Dag van de mentale gezondheid Almere 2023


 

 

De Dag van de Mentale Gezondheid, World Mental Health Day, vindt elk jaar plaats op 10 oktober. In Almere richten we ons deze dag vooral op de positieve (mentale) gezondheid. Hoe kijk jij naar jezelf en anderen? Hoe ga je om met uitdagingen?  

Je bent van harte welkom in Bruis om deel te nemen aan interessante en actieve workshops die allemaal kunnen bijdragen aan het lekker in je vel zitten. Het Schakelteam organiseert er enkele, maar ook andere organisaties zijn van de partij.  

  

Geen zin in een workshop maar wel in een praatje? Ook dan ben je van harte welkom! Na een kopje soep zullen we de dag afsluiten met het uitwisselen van onze gedachten over het onderwerp van deze internationale dag. 


Benieuwd naar het hele programma? Bekijk de afbeeldingen hieronder! 


Toegang is gratis, en aanmelden is niet nodig. 

 

Theaterbijeenkomst Schakelteam ‘Heb je al eens aan Yoga gedacht’?

Door Leandra Vleeschhouwer, medewerker schakelteam vanuit Welzijn

Op woensdag 7 juni mochten we dan eindelijk onze theatrale bijeenkomst ‘Heb je wel eens aan yoga gedacht?’ met de wereld delen. Schakelteamcollega’s Sabine en Saskia speelden, samen met acteurs Dick en Hendrina, vervelende of ongemakkelijke situaties na die mensen met een psychische kwetsbaarheid in het dagelijks leven kunnen tegenkomen. Hierover gingen we vervolgens met het publiek in gesprek. We stelden vragen als: is dit herkenbaar? Wat kan er anders of beter?

Dankzij een gemêleerde opkomst van geschakelden en professionals uit het werkveld, ontstonden er mooie gesprekken waarin ervaringen van beide kanten gedeeld en gehoord konden worden. De situaties, die (helaas) voor velen herkenbaar waren, werden nog een keer nagespeeld zoals wij hadden bedacht dat we het graag zouden willen zien. Hoe fijn is het bijvoorbeeld dat er, nadat er door een psychiater óver jou wordt gesproken tegen je partner, vervolgens echt naar je wordt geluisterd?

Na een afsluitend lied, gezongen door Sabine, werd er nog kort nagepraat onder het genot van een kop koffie of thee en een koekje. Dit was ook een moment om weer even bij te praten en te netwerken. Vervolgens gingen we met een tevreden gevoel weer naar huis.

Namens het Schakelteam bedankt voor jullie aanwezigheid, en graag tot een volgende bijeenkomst!

 

Nieuwe schakelaar; Marika De Mits

Hoi allemaal, mijn naam is Marika De Mits. Ik ben in Brabant geboren, ben naar het Brusselse gegaan om Agogische wetenschappen te studeren en heb gewerkt als Sociaal-Cultureel medewerker in een buurtcentrum. Intussen ben ik weer terug in Nederland waar ik in het brede sociale domein actief ben. In eerste instantie was ik via Stade ondersteuner van de communicatie van het Schakelteam. Toen de Schakelteams in december van het afgelopen jaar een grote wandeling met alle teams naar het Eksternest organiseerden konden zij wel een handje extra gebruiken, en ik bood aan om mee te gaan en een stukje te schrijven over de wandeling. Door mee te gaan voelde ik hoeveel impact de Schakelteams hebben op mensen, door soms grote maar ook hele kleine schakels te maken met organisaties en personen uit de buurt. Hierdoor werd mijn interesse gewekt en toen we even een collega minder hadden, stelde ik voor om tijdelijk bij te springen als schakelaar. Inmiddels ben ik ingewerkt en zijn de Schakelteams weer op volle sterkte. Ik ben nu dus weer op de achtergrond actief en spring in als er te veel schakelvragen in een keer komen, als een collega even uitvalt of als er collega’s op vakantie zijn. Zo kunnen we voorkomen dat er ook bij het Schakelteam een wachtlijst ontstaat wanneer de nood hoog is. Aan de andere kant blijf ik zorgen dat er regelmatig iets op sociale media wordt gepost en dat deze nieuwsbrief bijvoorbeeld wordt verzonden. Ideeën? Geef ze door! Heeft u iets waarvan u denkt; dat moet zeker eens in de nieuwsbrief komen, hier zouden jullie wat vaker over moeten posten op sociale media of aan deze activiteiten zouden jullie zeker mee moeten doen? Neem contact met mij op! En wellicht belandt een van de Schakelvragen die u aan een van mijn collega’s stelt op een gegeven moment bij mij. Dat kan via marika@schakelteam-almere.nl of 0682003387

