Nieuws

Veel animo voor bewonersbijeenkomst Stedenwijk

Het is één van de vele warme avonden deze zomer. Op deze avond zijn bewoners uit Stedenwijk uitgenodigd kennis te maken met, of direct vragen te stellen aan de verschillende professionals die werkzaam zijn in de wijk. Een mooi initiatief vanuit het Wijkteam. Aanwezig waren o.a. politie, stadsreiniging, jongeren- en ouderenwerker, gebiedsregisseur, sociaal-cultureel werker, anderen en ook wij van het Schakelteam. Vanwege het warme weer en de vakantieperiode waren de verwachtingen wat betreft aantal bezoekers laag – een goed moment om even bij te praten met elkaar dacht iedereen. Maar niets was minder waar.

Er kwamen veel bewoners langs. De één met doelgerichte vragen voor bepaalde professionals, de ander om gewoon even kennis te nemen van wie er nu eigenlijk allemaal werkt in de wijk. Het is goed deze betrokkenheid te zien.

In de gesprekken met bewoners bleek maar weer eens dat het goed is dat het Schakelteam er is. De persoonlijke, informele en laagdrempelige werkwijze past goed bij mensen met een psychische kwetsbaarheid.  Belangrijk voor hen is ook dat het Schakelteam niet vanuit de gemeente werkt, maar juist zonder organisatiebelang onafhankelijk is.

Het was een avond met interessante gesprekken en mooie en nuttige ontmoetingen met bewoners en collega’s. Gelukkig koelde het aan het eind van de avond wel wat af.  

Veel steunbetuigingen Schakelteams, meest kwetsbaren dreigen de dupe te worden

Sinds eind 2019 zijn Schakelteams werkzaam in Haven en Stedenwijk. Zij hebben tot doel inwoners met psychische kwetsbaarheid heel laagdrempelig te bereiken en te verbinden met elkaar, aan activiteiten en aan het welzijns- en zorgaanbod in de wijk, zodat deze mensen net als anderen in de wijk deel kunnen nemen aan het gewone leven en kunnen werken aan herstel. De teams ontstonden vanuit de behoefte van betrokkenen zelf.

Eerder meldden wij dat een eigen onderzoek van de gemeente positieve was over de Schakelteams:

 • Schakelteams voorzien in een behoefte
 • zijn een waardevolle aanvulling op bestaand aanbod
 • bereiken met weinig menskracht veel mensen met een psychische kwetsbaarheid
 • steeds meer mensen maken er gebruik van
 • samenwerkingspartners zijn positief.

Toch wil de gemeente nu onderzoeken of ze niet kunnen worden opgeheven.

Ondertussen hebben heel veel mensen die we hebben geschakeld, teksten en filmpjes gemaakt waarin ze hun zorgen hierover uiten. Ook een groot aantal samenwerkingspartners hebben hun steun betuigd. Allemaal pleiten ze er voor om de Schakelteams te behouden. Dank daarvoor!

Zodra het nieuwe college bekend is, gaan we al deze uitingen aanbieden. Hopelijk ziet men dan snel dat er ergens een verkeerde afslag is genomen en dat de meest kwetsbaren daarvan niet de dupe moeten worden. 

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Wat hebben spelletjes, een rommelmarkt en ontmoetingen in het weekend met elkaar te maken?

Door: Gerwin Wallet, medewerker Schakelteam vanuit Welzijnswerk

In dit artikel laten we zien hoe het Schakelteam buurtbewoners in contact brengt met elkaar en met de buurtkamer, en ze helpt bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in de buurt. Zo dragen we bij aan netwerkvorming en helpen we eenzaamheid voorkomen.

Het is vrijdagochtend. In één van de zalen van buurtcentrum Meent en de Grienden in Almere-Haven staan de stoelen en tafels klaar om een groep bewoners te ontvangen. In de hoek van de ruimte staat een flip-over en aanwezig zijn medewerkers van de buurtkamer (De Schoor) en van het Schakelteam.

Eén voor één stappen er bewoners binnen en al snel is het gezellig. Ongeveer 12 bewoners die in contact zijn met het Schakelteam ontmoeten elkaar. Ze hebben nóg iets gemeen, want allemaal willen ze graag actiever worden in de buurt. Sommigen hebben de stap al gezet, maar voor veel van deze inwoners is die nog te groot, te spannend of te onbekend. Maar nú is het met hulp van het Schakelteam toch zover!

