Samenwerkingspartner aan het woord – met Marion Bestenbreur, projectcoördinator OCO Almere 

Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?   

OCO Almere is een project waarbij meer dan 70 vrijwillige ervaringsdeskundigen dagelijks inwoners ondersteunen om de juiste hulp en zorg te krijgen die zij nodig hebben. De ondersteuningsvragen zijn erg divers en variëren van schuldenproblematiek, NAH, psychische klachten, aanvraag huishoudelijke hulp tot jongeren die dakloos zijn geworden.  Het Schakelteam en OCO Almere werken fijn en goed samen. We weten elkaar te vinden in de ondersteuning van inwoners die het zelf niet altijd even goed kunnen redden in onze maatschappij. Het Schakelteam draagt mensen écht warm over. We hebben bijvoorbeeld iemand die via het Schakelteam bij ons terecht is gekomen en inmiddels al jaren vrijwilliger is. Ook andersom zorgen wij voor een warme overdracht. Dit is iets waar we beiden belang aan hechten en waar onze kracht zit. 

 

Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?   

Wij verwijzen inwoners naar elkaar, brengen inwoners in contact met activiteiten in de wijk, of een OCO ondersteunt bij het aanvragen van een indicatie. Verder organiseren wij ook gezamenlijk activiteiten op Blue Monday, de Dag van de mentale gezondheid of tijdens de week van de psychiatrie. Door zo met alle organiserende partijen ons eigen netwerk te betrekken kunnen we samen een zo breed mogelijke groep bereiken.  Dat vinden we belangrijk. 

 

Wat betekent het Schakelteam volgens u voor uw cliënten?   

Het Schakelteam biedt steun aan inwoners, cliënten en bezoekers die als erg waardevol wordt ervaren. Onze doelgroep heeft vaak meer aandacht en begrip nodig dan anderen. Als er iemand binnenkomt die al veel heeft meegemaakt kunnen zij hier goed op inspelen en écht de tijd nemen om samen op te lopen. Mensen zijn altijd welkom, bij ons en bij het Schakelteam.  

 

Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden kunnen worden, welke suggesties heeft u dan?   

Als het Schakelteam kan uitbreiden naar meerdere wijken, zou dat zeer zeker mooi en waardevol zijn!   

 

Coördinatieteam OCO, links naar rechts: Marion, Suzanne, Alie en Erika

Meer weten over OCO Almere? Kijk voor meer informatie ook op: www.ocoalmere.nl