Categorie Archief Publicaties

Het Schakelteam gaat door

De afgelopen maanden heeft het Schakelteam met succes actiegevoerd tegen de plannen van de gemeente om het team te ontmantelen. Het Schakelteam zet zich laagdrempelig in voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid in Haven en Stedenwijk. Het team gaat de komende jaren door en mag zelfs voorzichtig denken over uitbreiding naar andere wijken waar haar ondersteuning wenselijk is. Uiteraard moet daarvoor de afstemming en samenwerking met andere initiatieven in de wijken op orde zijn.

Onderzoek eerder dit jaar had al aangetoond dat de schakelteams een waardevolle aanvulling zijn op andere wijkinitiatieven en een unieke rol vervullen in de wijkinfrastructuur. Dat bleek ook uit de vele steunbetuigingen. Maar liefst 34 organisaties tekenden de betreffende brief en de noodkreten van bewoners werden samengevoegd op een grote behangrol. Het aanbieden van de steunbetuigingen en de rol met bijdragen van inwoners hebben de gemeente definitief over de streep getrokken.

De bewoners die we ondersteunen, de professionals waarmee we samenwerken, maar natuurlijk ook de leden van het Schakelteam zijn blij dat de inzet van dit unieke initiatief kan worden voortgezet. We danken alle mensen die ons hebben gesteund en zien er naar uit om ook de komende jaren samen te werken aan een inclusieve stad, waar iedereen erbij hoort en naar vermogen mee kan doen.

Het Schakelteam

Dank voor alle steunbetuigingen

Op 6 oktober, vlak voor de start van de politieke markt, heeft het Schakelteam samen met een aantal geschakelde inwoners alle steunbetuigingen van inwoners en professionals aangeboden aan de voorzitter en leden van de gemeenteraad. Ze vroegen de raad en het bestuur om te stoppen met plannen om schakelteams te ontmantelen.  


Onderzoek eerder dit jaar had aangetoond dat de schakelteams een waardevolle aanvulling zijn op andere wijkinitiatieven en een unieke rol vervullen in de wijkinfrastructuur. Dat bleek ook uit de vele steunbetuigingen. Maar liefst 34 organisaties tekenden de brief en de noodkreten van bewoners werden samengevoegd op een grote behangrol. Het aanbieden van de steunbetuigingen en de rol met bijdragen van inwoners verliep prima. Er werd goed geluisterd en dit heeft zeker zijn effect gehad.  Volgende nieuwsbrief komen we hier uitgebreider op terug.

We willen hier alvast iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd door steun uit te spreken!

Het Schakelteam

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – met Annemieke Verweij

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met Annemieke Verweij, verpleegkundig specialist bij Indigo Midden-Nederland.

Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Ik ben manager en verpleegkundig specialist bij Indigo Midden Nederland, wij zijn een GGZ-instelling voor de basisggz. Wij gaan niet op huisbezoek. De medewerkers van het Schakelteam gaan bij bewoners langs en bieden een luisterend oor en een opstap naar hulp binnen het sociaal domein. Dat wat wij niet doen.

Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?

De samenwerking is heel eenvoudig, dat is ook de kracht van het Schakelteam. In overleg met de client melden wij aan of de client doet dit zelf. Als het contact is gelegd heeft het Schakelteam rechtstreeks overleg met de client en meestal niet met ons. Dit draagt erg bij aan de veerkracht van de client.

Wat betekent het Schakelteam volgens u voor bewoners / uw cliënten / bezoekers van… ?

Het Schakelteam betekent dat er genormaliseerd wordt. Als voorbeeld: het is normaal dat jij je eenzaam voelt als je de hele dag binnen zit en geen netwerk om je heen hebt. Het Schakelteam is dan de schakel om mensen op weg te helpen en er samen met de client voor te zorgen dat die eenzaamheid minder wordt omdat ze gebruik gaan maken van de ondersteuningsmogelijkheden binnen Almere. Cliënten en hulpverleners binnen de GGZ weten die vaak niet zelf te vinden. Het Schakelteam wel.

Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden kunnen worden, welke suggesties heeft u dan.

Blijf vooral doen wat jullie doen.

Een nieuwe schakelaar: Minke van ’t Hoff

Mijn naam is Minke van ’t Hoff en ik zit met een welzijnsachtergrond in het Schakelteam. Ik werk al 15 jaar in Almere op verschillende plekken. Misschien ben je mij al eens tegengekomen? Op straat, in een wijk of bij het buurthuis?

Ik werk in het Schakelteam omdat ik welzijn voor iedere bewoner heel belangrijk vind. Iedere persoon is de moeite waard, iedereen is welkom om mee te doen, ook al gaat dat niet vanzelf. Ik kom graag met je in contact om kennis te maken en samen te ontdekken hoe de dag voor jou zinvoller of prettiger kan zijn. Dat kan door van alles. De ene persoon wil graag anderen ontmoeten om mee te kletsen, een ander zoekt een gezellige activiteit, een volgende heeft liever een maatje om 1 op 1 mee te praten. We gaan samen ontdekken wat kan. Ik ga graag een tijdje met je ‘op reis’ om stapje voor stapje jouw wens te realiseren.

Wie ben ik? Ik ben een vrolijk gezellig mens bij wie je ook voor serieuze gesprekken terecht kan.
Ik ben een doorzetter, ook als het even tegenzit. Met geduld, uitdagen en soms wat humor.
Ik hou van kleur, dat zie je vast ook terug in mijn kleding. Graag ga ik samen met jou op zoek naar wat meer kleur in jouw leven.

Wil je met mij in contact komen, dan kan dat via mailadres minke@schakelteam-almere.nl.  

Je mag ook bellen 06-82601185.  Ik hoor graag van je. Tot gauw!

Veel animo voor bewonersbijeenkomst Stedenwijk

Het is één van de vele warme avonden deze zomer. Op deze avond zijn bewoners uit Stedenwijk uitgenodigd kennis te maken met, of direct vragen te stellen aan de verschillende professionals die werkzaam zijn in de wijk. Een mooi initiatief vanuit het Wijkteam. Aanwezig waren o.a. politie, stadsreiniging, jongeren- en ouderenwerker, gebiedsregisseur, sociaal-cultureel werker, anderen en ook wij van het Schakelteam. Vanwege het warme weer en de vakantieperiode waren de verwachtingen wat betreft aantal bezoekers laag – een goed moment om even bij te praten met elkaar dacht iedereen. Maar niets was minder waar.

Er kwamen veel bewoners langs. De één met doelgerichte vragen voor bepaalde professionals, de ander om gewoon even kennis te nemen van wie er nu eigenlijk allemaal werkt in de wijk. Het is goed deze betrokkenheid te zien.

In de gesprekken met bewoners bleek maar weer eens dat het goed is dat het Schakelteam er is. De persoonlijke, informele en laagdrempelige werkwijze past goed bij mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Belangrijk voor hen is ook dat het Schakelteam niet vanuit de gemeente werkt, maar juist zonder organisatiebelang onafhankelijk is.

Het was een avond met interessante gesprekken en mooie en nuttige ontmoetingen met bewoners en collega’s. Gelukkig koelde het aan het eind van de avond wel wat af.  

Veel steunbetuigingen Schakelteams, meest kwetsbaren dreigen de dupe te worden

Sinds eind 2019 zijn Schakelteams werkzaam in Haven en Stedenwijk. Zij hebben tot doel inwoners met psychische kwetsbaarheid heel laagdrempelig te bereiken en te verbinden met elkaar, aan activiteiten en aan het welzijns- en zorgaanbod in de wijk, zodat deze mensen net als anderen in de wijk deel kunnen nemen aan het gewone leven en kunnen werken aan herstel. De teams ontstonden vanuit de behoefte van betrokkenen zelf.

Eerder meldden wij dat een eigen onderzoek van de gemeente positieve was over de Schakelteams:

  • Schakelteams voorzien in een behoefte
  • zijn een waardevolle aanvulling op bestaand aanbod
  • bereiken met weinig menskracht veel mensen met een psychische kwetsbaarheid
  • steeds meer mensen maken er gebruik van
  • samenwerkingspartners zijn positief.

Toch wil de gemeente nu onderzoeken of ze niet kunnen worden opgeheven.