Samenwerkingspartner aan het woord – met Jeroen Stoltz

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met Jeroen Stoltz, Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg van de huisarts (POH-GGZ) Het Schakelteam vind ik een waardevol team om naar te verwijzen. In mijn werk ontmoet ik regelmatig patiënten die moeite hebben om verbinding te maken met anderen of die het lastig vinden om hun tijd zinvol in te vullen. Ondanks dat er veel mogelijkheden zijn in Almere waar mensen zich bij kunnen aansluiten, stuiten sommigen op verschillende obstakels die hen belemmeren om in beweging te komen. Vaak gaat het dan ook om persoonlijke drempels. Het Schakelteam is buitengewoon toegankelijk. Wanneer ik een patiënt aanmeld voor een intakegesprek met het Schakelteam, wordt er altijd snel een afspraak gemaakt. Ik heb de indruk dat de medewerkers van het Schakelteam heel goed de verbinding kunnen maken en dat zij oprecht geïnteresseerd zijn in hun cliënten. Dit leidt in mijn ervaring vrijwel altijd tot positieve resultaten. Ik heb van meerdere van mijn patiënten vernomen dat de medewerkers van het Schakelteam met hun persoonlijke vorm van ondersteuning hen enorm hebben geholpen om weer actie te ondernemen. Ze hebben het contact met het Schakelteam als zeer prettig en waardevol ervaren.

De theatervonk te pakken

De Schakelteams hebben niet alleen mensen uitgenodigd voor onze eigen theaterbijeenkomst, waarover we in deze nieuwsbrief vertelden. Wij werden ook uitgenodigd door Vis a Vis en theatergroep TOP om met mensen in ons netwerk naar hun voorstelling te komen kijken. We hebben gezocht naar geschakelden die een uitje konden gebruiken en nodigden hen uit om er samen met ons heen te gaan.

De voorstelling ‘Dromen van licht’ van TOP-theater maakte grote indruk en bood een fijne gelegenheid om er even tussenuit te zijn en te genieten. Voor velen was dit een uitstapje waarvoor ze niet snel zelf het initiatief zouden nemen, dus dit was fijn.

Ondanks het zeer warme weer was iedereen present. Ook een geschakelde die lang aarzelde om te gaan. Dit was een grote stap voor haar. Iedereen had zijn beste kleding aangetrokken en de voorstelling was een waar spektakel.

We danken TOP-Theater en Vis-a-Vis voor de vrijkaarten. De bewoners hebben genoten, en wij ook!

Als je omgeving veel zorg en aandacht vraagt – het verhaal van een geschakelde

Door Sabine Bulder, medewerker Schakelteam en ervaringsdeskundige

Als schakelaar ondersteun ik de moeder van een gezin waarin een van de kinderen te maken heeft met psychiatrische problematiek. Het was de moeder allemaal te veel geworden. Zelf psychiatrische problematiek ervaren kan soms machteloos voelen, maar ook naasten geeft het een machteloos gevoel om hun kind te zien lijden.  Als frustratie, wanhoop en de ziekte de bovenhand hebben kun je als ouder het gevoel hebben daar letterlijk moederziel alleen tegenover te staan, terwijl er vaak veel geregeld en afgestemd moet worden.  

