de bewoners nog een verrassing voor het Schakelteam zelf: een hartelijke kaart met de beste wensen voor het nieuwe jaar.  

Het was een warme afsluiting van het afgelopen schakeljaar, waarbij er weer nieuwe verbindingen zijn gemaakt. We sluiten hiermee het jaar tevreden af, en we wensen ook u een gelukkig en gezond 2023. Tot in het nieuwe jaar! 

Het Schakelteam

Het Schakelteam gaat door

De afgelopen maanden heeft het Schakelteam met succes actiegevoerd tegen de plannen van de gemeente om het team te ontmantelen. Het Schakelteam zet zich laagdrempelig in voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid in Haven en Stedenwijk. Het team gaat de komende jaren door en mag zelfs voorzichtig denken over uitbreiding naar andere wijken waar haar ondersteuning wenselijk is. Uiteraard moet daarvoor de afstemming en samenwerking met andere initiatieven in de wijken op orde zijn.

Onderzoek eerder dit jaar had al aangetoond dat de schakelteams een waardevolle aanvulling zijn op andere wijkinitiatieven en een unieke rol vervullen in de wijkinfrastructuur. Dat bleek ook uit de vele steunbetuigingen. Maar liefst 34 organisaties tekenden de betreffende brief en de noodkreten van bewoners werden samengevoegd op een grote behangrol. Het aanbieden van de steunbetuigingen en de rol met bijdragen van inwoners hebben de gemeente definitief over de streep getrokken.

De bewoners die we ondersteunen, de professionals waarmee we samenwerken, maar natuurlijk ook de leden van het Schakelteam zijn blij dat de inzet van dit unieke initiatief kan worden voortgezet. We danken alle mensen die ons hebben gesteund en zien er naar uit om ook de komende jaren samen te werken aan een inclusieve stad, waar iedereen erbij hoort en naar vermogen mee kan doen.

Het Schakelteam

Dank voor alle steunbetuigingen

Op 6 oktober, vlak voor de start van de politieke markt, heeft het Schakelteam samen met een aantal geschakelde inwoners alle steunbetuigingen van inwoners en professionals aangeboden aan de voorzitter en leden van de gemeenteraad. Ze vroegen de raad en het bestuur om te stoppen met plannen om schakelteams te ontmantelen.  


Onderzoek eerder dit jaar had aangetoond dat de schakelteams een waardevolle aanvulling zijn op andere wijkinitiatieven en een unieke rol vervullen in de wijkinfrastructuur. Dat bleek ook uit de vele steunbetuigingen. Maar liefst 34 organisaties tekenden de brief en de noodkreten van bewoners werden samengevoegd op een grote behangrol. Het aanbieden van de steunbetuigingen en de rol met bijdragen van inwoners verliep prima. Er werd goed geluisterd en dit heeft zeker zijn effect gehad.  Volgende nieuwsbrief komen we hier uitgebreider op terug.

We willen hier alvast iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd door steun uit te spreken!

Het Schakelteam

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – met Annemieke Verweij

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met Annemieke Verweij, verpleegkundig specialist bij Indigo Midden-Nederland.

Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Ik ben manager en verpleegkundig specialist bij Indigo Midden Nederland, wij zijn een GGZ-instelling voor de basisggz. Wij gaan niet op huisbezoek. De medewerkers van het Schakelteam gaan bij bewoners langs en bieden een luisterend oor en een opstap naar hulp binnen het sociaal domein. Dat wat wij niet doen.

Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?

De samenwerking is heel eenvoudig, dat is ook de kracht van het Schakelteam. In overleg met de client melden wij aan of de client doet dit zelf. Als het contact is gelegd heeft het Schakelteam rechtstreeks overleg met de client en meestal niet met ons. Dit draagt erg bij aan de veerkracht van de client.

Wat betekent het Schakelteam volgens u voor bewoners / uw cliënten / bezoekers van… ?

Het Schakelteam betekent dat er genormaliseerd wordt. Als voorbeeld: het is normaal dat jij je eenzaam voelt als je de hele dag binnen zit en geen netwerk om je heen hebt. Het Schakelteam is dan de schakel om mensen op weg te helpen en er samen met de client voor te zorgen dat die eenzaamheid minder wordt omdat ze gebruik gaan maken van de ondersteuningsmogelijkheden binnen Almere. Cliënten en hulpverleners binnen de GGZ weten die vaak niet zelf te vinden. Het Schakelteam wel.

Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden kunnen worden, welke suggesties heeft u dan.

Blijf vooral doen wat jullie doen.

Geduld, vertrouwen, moed – het verhaal van een geschakelde

Door Sabine Bulder, medewerker Schakelteam als ervaringsdeskundige

Wanneer je te maken hebt met psychische kwetsbaarheid en veel bent kwijtgeraakt, is het vaak moeilijk om de draad weer op te pakken. Dit Schakelverhaal laat zien hoe een ervaringsdeskundige van het Schakelteam met een geduldig luisterend oor iemand het vertrouwen en de moed geeft om de weg naar herstel in te slaan.


Zijn psychiater had aangegeven dat het Schakelteam wellicht iets voor hem zou kunnen betekenen. Hij zocht zelf contact en een persoonlijke afspraak volgde. Tijdens ons eerste gesprek bleek dat er veel speelde, maar vooral ook wanhoop. Na een goede periode was het weer mis. Werk en relaties weg, perspectief zoek, leegte en eenzaamheid alom. Hij wilde niets liever dan eruit komen, maar tastte in het duister waar te beginnen. Er was zoveel dat zijn aandacht nodig had. Gelukkig had hij al wel een GGz behandelaar en ook ondersteuning op het gebied van zijn administratie, maar dat was niet genoeg.

Er volgden nieuwe afspraken. Al wandelend kon meneer zijn hart luchten en zijn frustraties bij me uiten. Er kwamen thema’s langs als rouw, zoeken naar perspectief, doorstaan, acceptatie en verwachtingen. We stonden stil bij de vraag welke betekenis die voor hem hebben en hoe hij daarmee om kan gaan. Gaandeweg werden het gesprekken waarbij ik als ervaringsdeskundige mijn eigen ervaringen, belevingen en ervaringskennis kon toevoegen, wat steunend werkte door de herkenning en erkenning die dat bood. Bovenal gaf het hem vertrouwen. ‘Het geeft wat lucht’ merkte hij op. En als hij de moed pakte om weer eens met vrienden af te spreken, kon hij de frustraties soms ook even ‘thuis’ laten en hen daar niet mee overladen.

Het luisteren en meebewegen zette de weg naar herstel in. Al wandelend ben ik af en toe met hem bij ontmoetingspunten in de buurt langsgegaan, zodat hij daar kon kennismaken. Ook hebben we soms aangesloten bij de wandelgroep van het Schakelteam. Op een ongedwongen manier leerde hij wat meer mensen kennen. Inmiddels gaat hij zelf nu ook wel eens langs voor een kopje koffie en om even ‘hallo’ te zeggen.
We spraken ook over het weer, de natuur om ons heen, de honden en eenden, en wat hem nog meer interesseerde. We brainstormden over wat voor hem iets zou kunnen zijn om weer actiever te worden, waarna hij zelf met een duidelijk idee kwam. Hij is zelf op pad gegaan en heeft als vrijwilliger op de fiets een wederkerige match gevonden. Het is nu voldoende om af en toe even bij te praten.

Een nieuwe schakelaar: Minke van ’t Hoff

Mijn naam is Minke van ’t Hoff en ik zit met een welzijnsachtergrond in het Schakelteam. Ik werk al 15 jaar in Almere op verschillende plekken. Misschien ben je mij al eens tegengekomen? Op straat, in een wijk of bij het buurthuis?

Ik werk in het Schakelteam omdat ik welzijn voor iedere bewoner heel belangrijk vind. Iedere persoon is de moeite waard, iedereen is welkom om mee te doen, ook al gaat dat niet vanzelf. Ik kom graag met je in contact om kennis te maken en samen te ontdekken hoe de dag voor jou zinvoller of prettiger kan zijn. Dat kan door van alles. De ene persoon wil graag anderen ontmoeten om mee te kletsen, een ander zoekt een gezellige activiteit, een volgende heeft liever een maatje om 1 op 1 mee te praten. We gaan samen ontdekken wat kan. Ik ga graag een tijdje met je ‘op reis’ om stapje voor stapje jouw wens te realiseren.

Wie ben ik? Ik ben een vrolijk gezellig mens bij wie je ook voor serieuze gesprekken terecht kan.
Ik ben een doorzetter, ook als het even tegenzit. Met geduld, uitdagen en soms wat humor.
Ik hou van kleur, dat zie je vast ook terug in mijn kleding. Graag ga ik samen met jou op zoek naar wat meer kleur in jouw leven.

Wil je met mij in contact komen, dan kan dat via mailadres minke@schakelteam-almere.nl.  

Je mag ook bellen 06-82601185.  Ik hoor graag van je. Tot gauw!

Het terrasjesgeprek – het verhaal van een geschakelde

Door: Saskia Schurman, medewerker Schakelteam

Hij heeft een brief gekregen, van de woningbouw. Een vriendelijke brief, maar toch zo opgesteld dat er een actie van hem verwacht wordt. Iets in de trant van: “Wij hebben geconstateerd dat uw woning minder toegankelijk is door de overmaat aan spullen die in de gang staan. Dit levert een gevaarlijke situatie op voor u en uw medebewoners als er brand ontstaat.  Wilt u contact met ons opnemen?”

Gelukkig realiseerde hij zich dat hij ook echt contact op moest nemen, want het klopte gewoon, de troep in de gang. Hij weet eigenlijk gewoon niet meer waar hij met opruimen moet beginnen, en beseft dat hij dit niet alleen kan. Hij belt de volgende dag naar de woningbouwvereniging.

Tijdens het telefoongesprek oppert de woningbouwvereniging dat het Schakelteam hierin ondersteuning kan bieden, en of ze zijn telefoonnummer kunnen doorgeven. Dat mag.

Het Schakelteam belt diezelfde dag nog en een afspraak is snel gemaakt. En ja, we begrijpen best wel dat je dan niet thuis wil afspreken. Diezelfde week nog ontmoeten we elkaar op een terrasje in de Havenkom. En eigenlijk hoor ik vooral heel veel dingen die (weer) goed gaan. Bijna uit de schuldhulpverlening, leuk werk, een fijne relatie en met vlag en wimpel de GGZ-behandeling afgerond. Maar dat overzicht, dat letterlijk overzicht houden over en organiseren van al je spullen, dat lukt maar niet. Dat is jammer, want het geeft extra stress en belemmert je voortgang.

En ja, je wilt graag hulp. Als een soort laatste zetje om echt je leven weer te kunnen leven!

Ik zoek contact met het wijkteam, dat gaat in eerste instantie digitaal. Samen spreken we af wat jouw voorkeur heeft in dit contact. Je vindt het best spannend, ook omdat je je schaamt dat je dit laatste stukje in je leven nog steeds nog niet op orde hebt.

De afspraak met het wijkteam is gemaakt, bij jou thuis. Je zegt de afspraak af, en dat snap ik zomaar. We maken een nieuwe afspraak, bij jou voor de deur en dan lopen we samen op naar het kantoor van het  wijkteam om het gesprek te voeren. Deze afspraak zeg je ook af, via de app.

Ondertussen heb ik, met jouw toestemming ook contact met het wijkteam. Ik stel ten slotte voor om het keukentafelgesprek op hetzelfde terrasje (terrasjesgesprek!) te voeren. Jij stemt in, de wijkteammedewerker ook … afspraak gemaakt!

Dan geef je aan dat je ook wel iets van je chaos durft te laten zien, je maakt foto’s van de gang, de huiskamer en de badkamer.

Het is een bijzondere setting een paar dagen later. Drie mensen die elkaar nauwelijks kennen en samen zoeken naar een oplossing. De foto’s zijn helpend, en we zien nu echt waar je tegen aanloopt. Na 45 minuten denken we de oplossing gevonden te hebben.

Aan het eind van de middag krijgen jij en ik bericht dat het is opgepakt, en dat je voor de komende 3 maanden ondersteuning ontvangt. Een begin, zodat er met deze hulp wellicht een plan gemaakt kan worden voor structurele ondersteuning. Maar misschien is dat niet eens nodig?