Ondertussen hebben heel veel mensen die we hebben geschakeld, teksten en filmpjes gemaakt waarin ze hun zorgen hierover uiten. Ook een groot aantal samenwerkingspartners hebben hun steun betuigd. Allemaal pleiten ze er voor om de Schakelteams te behouden. Dank daarvoor!

Zodra het nieuwe college bekend is, gaan we al deze uitingen aanbieden. Hopelijk ziet men dan snel dat er ergens een verkeerde afslag is genomen en dat de meest kwetsbaren daarvan niet de dupe moeten worden. 

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Wat hebben spelletjes, een rommelmarkt en ontmoetingen in het weekend met elkaar te maken?

Door: Gerwin Wallet, medewerker Schakelteam vanuit Welzijnswerk

In dit artikel laten we zien hoe het Schakelteam buurtbewoners in contact brengt met elkaar en met de buurtkamer, en ze helpt bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in de buurt. Zo dragen we bij aan netwerkvorming en helpen we eenzaamheid voorkomen.

Het is vrijdagochtend. In één van de zalen van buurtcentrum Meent en de Grienden in Almere-Haven staan de stoelen en tafels klaar om een groep bewoners te ontvangen. In de hoek van de ruimte staat een flip-over en aanwezig zijn medewerkers van de buurtkamer (De Schoor) en van het Schakelteam.

Eén voor één stappen er bewoners binnen en al snel is het gezellig. Ongeveer 12 bewoners die in contact zijn met het Schakelteam ontmoeten elkaar. Ze hebben nóg iets gemeen, want allemaal willen ze graag actiever worden in de buurt. Sommigen hebben de stap al gezet, maar voor veel van deze inwoners is die nog te groot, te spannend of te onbekend. Maar nú is het met hulp van het Schakelteam toch zover!

Na een welkom en een lach wordt de flipover gevuld met wensen van de ‘geschakelden’, de mensen die Het Schakelteam ondersteunt bij het vinden van de juiste hulp of contacten. Een praatgroep, spelletjes, gym. Maar ook diamond painting; een buurtlunch en een boekenclub. Een brede waaier van wensen en verlangens passeert de revue.

Na dit inventarisatiemoment volgt een moment van reflectie. Wat zou je nou écht het liefst willen doen? Waarvoor kom je nu écht in beweging? Op gekleurde briefjes wordt een top drie gemaakt en de wensen die hetzelfde zijn of op elkaar lijken worden op een vel papier bij elkaar geplakt. Al snel komen er een aantal activiteiten uit die nog niet bestaan en waar het meeste behoefte naar en energie voor is.

Als de vraag wordt gesteld wie wil helpen om deze activiteit(en) te organiseren, gaan een aantal handen omhoog. Groepjes worden gevormd van mensen die in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn: aan de slag met een rommelmarkt, ontmoetingen in het weekend en spelletjes.

Na een heerlijke lunch gaat iedereen weer naar huis. Maar nu anders, dit is het begin van iets moois en nieuws.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – met Mustafa Dogan

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met Mustafa Dogan, POH-GGZ gezondheidscentrum De Spil.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Juist POH-GGZ heeft te maken met psychisch kwetsbare mensen. Voor sommigen van hen is de drempel om in contact te komen met andere instanties erg hoog. Het Schakelteam vervult hierbij een brugfunctie. Wat geen enkele andere organisatie doet. Men gaat uit van zelfredzaamheid, terwijl er soms mensen zijn die echt bij de hand genomen moeten worden.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit? Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Denk aan een man met vermoedens van autisme en angsten. Hij ziet in dat hij niet zijn hele leven lang bij zijn moeder kan wonen en bijstand kan ontvangen. Hij wil eigenlijk ook werken. Maar door zijn angsten en autisme is hij bang voor veranderingen. Het Schakelteam kan hem bij de hand nemen om langzaam richting WMO te gaan om een indicatie aan te vragen voor begeleiding. Dit kan ik vanuit POH-GGZ niet doen, terwijl het wel nodig is dat hij gaat. Het Wijkteam vraagt dat meneer zelf ernaartoe stapt, wat deze man niet kan.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

“We kunnen niet zonder de Schakelteams”

De mensen die worden geholpen door de Schakelteams reageren emotioneel op het bericht dat de gemeente onderzoekt of de teams kunnen worden ontmanteld. Lees en bekijk hier een greep uit de vele reacties.

In Haven en Stedenwijk helpen kleine Schakelteams (3 personen, ieder 8 uur per week) sinds 2019 mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ze zijn van onderop ontstaan, vanuit de behoefte van de mensen om wie het gaat. De teams werken zonder drempel, zonder indicatie, zonder dossiers, zonder kantoortijden en mét ervaringsdeskundigheid. Soms is een luisterend oor genoeg, soms gaan we mee naar een afspraak. Soms zoeken we een maatje of we zorgen dat lotgenoten elkaar leren kennen, door bijvoorbeeld regelmatig wandelingen en online huiskamers te organiseren.

Het aantal kwetsbaren dat ons weet te vinden groeide ondanks corona gestaag. Vorig jaar konden we al 189 mensen ‘schakelen’. De samenwerking met huisartsenpraktijken, wijkteams, zorgaanbieders, woningcorporaties en andere partners loopt steeds beter en naar ieders tevredenheid. Ook uit andere wijken komen almaar meer vragen.

Bom

Het onderzoek dat de gemeente vorig jaar liet uitvoeren was dan ook positief. De conclusie was dat de Schakelteams kunnen worden voortgezet en zelfs uitgebreid naar sommige andere wijken. Het nieuws dat de gemeente nu toch onderzoekt of de teams ontmanteld kunnen worden, sloeg bij de teams én bij de ‘geschakelden’ dan ook in als een bom.

We willen niet dat er met het opgebouwde vertrouwen van de groeiende groep kwetsbaren waarmee wij werken onzorgvuldig wordt omgegaan. Daarmee breng je ze in nog grotere problemen en lopen de kosten voor de samenleving onnodig op. Zeker afgezet tegen de lage kosten voor de kleine Schakelteams, die opereren zonder vaste huisvesting en onnodige overhead.

De geschakelden laten het er niet bij zitten. Ze willen dat de teams blijven en dat andere mensen – in andere wijken ook geholpen kunnen worden. Inmiddels hebben ze partijen in de gemeenteraad benaderd. Lees en bekijk hier een greep uit de vele, vaak emotionele reacties.

De schakelaars

Wij willen vertrouwen van kwetsbaren niet beschamen

Hoewel er net een positief evaluatierapport van de afdeling Onderzoek en Statistiek ligt, twijfelt de gemeente Almere toch over de voortzetting van de Schakelteams. Ze wil nog eens goed kijken naar de toegevoegde waarde en onderzoekt onder andere of de teams opgeknipt kunnen worden in zogenaamde ‘werkzame delen’, die dan elders kunnen worden ondergebracht.

De Schakelteams zijn van onderaf ontstaan, samen met, en vanuit de behoefte van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De nadrukkelijke afspraak met de gemeente was, dat het juist om die reden niet als één van de vele projecten zou worden behandeld, maar dat er gestreefd zou worden naar een permanent karakter. De groep geschakelden groeit sinds de startperiode -eind 2019- gestaag en de samenwerking met huisartsenpraktijken, wijkteams, zorgaanbieders woningcorporaties en andere partners loopt steeds beter en naar ieders tevredenheid. Ook uit andere wijken komen almaar meer vragen.

Met het opgebouwde vertrouwen van de groeiende groep kwetsbaren waarmee wij werken (zie ook de factsheet met toelichting op onze website) mag je niet onzorgvuldig omgaan. Daarmee breng je deze mensen in nog grotere problemen en lopen de kosten voor de samenleving onnodig op. Zeker afgezet tegen de lage kosten voor de kleine Schakelteams die opereren, zonder vaste huisvesting en onnodige overhead.

Voor de Schakelteams die zonder drempel, zonder indicatie, zonder kantoortijden en mét ervaringsdeskundigheid outreachend werken, geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. Ze zijn niet op te knippen en de mensen die we schakelen rekenen op ons. We willen hun vertrouwen niet beschamen.

De schakelaars