Zo was deze moeder zwaar belast geraakt. Er was wel zorg beschikbaar, echter alleen voor de zoon. Maar de impact van de situatie was groot op het hele gezin. Ook de andere kinderen reageerden erop en ondervinden inmiddels (psychische) problemen. Er is geregeld overleg nodig met de scholen van de andere kinderen.  Gelukkig heeft mevrouw een partner die emotioneel veel steun biedt. Maar deze is verantwoordelijk voor het hoofdinkomen, en dus rust de zorg voor het gezin grotendeels op de schouders van moeder. En dan moet er ook nog mantelzorg worden verleend aan (schoon)ouders……. In deze omstandigheden lukte het mevrouw niet langer om haar betaalde werk vol te houden. En zo werd haar wereld klein en vol zorgen….

Ze zocht contact met het Schakelteam met de vraag “waar kan ik nog wat ‘ruimte’ voor mezelf vinden? Waar kan ik mijn verhaal kwijt?”. Om even uit de situatie te zijn ging ik met haar wandelen. Al wandelend kon ze haar verhaal kwijt en bood ik een luisterend oor. Alleen dat was al fijn. Gaandeweg kwam er ook ruimte om met haar mee te denken over de vraag naar iets passends voor haarzelf.  Een ‘eigen plekje’ waar ze los van alle zorgen bezig kon zijn. We spraken over haar interesses, kwaliteiten en behoeften. Wat rondvragend in het netwerk bleek er net vraag te zijn naar een vrijwillige gastvrouw. Ik zorgde voor het maken van de connectie en zij pakte die met beide handen aan. Ik heb haar ook nog geattendeerd op een deelgenotengroep voor ouders, om elkaar te steunen. Wie weet is dat in de toekomst een plek om even te ‘luchten’. Het gaat al veel beter.

Ondertussen houd ik geregeld contact om bij te praten en zoeken we een tweede vrijwilligerswerkplek in een sector die aansluit bij haar opleiding en werkervaring. Zo kan ze aansluiting houden met de arbeidsmarkt, voor als er weer wat rust in het gezin is.

Het Schakelteam Almere is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving uit Haven, Stedenwijk en de rest van Almere. We zijn bereikbaar voor een luisterend oor of denken met u mee als u het antwoord op een vraag niet meteen zelf vindt. Ook maken we nog geregeld wandelingen in Haven en Stedenwijk en organiseren we een digitale huiskamer.  

Kijk voor meer informatie op onze website en neem contact op met één van onze medewerkers! www.schakelteam-almere.nl

Winterwandeling

Vrijdag 16 december trokken de leden van het Schakelteam een dikke trui, muts en sjaal aan voor de winterwandeling. Door de ijzel was het soms meer schuifelen dan wandelen, maar iedereen kwam uiteindelijk heelhuids aan in het Eksternest. Hier werden we verwelkomd met een warme chocomel en huisgemaakte gebakjes.  Ondanks het koude en gladde weer is de wandeling met rond de 30 mensen druk bezocht. Bewoners die al vaker mee hebben gewandeld schuiven aan tafel met buurtgenoten die tot nu toe enkel een-op-een contact hebben gehad met het Schakelteam. In het Eksternest wordt het geroezemoes steeds luider en er wordt in een toespraak van Erik Vermathen nog even stilgestaan bij het bewogen jaar van het Schakelteam. We hebben er samen voor gezorgd dat het Schakelteam definitief blijft bestaan. Als kers op de taart hebben de bewoners nog een verrassing voor het Schakelteam zelf: een hartelijke kaart met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Het was een warme afsluiting van het afgelopen schakeljaar, waarbij er weer nieuwe verbindingen zijn gemaakt. We sluiten hiermee het jaar tevreden af, en we wensen ook u een gelukkig en gezond 2023. Tot in het nieuwe jaar!   Het Schakelteam

Contact houden

Het Schakelteam heeft een unieke aanpak: laagdrempelig, zichtbaar nabij, informeel (als mens, niet als hulpverlener), ervaringsdeskundig en niet gekoppeld aan een locatie, (GGZ-)organisatie of gemeentelijke instantie.

Schakelaars zijn doeners, die niet alleen goed kunnen luisteren, maar ook drempels helpen slechten, bijvoorbeeld door mee te gaan naar een activiteit. Omdat zij de tijd nemen voor inwoners met een vraag bereiken zij meestal resultaat. En dit levert vaak tijdswinst op bij een volgende stap. Juist door deze werkwijze is het Schakelteam niet alleen van betekenis voor bewoners met psychische kwetsbaarheid, maar ook voor professionals. Het is een geloofwaardige en effectieve aanvulling op hun werk.

In een vorige nieuwsbrief vertelden we iets over de herstelbenadering. Herstellen gaat niet van de ene op de andere dag. Het is een proces en het betekent niet per se dat iemands aandoening verdwijnt. We zien vaak dat mensen steeds nieuwe vragen krijgen. Vragen die ze niet makkelijk uit zichzelf stellen maar die het herstel of welbevinden wel in de weg kunnen gaan zitten. Het Schakelteam speelt een rol in het bovenhalen van die onzichtbare vragen. Schakelaars blijven namelijk contact zoeken met kwetsbare inwoners. Voor een deel doen ze dit door zo nu en dan te bellen of te appen, maar ook tijdens toevallige ontmoetingen op straat.

Het volgende voorbeeld is hiervan een illustratie:

Tijdens onze ronde door de buurt met de buurtambassadeurs kwamen we een dame tegen, die daar zwoegend met haar krukken liep. Toen we met haar in gesprek raakten, bleek het een “oude bekende” van ons te zijn. Ze gaf aan tegen welke mobiliteitsproblemen ze op dat moment als 80-jarige aanliep. Ze bleek geen idee te hebben van de mogelijkheden om een scootmobiel te lenen of van de procedures rondom WMO-vervoer. Met een flyer in haar rugzak en de belofte om het Schakelteam te bellen vervolgde ze haar pad. En ja, ze belde. En het kwam tot een afspraak. Was ze ons niet tegengekomen, dan had ze waarschijnlijk nooit zelf contact gezocht, niet met ons en ook niet met een andere hulpverlener.

Hoewel vanwege haar leeftijd internet niet echt haar ding is, lukte het ons haar aan te haken bij de Digitale ontmoetingen die het Schakelteam organiseert. Tijdens de eerste Digitale huiskamer ontstonden al twee contacten. Een met een mevrouw met wie ze kralen gaat uitwisselen om sieraden van te maken, en de ander met een jongeman die haar kan helpen met het maken van opnamen van haar pianospel. Ze wil dit namelijk graag kunnen terugluisteren.

Een tijdje later zocht een van ons opnieuw contact met deze kwetsbare dame. Ze vertelde dat haar bankrekening recent was leeggehaald via een phishing mail. We hielpen haar met het op de hoogte stellen van alle noodzakelijke instanties en boden een luisterend oor. Ze was heel erg boos was op zichzelf dat ze er was ingetrapt. Ook bleek ze opnieuw te tobben met haar gezondheid. Er was een operatie op komst met daarna een revalidatie, waardoor ze even niet zou kunnen deelnemen aan de digitale huiskamer. Maar, zo beloofde ze ons, als het beter gaat trakteert ze ons op een piano huisconcert, al dan niet digitaal.

Weer wat later deden we een kaartje in haar bus. Ze belde en vertelde ze dat ze bezig is met het kopen van een scootmobiel, en hoe ingewikkeld dat is. We brengen haar in contact met de Aquamarijn waar ze er een kan lenen. Daarnaast gaf ze aan regelmatig angstig te zijn wanneer er alweer een nieuwe huishoudelijke hulp voor de deur stond. Als ze zich wat beter voelt wil ze daar graag mee aan de slag. We spreken af om contact te houden.

Wat dit voorbeeld laat zien is hoe belangrijk het is om nabij te blijven. Dan komen vragen boven die anders niet gesteld zouden zijn. En daardoor voelen mensen die normaal zorg mijden zich gehoord en gezien. Dat helpt bij herstel.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers: