Samenwerkingspartner aan het woord – met Jeroen Stoltz

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met Jeroen Stoltz, Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg van de huisarts (POH-GGZ) Het Schakelteam vind ik een waardevol team om naar te verwijzen. In mijn werk ontmoet ik regelmatig patiënten die moeite hebben om verbinding te maken met anderen of die het lastig vinden om hun tijd zinvol in te vullen. Ondanks dat er veel mogelijkheden zijn in Almere waar mensen zich bij kunnen aansluiten, stuiten sommigen op verschillende obstakels die hen belemmeren om in beweging te komen. Vaak gaat het dan ook om persoonlijke drempels. Het Schakelteam is buitengewoon toegankelijk. Wanneer ik een patiënt aanmeld voor een intakegesprek met het Schakelteam, wordt er altijd snel een afspraak gemaakt. Ik heb de indruk dat de medewerkers van het Schakelteam heel goed de verbinding kunnen maken en dat zij oprecht geïnteresseerd zijn in hun cliënten. Dit leidt in mijn ervaring vrijwel altijd tot positieve resultaten. Ik heb van meerdere van mijn patiënten vernomen dat de medewerkers van het Schakelteam met hun persoonlijke vorm van ondersteuning hen enorm hebben geholpen om weer actie te ondernemen. Ze hebben het contact met het Schakelteam als zeer prettig en waardevol ervaren.

Schakelverhaal – Op zoek naar de juiste schakel 

Door Marika, medewerker Schakelteam Almere Ze zat thuis, kwam de deur niet meer uit en was ondergedompeld in verdriet. Een vriendin stelde voor dat zij eens contact zou zoeken met het Schakelteam, om te kijken of die iets konden betekenen voor mevrouw. Na wat aanvankelijke aarzeling stemde ze toe. Een telefoontje volgde, en even later stond ik namens het Schakelteam al aan de deur. Het was fijn voor mevrouw dat zij niet de deur uit hoefde en dat het Schakelteam naar haar toe kwam. In een eerste gesprek kon ze uitgebreid haar verhaal doen en luisterde ik vooral. Ze vond het belangrijk om weer stap voor stap te gaan meedoen aan het leven buitenshuis. Maar het vinden van de weg naar buiten was een hele puzzel. Op mijn voorstel werd er een match gemaakt met een vrijwilliger om af en toe langs te komen voor een praatje. Als schakelaar was ik aanwezig bij de eerste kennismaking met de vrijwilliger. Mevrouw durfde het niet goed te zeggen, maar ze voelde geen klik met de vrijwilliger. Gelukkig hoefde ze dit niet uit te spreken; ook ik voelde dat het geen goede match was. Mevrouw had behoefte aan iemand die haar problematiek begreep, en dus ging ik in het brede netwerk waarover het schakelteam beschikt op zoek naar een ervaringsdeskundige met de juiste kennis van zaken. Er werd iemand gevonden. Deze match was beter; het klikte en de twee gingen samen op pad. De puzzelstukjes die ze zocht vielen daarna allemaal op hun plaats. Ze was zo blij dat het Schakelteam in haar tempo meezocht naar oplossingen, en naar mensen die bij haar als persoon pasten. Door de koppeling met een ervaringsdeskundige kwam ze weer wat beter in haar vel te zitten en kon ze ook de stap naar de GGZ maken. Ik kwam haar later weer tegen op straat, aan de wandel met een vriendin en de hond. Het gaat beter, de GGZ wordt langzaam afgebouwd en ze heeft een groter eigen netwerk waar ze terecht kan.

De theatervonk te pakken

De Schakelteams hebben niet alleen mensen uitgenodigd voor onze eigen theaterbijeenkomst, waarover we in deze nieuwsbrief vertelden. Wij werden ook uitgenodigd door Vis a Vis en theatergroep TOP om met mensen in ons netwerk naar hun voorstelling te komen kijken. We hebben gezocht naar geschakelden die een uitje konden gebruiken en nodigden hen uit om er samen met ons heen te gaan.

De voorstelling ‘Dromen van licht’ van TOP-theater maakte grote indruk en bood een fijne gelegenheid om er even tussenuit te zijn en te genieten. Voor velen was dit een uitstapje waarvoor ze niet snel zelf het initiatief zouden nemen, dus dit was fijn.

Ondanks het zeer warme weer was iedereen present. Ook een geschakelde die lang aarzelde om te gaan. Dit was een grote stap voor haar. Iedereen had zijn beste kleding aangetrokken en de voorstelling was een waar spektakel.

We danken TOP-Theater en Vis-a-Vis voor de vrijkaarten. De bewoners hebben genoten, en wij ook!

Als je omgeving veel zorg en aandacht vraagt – het verhaal van een geschakelde

Door Sabine Bulder, medewerker Schakelteam en ervaringsdeskundige

Als schakelaar ondersteun ik de moeder van een gezin waarin een van de kinderen te maken heeft met psychiatrische problematiek. Het was de moeder allemaal te veel geworden. Zelf psychiatrische problematiek ervaren kan soms machteloos voelen, maar ook naasten geeft het een machteloos gevoel om hun kind te zien lijden.  Als frustratie, wanhoop en de ziekte de bovenhand hebben kun je als ouder het gevoel hebben daar letterlijk moederziel alleen tegenover te staan, terwijl er vaak veel geregeld en afgestemd moet worden.  

Zo was deze moeder zwaar belast geraakt. Er was wel zorg beschikbaar, echter alleen voor de zoon. Maar de impact van de situatie was groot op het hele gezin. Ook de andere kinderen reageerden erop en ondervinden inmiddels (psychische) problemen. Er is geregeld overleg nodig met de scholen van de andere kinderen.  Gelukkig heeft mevrouw een partner die emotioneel veel steun biedt. Maar deze is verantwoordelijk voor het hoofdinkomen, en dus rust de zorg voor het gezin grotendeels op de schouders van moeder. En dan moet er ook nog mantelzorg worden verleend aan (schoon)ouders……. In deze omstandigheden lukte het mevrouw niet langer om haar betaalde werk vol te houden. En zo werd haar wereld klein en vol zorgen….

Ze zocht contact met het Schakelteam met de vraag “waar kan ik nog wat ‘ruimte’ voor mezelf vinden? Waar kan ik mijn verhaal kwijt?”. Om even uit de situatie te zijn ging ik met haar wandelen. Al wandelend kon ze haar verhaal kwijt en bood ik een luisterend oor. Alleen dat was al fijn. Gaandeweg kwam er ook ruimte om met haar mee te denken over de vraag naar iets passends voor haarzelf.  Een ‘eigen plekje’ waar ze los van alle zorgen bezig kon zijn. We spraken over haar interesses, kwaliteiten en behoeften. Wat rondvragend in het netwerk bleek er net vraag te zijn naar een vrijwillige gastvrouw. Ik zorgde voor het maken van de connectie en zij pakte die met beide handen aan. Ik heb haar ook nog geattendeerd op een deelgenotengroep voor ouders, om elkaar te steunen. Wie weet is dat in de toekomst een plek om even te ‘luchten’. Het gaat al veel beter.

Ondertussen houd ik geregeld contact om bij te praten en zoeken we een tweede vrijwilligerswerkplek in een sector die aansluit bij haar opleiding en werkervaring. Zo kan ze aansluiting houden met de arbeidsmarkt, voor als er weer wat rust in het gezin is.

Het Schakelteam Almere is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving uit Haven, Stedenwijk en de rest van Almere. We zijn bereikbaar voor een luisterend oor of denken met u mee als u het antwoord op een vraag niet meteen zelf vindt. Ook maken we nog geregeld wandelingen in Haven en Stedenwijk en organiseren we een digitale huiskamer.  

Kijk voor meer informatie op onze website en neem contact op met één van onze medewerkers! www.schakelteam-almere.nl

Geen keuken – het verhaal van een geschakelde

Door: Pascale Cult, medewerker Schakelteam vanuit de GGZ Voor een schakelaar van Schakelteam Almere zijn geen dag en geen vraag hetzelfde. Soms ben ik lang bezig om stap voor stap iemands vertrouwen te winnen. Dit keer gaat mijn verhaal over een praktische vraag van een kwetsbare mevrouw met wie ik al langer contact heb. Toen ik eenmaal bij haar binnen mocht komen bleek dat zij al geruime tijd zonder keuken leefde, omdat er destijds bij de plaatsing van alles misging en zij niet bij machte was dit op te lossen. Samen met haar zocht ik een aannemer. En deze week is het dan eindelijk zo ver: de keuken wordt na vele maanden wachten bij mevrouw herplaatst.  De aannemer is 4 hele dagen bezig om alles te herstellen wat destijds niet goed is gemonteerd en geplaatst. Dat is leuk maar ook reuze spannend, en levert best veel stress op: onbekende personen in je woning, alles staat op zijn kop, het is chaos, je moet grenzen aangeven, duidelijke vragen durven stellen, en ga zo maar door. Maar ondanks deze obstakels verlopen de werkzaamheden prima en is het einde inmiddels in zicht. Dat mevrouw met een lach afscheid neemt en de toekomst weer zonnig tegemoetziet omdat haar woning na zoveel jaren klaar is om lekker in te leven, doet mij extra goed. Op de valreep hebben we het er ook nog over dat de woning grondig schoongemaakt moet worden na de verbouwing. Mevrouw zou hier graag wat hulp bij willen want het is al zoveel allemaal. Ik bel mijn schakelcollega Saskia of ze iemand in haar netwerk kent die op korte termijn zou kunnen helpen. Binnen een uur hebben we een dame geregeld die vrijdag komt schoonmaken. Tegen betaling maar dat heeft mevrouw er graag voor over. Dat is pas snel schakelen en handen uit de mouwen steken!   Als kers op de taart mag ik volgende week als eerste het resultaat komen bewonderen. Ik ben erg benieuwd en zo blij voor mevrouw 😊. Na vele jaren kan ze straks weer lekker koken, mensen uitnodigen en trots zijn op wat ze heeft bereikt. #trotsisheteindevanhetverhaal

Winterwandeling

Vrijdag 16 december trokken de leden van het Schakelteam een dikke trui, muts en sjaal aan voor de winterwandeling. Door de ijzel was het soms meer schuifelen dan wandelen, maar iedereen kwam uiteindelijk heelhuids aan in het Eksternest. Hier werden we verwelkomd met een warme chocomel en huisgemaakte gebakjes.  Ondanks het koude en gladde weer is de wandeling met rond de 30 mensen druk bezocht. Bewoners die al vaker mee hebben gewandeld schuiven aan tafel met buurtgenoten die tot nu toe enkel een-op-een contact hebben gehad met het Schakelteam. In het Eksternest wordt het geroezemoes steeds luider en er wordt in een toespraak van Erik Vermathen nog even stilgestaan bij het bewogen jaar van het Schakelteam. We hebben er samen voor gezorgd dat het Schakelteam definitief blijft bestaan. Als kers op de taart hebben de bewoners nog een verrassing voor het Schakelteam zelf: een hartelijke kaart met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Het was een warme afsluiting van het afgelopen schakeljaar, waarbij er weer nieuwe verbindingen zijn gemaakt. We sluiten hiermee het jaar tevreden af, en we wensen ook u een gelukkig en gezond 2023. Tot in het nieuwe jaar!   Het Schakelteam

Contact houden

Het Schakelteam heeft een unieke aanpak: laagdrempelig, zichtbaar nabij, informeel (als mens, niet als hulpverlener), ervaringsdeskundig en niet gekoppeld aan een locatie, (GGZ-)organisatie of gemeentelijke instantie.