Na een welkom en een lach wordt de flipover gevuld met wensen van de ‘geschakelden’, de mensen die Het Schakelteam ondersteunt bij het vinden van de juiste hulp of contacten. Een praatgroep, spelletjes, gym. Maar ook diamond painting; een buurtlunch en een boekenclub. Een brede waaier van wensen en verlangens passeert de revue.

Na dit inventarisatiemoment volgt een moment van reflectie. Wat zou je nou écht het liefst willen doen? Waarvoor kom je nu écht in beweging? Op gekleurde briefjes wordt een top drie gemaakt en de wensen die hetzelfde zijn of op elkaar lijken worden op een vel papier bij elkaar geplakt. Al snel komen er een aantal activiteiten uit die nog niet bestaan en waar het meeste behoefte naar en energie voor is.

Als de vraag wordt gesteld wie wil helpen om deze activiteit(en) te organiseren, gaan een aantal handen omhoog. Groepjes worden gevormd van mensen die in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn: aan de slag met een rommelmarkt, ontmoetingen in het weekend en spelletjes.

Na een heerlijke lunch gaat iedereen weer naar huis. Maar nu anders, dit is het begin van iets moois en nieuws.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – met Mustafa Dogan

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met Mustafa Dogan, POH-GGZ gezondheidscentrum De Spil.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Juist POH-GGZ heeft te maken met psychisch kwetsbare mensen. Voor sommigen van hen is de drempel om in contact te komen met andere instanties erg hoog. Het Schakelteam vervult hierbij een brugfunctie. Wat geen enkele andere organisatie doet. Men gaat uit van zelfredzaamheid, terwijl er soms mensen zijn die echt bij de hand genomen moeten worden.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit? Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Denk aan een man met vermoedens van autisme en angsten. Hij ziet in dat hij niet zijn hele leven lang bij zijn moeder kan wonen en bijstand kan ontvangen. Hij wil eigenlijk ook werken. Maar door zijn angsten en autisme is hij bang voor veranderingen. Het Schakelteam kan hem bij de hand nemen om langzaam richting WMO te gaan om een indicatie aan te vragen voor begeleiding. Dit kan ik vanuit POH-GGZ niet doen, terwijl het wel nodig is dat hij gaat. Het Wijkteam vraagt dat meneer zelf ernaartoe stapt, wat deze man niet kan.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

ER OP UIT; één vraag mondt uit in verschillende buurtinitiatieven – het verhaal van een geschakelde

Door: Sabine Bulder, medewerker Schakelteam als ervaringsdeskundige 

Een bewoner met psychische kwetsbaarheid wilde graag nieuwe vrienden maken, om daar gezellig wat dingen mee te kunnen doen. Deze bewoner was niet alleen en had mensen om zich heen, toch speelde eenzaamheid een rol. Nou is vrienden vinden niet iets wat zomaar oproepbaar is, maar iets wat ontstaat als het klikt. En een klik met mensen vind je soms het best als je een gedeelde interesse hebt en een gelegenheid om andere mensen te ontmoeten. Dus besprak ik met haar, vaak al wandelend, wat dat ‘gezellig dingen doen’ voor haar inhoudt. Zo werd duidelijk dat haar interesses breed zijn, en dat ze al best actief was.

Mevrouw gaf echter ook aan dat iets zelfstandig ondernemen voor haar moeilijk is. De dokter had er ook een diagnose voor. Als Schakelaar die op zoek is naar iemands mogelijkheden en krachten, vind ik zo’n diagnose niet belangrijk. Zo’n diagnose onderstreept vaak het probleem, in plaats van dat het ruimte schept voor herstel en groei (waarbij ik de problemen ook weer niet wil onderschatten).

Het was best een krachtige vrouw, maar gezien haar situatie was het ervaren van een drempel om ‘iets alleen te ondernemen’ helemaal niet zo gek. Al wandelend hebben we het daar ook over gehad.

Als Schakelaar kom ik bij bewoners vaker de vraag en behoefte tegen om het eigen netwerk uit te breiden, nieuwe gezichten te leren kennen en samen dingen te doen. In de afgelopen tijd met veel lockdowns en dus weinig activiteiten was dit lastig te verwezenlijken. Maar het gaf wel tijd om te oriënteren op mogelijkheden voor ná die periode.

Zoals gezegd was de betreffende bewoner breed geïnteresseerd, bijvoorbeeld in een groepsuitje, museumbezoek, een proeverij of bezoek aan een natuurgebied, of ander vertier waarbij zij op een ontspannen manier andere mensen zou kunnen ontmoeten. Maar het zou dan wel fijn zal zijn als dat kon met een paar bekende gezichten.

De maandelijkse ‘Schakelwandelingen’ die wij organiseren blijken een goed middel te zijn om andere bewoners in de buurt te leren kennen. In gesprek met deze groep werd me duidelijk dat ook andere bewoners het een goed idee vonden om uitjes in de buurt te organiseren. Want dat was er niet. Met die vraag heb ik een lijntje gelegd met de opbouwwerker van het wijkteam. Zij is in gesprek gegaan met deze bewoners en samen zijn ze nu bezig ‘uitjes voor de wijk’ vorm te geven. Zo leidde de vraag van één bewoner tot een activiteit voor een veel grotere groep.

Overigens is wandelen ook een grote hobby van degene met wie dit verhaal begon. Wekelijks een stevige wandeling, even een paar uur de benen strekken en wat kilometers maken. Graag vanaf de eigen woonomgeving. ‘Misschien vinden andere mensen dat ook leuk’ merkte ze op. Ook dit heb ik de opbouwwerker uit het wijkteam voorgelegd. Die heeft dit opgepikt en ondersteunt en helpt deze bewoner nu. Inmiddels is er een eerste ‘uitje’ geweest waarvoor best animo was en waar ook een paar nieuwe gezichten op afkwamen. Hetzelfde geldt voor de stevige  wandeling. Zo is de afgelopen tijd de binding van een netwerk van bewoners uitgebreid en verstevigd, waarbij ook andere bewoners zich zo nu en dan aansluiten.

Met dit verhaal wil ik illustreren hoe uit één gelaagde vraag, meerdere leuke initiatieven in de buurt ontstaan. Hoe mensen die het door omstandigheden lastig vinden om initiatieven te ontplooien, in samenwerking en verbinding kunnen groeien. Want door naast deze inwoner te gaan staan en haar te ondersteunen bij het leggen van contact kon zij haar sterke kanten naar boven laten komen en is de wijk twee initiatieven rijker. Dank je wel, zeggen we dan.


Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

“We kunnen niet zonder de Schakelteams”

De mensen die worden geholpen door de Schakelteams reageren emotioneel op het bericht dat de gemeente onderzoekt of de teams kunnen worden ontmanteld. Lees en bekijk hier een greep uit de vele reacties.

In Haven en Stedenwijk helpen kleine Schakelteams (3 personen, ieder 8 uur per week) sinds 2019 mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ze zijn van onderop ontstaan, vanuit de behoefte van de mensen om wie het gaat. De teams werken zonder drempel, zonder indicatie, zonder dossiers, zonder kantoortijden en mét ervaringsdeskundigheid. Soms is een luisterend oor genoeg, soms gaan we mee naar een afspraak. Soms zoeken we een maatje of we zorgen dat lotgenoten elkaar leren kennen, door bijvoorbeeld regelmatig wandelingen en online huiskamers te organiseren.

Het aantal kwetsbaren dat ons weet te vinden groeide ondanks corona gestaag. Vorig jaar konden we al 189 mensen ‘schakelen’. De samenwerking met huisartsenpraktijken, wijkteams, zorgaanbieders, woningcorporaties en andere partners loopt steeds beter en naar ieders tevredenheid. Ook uit andere wijken komen almaar meer vragen.

Bom

Het onderzoek dat de gemeente vorig jaar liet uitvoeren was dan ook positief. De conclusie was dat de Schakelteams kunnen worden voortgezet en zelfs uitgebreid naar sommige andere wijken. Het nieuws dat de gemeente nu toch onderzoekt of de teams ontmanteld kunnen worden, sloeg bij de teams én bij de ‘geschakelden’ dan ook in als een bom.

We willen niet dat er met het opgebouwde vertrouwen van de groeiende groep kwetsbaren waarmee wij werken onzorgvuldig wordt omgegaan. Daarmee breng je ze in nog grotere problemen en lopen de kosten voor de samenleving onnodig op. Zeker afgezet tegen de lage kosten voor de kleine Schakelteams, die opereren zonder vaste huisvesting en onnodige overhead.