Schakelaars zijn doeners, die niet alleen goed kunnen luisteren, maar ook drempels helpen slechten, bijvoorbeeld door mee te gaan naar een activiteit. Omdat zij de tijd nemen voor inwoners met een vraag bereiken zij meestal resultaat. En dit levert vaak tijdswinst op bij een volgende stap. Juist door deze werkwijze is het Schakelteam niet alleen van betekenis voor bewoners met psychische kwetsbaarheid, maar ook voor professionals. Het is een geloofwaardige en effectieve aanvulling op hun werk.

In een vorige nieuwsbrief vertelden we iets over de herstelbenadering. Herstellen gaat niet van de ene op de andere dag. Het is een proces en het betekent niet per se dat iemands aandoening verdwijnt. We zien vaak dat mensen steeds nieuwe vragen krijgen. Vragen die ze niet makkelijk uit zichzelf stellen maar die het herstel of welbevinden wel in de weg kunnen gaan zitten. Het Schakelteam speelt een rol in het bovenhalen van die onzichtbare vragen. Schakelaars blijven namelijk contact zoeken met kwetsbare inwoners. Voor een deel doen ze dit door zo nu en dan te bellen of te appen, maar ook tijdens toevallige ontmoetingen op straat.

Het volgende voorbeeld is hiervan een illustratie:

Tijdens onze ronde door de buurt met de buurtambassadeurs kwamen we een dame tegen, die daar zwoegend met haar krukken liep. Toen we met haar in gesprek raakten, bleek het een “oude bekende” van ons te zijn. Ze gaf aan tegen welke mobiliteitsproblemen ze op dat moment als 80-jarige aanliep. Ze bleek geen idee te hebben van de mogelijkheden om een scootmobiel te lenen of van de procedures rondom WMO-vervoer. Met een flyer in haar rugzak en de belofte om het Schakelteam te bellen vervolgde ze haar pad. En ja, ze belde. En het kwam tot een afspraak. Was ze ons niet tegengekomen, dan had ze waarschijnlijk nooit zelf contact gezocht, niet met ons en ook niet met een andere hulpverlener.

Hoewel vanwege haar leeftijd internet niet echt haar ding is, lukte het ons haar aan te haken bij de Digitale ontmoetingen die het Schakelteam organiseert. Tijdens de eerste Digitale huiskamer ontstonden al twee contacten. Een met een mevrouw met wie ze kralen gaat uitwisselen om sieraden van te maken, en de ander met een jongeman die haar kan helpen met het maken van opnamen van haar pianospel. Ze wil dit namelijk graag kunnen terugluisteren.

Een tijdje later zocht een van ons opnieuw contact met deze kwetsbare dame. Ze vertelde dat haar bankrekening recent was leeggehaald via een phishing mail. We hielpen haar met het op de hoogte stellen van alle noodzakelijke instanties en boden een luisterend oor. Ze was heel erg boos was op zichzelf dat ze er was ingetrapt. Ook bleek ze opnieuw te tobben met haar gezondheid. Er was een operatie op komst met daarna een revalidatie, waardoor ze even niet zou kunnen deelnemen aan de digitale huiskamer. Maar, zo beloofde ze ons, als het beter gaat trakteert ze ons op een piano huisconcert, al dan niet digitaal.

Weer wat later deden we een kaartje in haar bus. Ze belde en vertelde ze dat ze bezig is met het kopen van een scootmobiel, en hoe ingewikkeld dat is. We brengen haar in contact met de Aquamarijn waar ze er een kan lenen. Daarnaast gaf ze aan regelmatig angstig te zijn wanneer er alweer een nieuwe huishoudelijke hulp voor de deur stond. Als ze zich wat beter voelt wil ze daar graag mee aan de slag. We spreken af om contact te houden.

Wat dit voorbeeld laat zien is hoe belangrijk het is om nabij te blijven. Dan komen vragen boven die anders niet gesteld zouden zijn. En daardoor voelen mensen die normaal zorg mijden zich gehoord en gezien. Dat helpt bij herstel.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

“Super bedankt dat je mijn hiermee geholpen hebt. Ben erg blij mee. Weer toekomst perspectief.”

“Ik heb het gevoel dat jullie bij mij in de huiskamer zitten.”

“Heel fijn, dit had ik niet verwacht.”