De geschakelden laten het er niet bij zitten. Ze willen dat de teams blijven en dat andere mensen – in andere wijken ook geholpen kunnen worden. Inmiddels hebben ze partijen in de gemeenteraad benaderd. Lees en bekijk hier een greep uit de vele, vaak emotionele reacties.

De schakelaars

Wij willen vertrouwen van kwetsbaren niet beschamen

Hoewel er net een positief evaluatierapport van de afdeling Onderzoek en Statistiek ligt, twijfelt de gemeente Almere toch over de voortzetting van de Schakelteams. Ze wil nog eens goed kijken naar de toegevoegde waarde en onderzoekt onder andere of de teams opgeknipt kunnen worden in zogenaamde ‘werkzame delen’, die dan elders kunnen worden ondergebracht.

De Schakelteams zijn van onderaf ontstaan, samen met, en vanuit de behoefte van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De nadrukkelijke afspraak met de gemeente was, dat het juist om die reden niet als één van de vele projecten zou worden behandeld, maar dat er gestreefd zou worden naar een permanent karakter. De groep geschakelden groeit sinds de startperiode -eind 2019- gestaag en de samenwerking met huisartsenpraktijken, wijkteams, zorgaanbieders woningcorporaties en andere partners loopt steeds beter en naar ieders tevredenheid. Ook uit andere wijken komen almaar meer vragen.

Met het opgebouwde vertrouwen van de groeiende groep kwetsbaren waarmee wij werken (zie ook de factsheet met toelichting op onze website) mag je niet onzorgvuldig omgaan. Daarmee breng je deze mensen in nog grotere problemen en lopen de kosten voor de samenleving onnodig op. Zeker afgezet tegen de lage kosten voor de kleine Schakelteams die opereren, zonder vaste huisvesting en onnodige overhead.

Voor de Schakelteams die zonder drempel, zonder indicatie, zonder kantoortijden en mét ervaringsdeskundigheid outreachend werken, geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. Ze zijn niet op te knippen en de mensen die we schakelen rekenen op ons. We willen hun vertrouwen niet beschamen.

De schakelaars

Aantal geschakelde inwoners neemt ondanks Corona opnieuw toe – cijferweetjes

Schakelaars zijn ondersteunend en richten zich op de vraag die een inwoner in het hier en nu heeft. Vaak leidt een schakelcontact tot een concrete actie zoals informatie geven of toeleiding naar een activiteit. De medewerkers van het Schakelteam maken van deze schakelcontacten geen dossiers aan voor individuele bewoners. Zij zijn immers geen behandelaars met behandeldoelen en een behandelplan. Maar omdat we het wél belangrijk vinden om de resultaten van het Schakelteam te kunnen volgen, houden de schakelaars een anonieme resultatenregistratie bij. Deze is niet terug te leiden naar een individuele inwoner. Dit doen ze al sinds de start van het Schakelteam, zodat we kunnen volgen hoe het gaat en hoe we doorgroeien.

Graag presenteren we onze resultaten over 2021. We hopen u daarmee een nog beter beeld te geven van het werk van het Schakelteam.

 • 189 nieuwe individuele contacten met inwoners van Haven en Stedenwijk vonden plaats tussen januari en december ’21. Dit is een toename van 13% vergeleken met het jaar ervoor. En dat, terwijl er gedurende het hele jaar sprake was van lockdowns en andere Coronabeperkingen. Bij 63% van deze inwoners was er sprake van afstand tot de (formele) zorg en bij een kwart kwam het contact met het Schakelteam via informeel netwerk tot stand.
 • 170 van deze 189 inwoners gaven aan zich door het Schakelteam geholpen te voelen. Van de overige nieuwe contacten is dit niet bekend.
 • Veel van de vragen hadden betrekking op sociale contacten en meedoen aan activiteiten in de buurt. Ook waren er bijvoorbeeld vragen over de omgang met kwetsbare buurtgenoten.
 • Vaak was luisteren en informeren voldoende (71 respectievelijk 81 keer). In 31 van de gevallen werd de inwoner doorgeleid naar een activiteit. 35 keer was het nodig dat een schakelaar meeging met een inwoner om de drempel naar een activiteit of instantie te verkleinen. 33 keer werd een inwoner doorgeleid naar formele hulpverlening.
 • 358 netwerkcontacten waren er in de periode januari tot en met december ’21 met bewoners tijdens netwerkbijeenkomsten. Dit waren gezamenlijke wandelingen door de wijk, digitale bijeenkomsten, een digitale nieuwjaarsbingo en een live bijeenkomst met High Tea. Zulke bijeenkomsten zijn erg belangrijk. Enerzijds omdat inwoners op deze wijze kunnen bouwen aan hun netwerk, door dicht bij huis nieuwe vriendschappen en maatjescontacten op te doen. Anderzijds omdat deze digitale bijeenkomsten en wandelingen in Coronatijd vaak de enige manier zijn om anderen te ontmoeten. Hoewel het aantal bijeenkomsten dit jaar niet is toegenomen, hebben we 35% meer mensen bereikt. Er namen per bijeenkomst dus meer mensen deel aan de activiteiten van het Schakelteam.
 • Er waren 66 contacten met professionals naar aanleiding van een vraag. Ook hier is sprake van een toename ten opzichte van het jaar ervoor, en wel van 27%. In de meeste gevallen betrof het een vraag van een huisarts, praktijkondersteuner GGZ of wijkwerker. We zijn blij dat ook zij het Schakelteam steeds beter weten te vinden!

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Uitbreiding van het Schakelteam: het Schakelmaatje

Sinds kort ben ik, Nicolette Harmsen, begonnen als “schakelmaatje” bij het Schakelteam.  

Als schakelmaatje spreek ik met mensen af, die voor een wat langere tijd iemand nodig hebben die naar ze kan luisteren. Ik ben bij het Schakelteam betrokken als ervaringsdeskundige en kan vanuit mijn ervaring in de GGZ veel begrip voelen voor een ander en ook door mijn ervaringen te delen herkenning bieden. Het kan hierbij gaan van luchtige gesprekken om even uit je hoofd te komen, tot diepgaande gesprekken waarbij je je hart kunt luchten en je je simpelweg begrepen en gehoord kunt voelen.  

De reden dat ik graag als schakelmaatje bezig ben, is onder andere dat ik zelf zo’n contact gemist heb. Toen ik zelf in de GGZ liep, sprak ik met name therapeuten of lotgenoten, maar geen mensen die al ver waren in hun herstel of al hersteld waren. Naar mijn mening hebben dergelijke gesprekken echter een enorme meerwaarde wat betreft sociaal contact en herstel. Want hoe fijn is het, als je je rot voelt en er is iemand die zonder oordeel naar je luistert? Iemand met wie je fijne wandelingen kunt maken, of gezellig een kopje thee kunt drinken of die je even kunt bellen als je daar behoefte aan hebt.  

Momenteel ben ik maatje van twee mensen. Van beiden krijg ik zeer positieve reacties. Ze vertellen me dat ik makkelijk ben in het contact, dat ik veel begrip toon en dat ze zich gehoord voelen. Ook vinden ze het erg fijn dat er iemand is die ze simpelweg begrijpt en aan wie ze niet alles hoeven uit te leggen. En uiteraard vinden ze het ook gewoon gezellig.  

Ik hoop dat we de groep van maatjes kunnen gaan uitbreiden. Hoe mooi zou het zijn als meer mensen op deze manier zo gehoord worden?! 


Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – met René Hogeboom

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? En wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? Deze maand hebben wij gesproken met René Hogeboom, trainer en teamcoach in GGZ en sociaal domein.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Het Schakelteam is een hele welkome en belangrijke partner in ons project Samen Sterker in de Wijk (SSidW). Zij kent de weg naar veel andere zorg en welzijn gerelateerde partijen. Partijen die binnen het reguliere niet gezien of over het hoofd gezien worden.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?  

Twee medewerkers van het Schakelteam zijn aangesloten bij de werkwijze SSidW van de Zorgpartners Flevoland en de gemeente. Zij zijn één keer per twee weken aanwezig bij de werkoverleggen en dragen bij aan de casuïstiek en hebben een brede kennis van zaken.

3. Wat betekent het Schakelteam voor uw cliënten?

Het Schakelteam verbindt cliënten aan formele en informele partijen in het veld. Zo zie ik dat mensen verbonden worden aan de juiste zorgpartij of aan de juiste vrijwilliger, die hen verder kunnen helpen. Bovendien worden collega’s van SSidW regelmatig door het Schakelteam voorzien van informatie en routes naar collega-instanties waar nog niet eerder aan gedacht was.


Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk