Nieuws

Initiatieven tot deelgenotengroep komen samen – het verhaal van een geschakelde

Door: Sabine Bulder, medewerker Schakelteam als ervaringsdeskundige

Een zorgprofessional neemt contact met mij. Zij zegt: ‘Ik denk dat je misschien wel wat kunt met een vraag die een cliënt van mij stelde’. We maken een afspraak om kennis te maken. Het kennismakingsgesprek gaat al snel over ervaringen met deelgenotengroepen. We zijn het eens over de meerwaarde er van.

Mevrouw geeft aan graag een praatgroep te willen opzetten voor het delen van ervaringen onder mensen die vallen op mensen van hetzelfde geslacht. Ondanks dat Almere een grote stad is, blijkt er nauwelijks zo’n initiatief te bestaan. Omdat we te maken hebben met een lockdown vanwege Corona, is het niet mogelijk om zo’n groep meteen op te zetten. We kunnen ons echter wel oriënteren op wat straks de mogelijkheden zullen zijn. Hierbij wordt ook duidelijk dat mevrouw haar grenzen moet bewaken. Ze kan het initiatief dus niet zelf opzetten. Het is ook belangrijk dat zij niet alleen de groepsgesprekken zal gaan leiden.

Ik bespreek de wens van mevrouw met een opbouwwerker van het Wijkteam. Toevallig is tijdens een rondje door de wijk door een aantal andere bewoners dezelfde wens uitgesproken. De opbouwwerker wil dit wel oppakken.

Er volgt een ontmoeting met de bewoners die deze wens hebben en ook mevrouw maakt kennis. Op verzoek van mevrouw ben ik erbij om wat ruggensteun te bieden in het kader van het leren grenzen stellen. Ze vindt het ook fijn om te laten zien laten zien waar ze mee bezig is.

Inmiddels krijgt het initiatief van deze bewoners -waar mevrouw nu ook toe behoort- steeds mee vorm en hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Een succesvolle schakeling!

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Nieuwjaars-Schakelteam-Bingo 2022

Voor vele (kwetsbare) mensen onder ons is de decembermaand helemaal geen fijne en gezellige periode, maar juist een hele moeilijke maand die niet snel genoeg om kan zijn. En daar komt de laatste twee jaar ook nog Covid bij, waardoor er niet zo veel kan en mag. Dit vraagt om een supergezellige en “gekke” Nieuwjaars-Schakelteam-Bingo, waarin we even het zware en beladen gevoel achter ons kunnen laten!

Net zoals vorig jaar hebben we het idee opgevat om een digitale bingo te organiseren en alle bewoners uit te nodigen die de afgelopen tijd door ons zijn geschakeld of op een andere manier aan ons zijn verbonden. Digitaal, want live bij elkaar komen dat zit er even nog niet in door de maatregelen rondom Covid. En inmiddels is digitaal gelukkig niet meer ver van mijn bed en moeilijk, maar de gewoonste zaak van de wereld voor de meesten onder ons.

De taken werden tussen de schakelaars verdeeld, de uitnodigingen verstuurd. Er werden prijzen aangeschaft (wat ook nog best een uitdaging is in deze tijd) en bij iedere deelnemer werd thuis een bingokaart bezorgd.

Donderdag 12 januari 14.45 uur

Het was zo ver! De eerste deelnemers druppelden binnen, maar zag men het nu goed? Heksen in beeld? Ben ik wel in de juiste bijeenkomst? Jawel, ze zagen knotsgek verklede personages, die totaal niet leken op schakelaars. Het duurde even voor iedereen van de “schrik” was bekomen en door had dat het geen heksen waren, maar de vertrouwde gezichten van het Schakelteam.

Er namen ook bewoners deel die niet eerder hadden meegedaan aan een van onze digitale huiskamerbijeenkomsten. Voor sommigen was het dus best spannend. Maar het verliep allemaal prima, mede dankzij onze “techniek”-schakelaar Gerwin op de achtergrond. 

De middag werd geopend door schakelaar Sabine. We proostten met elkaar op het nieuwe jaar en natuurlijk op een gezellige middag. Op de vraag of de bingo een goed begin is van het nieuwe jaar antwoordde iedereen ‘Jaaaaaaa!’. Schakelaar Saskia leidde de bingo op haar eigen enthousiaste wijze en met behulp van een zeer attente assistent.

Al snel galmde het woord “BINGO” door de digitale huiskamer. Het bleek een dubbele bingo te zijn, dus de eerste 2 prijzen waren direct al vergeven.

Na iedere BINGO voerden het duo “Joop (schakelaar Pascale) en Jopie (assistente)”  een vreugdedansje op voor de winnaar van de Bingo. Het was hilarisch, even weg van alle beladenheid.


De een na de andere BINGO viel, de prijzen vielen in de smaak en er was één deelnemer met meerdere malen bingo. We vroegen haar of ze blij was met de prijzen. Ze vertelde dat ze een rotweek achter de rug had, maar dat deze middag haar weer éven een goed gevoel gaf. Dit was nou precies de bedoeling van de middag: een gezellig samenzijn en alles even achter je kunnen laten.

MISSIE GESLAAGD!

Geschreven door Pascale Cult (professionele GGZ-achtergrond) en mede namens Gerwin Wallet (welzijnsachtergrond), Saskia Schurman (ervaringsdeskundige Haven) en Sabine Bulder (ervaringsdeskundige Stedenwijk).

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

‘Mijn kinderen zijn trots op mij’ – het verhaal van een geschakelde

Door: Gerwin Wallet, medewerker Schakelteam vanuit Welzijnswerk

Een aantal meter van mij vandaan staat hij in de keuken. Met zijn hoofd in een keukenkastje zegt hij voorzichtig: ‘Mijn kinderen zijn trots op mij’. 

Ik twijfel of ik de zin goed heb gehoord en herhaal: ‘Je kinderen zijn trots op je?’ Verwachtingsvol volg ik zijn bewegingen. Voorzichtig komt hij aanlopen met een pak appelkoeken en twee warme kopjes koffie. De geur van koffie verspreidt zich in de kamer als hij gaat zitten. Terwijl mijn handen de warmte van de mok voelen, kijkt hij me aan. ‘Ja, mijn kinderen zijn trots op mij’, vertelt hij. ‘Ze weten wat voor stap dit voor mij is.’ 

In een flits denk ik terug aan een eerdere ontmoeting, waarin hij heeft verteld dat hij zijn vrouw is verloren en hoe hij liefdevol voor haar gezorgd heeft, tot het laatste moment. En hoe hij nu langzamerhand behoefte heeft gekregen om (nieuwe) mensen te ontmoeten, nieuwe verhalen te horen en een nieuw ritme te vinden. Maar… de stap is groot. We gingen daarna samen naar een activiteit en al snel maakte hij daar contact.

En … Terwijl ik een slok neem van mijn koffie “biecht” hij het op: ‘Ik ben zelf ook naar een andere activiteit geweest. Nu ik toch die eerste stap met jou heb gezet, ga ik gewoon verder’. In geuren en kleuren deelt hij enthousiast wat hij daar meemaakte. Er valt een korte stilte, ik kijk deze moedige man aan, en zeg: ‘Ik zie de twinkeling in je ogen’. Zachtjes knikt hij, waarop ik mij aansluit bij zijn kinderen en zeg: ‘Ik ben ook trots op je’. 


Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – met Tessie Hamers

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Deze maand hebben wij gesproken met Tessie Hamers, coördinator van Inloophuis De Ruimte.

Inloophuis De Ruimte, een klein inloophuis gelegen op de hoek van de Hengelostraat en het Raaltepad, is bedoeld als een “huiskamer” voor de buurt. Op de doordeweeks dagen is er een zogenaamde “open inloop”. Wij open dan onze deuren voor het schenken van koffie, thee en limonade voor wie bij ons wil aanschuiven.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Gewoon het feit dat het Schakelteam er is, is voor mijn werk al van grote meerwaarde. Het is fijn dat er direct contact kan worden opgenomen, als ik me zorgen maak over iemand. 

De Ruimte is er voor iedereen en er komen best wat bezoekers die op de een of andere manier gekwetst zijn door het leven. Je kunt hier zijn wie je bent. Door het Schakelteam weten meer mensen de weg naar ons inloophuis te vinden.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?  

Als ik me zorgen maak over iemand dan wordt het direct opgepakt en is er, indien nodig, een warme overdracht en terugkoppeling. Een grote kracht van het Schakelteam vind ik de aanwezigheid van verschillende expertises. Hierdoor wordt er vanuit verschillende invalshoeken meegedacht en tips en adviezen gegeven. Dit geldt voor zowel bewoners als voor mezelf.

Verder wandelen verschillende bezoekers mee met de wandelgroep van het Schakelteam, waar we goede geluiden over terug horen.

3. Wat betekent het Schakelteam voor bezoekers van De Ruimte?  

Een luisterend oor, gezien, gehoord en serieus genomen worden. Dat is wat ik opmerk en terugkrijg.

Het Schakelteam werkt ook vanuit een soort presentie. Het is niet beladen, dat is van grote betekenis want er moet al zoveel. Dit maakt het contact des te meer steunend. Iemand gaf ook aan via het Schakelteam te weten over een bepaalde ‘uitwijk’-mogelijkheid gericht op herstel. Al was dit dan uiteindelijk niet nodig, het gaf rust te weten dat het er was. 

4. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Uitbreiding over heel Almere. Zoals het team nu werkt, persoonlijk, informeel en met de diverse expertises. Dat is hard nodig.


Inloophuis De Ruimte is op dit moment open op:
Maandag – 10.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdag – 14.30 uur tot 16.30 uur
Woensdag – 10.00 uur tot 12.00 uur, alleen voor het tweedehands kleding winkeltje, geen inloop.
Tevens wordt er elke woensdagochtend gewandeld vanuit het inloophuis. Eens in de 14 dagen doen we dit gezamenlijk met het Schakelteam.
Donderdag – 10.00 uur tot 12.00 uur
De eerste donderdag van de maand is er ‘s middags het gebarencafé voor doven en slechthorenden.
Vrijdag – 10.00 uur tot 12.00 uur, eens in de 14 dagen kunt u ook bij ons terecht voor financieel advies
U bent van harte welkom voor een kop koffie of thee en/of een luisterend oor.
Adres: Hengelostraat 39,  Stedenwijk midden


Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – met Bianca Oehlers

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Deze maand hebben wij gesproken met Bianca Oehlers, wijkwerker in Almere Haven.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

De GGZ-expertise, persoonlijke aanpak en laagdrempeligheid van het Schakelteam vind ik een meerwaarde voor de bewoners met GGZ-problematiek. Als het gaat om het aansluiten bij de behoefte van deze doelgroep, is de mogelijkheid tot het inzetten van ervaringsdeskundigheid belangrijk. Dit kan het Schakelteam bieden en daarom is een korte lijn met het Wijkteam wenselijk.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?         

Het Schakelteam geeft de professional in het Wijkteam graag advies en denkt mee vanuit haar GGZ-expertise. Dit draagt bij aan een efficiënte ondersteuning, waardoor geen onnodige tijd verloren gaat. Dit komt niet alleen ten goede aan het herstel van de cliënt, maar ook aan het proces.

3. Wat heeft het Schakelteam voor uw cliënt betekend?

Ik heb gemerkt dat de persoonlijke aandacht en ervaringsdeskundigheid van het Schakelteam vertrouwen en acceptatie wekt bij de cliënt. Dit ondersteunt een goed herstelproces van de cliënt. Daar doen we het toch met z’n allen voor?!

4. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

De expertise van het Schakelteam zou nog meer betrokken kunnen worden. Regelmatig aanschuiven van het Schakelteam bij de werkverdeling en casuïstiekbesprekingen in het Wijkteam zou dit kunnen bevorderen.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Schakeltour in Almere Haven centrum – Schakelteam en ambulant begeleiders van het Leger de Heils

Gids: Saskia Schurman

Een van de rollen die het Schakelteam vervult is die van ‘levende sociale kaart’. Al in het voortraject van het Schakelteam (de Proeftuin Preventie en Inclusie) kwam sterk naar voren dat er in Almere heel veel mooie buurtinitiatieven, ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten worden georganiseerd. Het probleem daarbij is echter dat men vaak niet van elkaars bestaan op de hoogte is. De partijen (zorgaanbieders, GGZ etc.) lopen aan tegen het ontbreken van een digitale sociale kaart. Maar zo’n sociale kaart is vaak alweer verouderd voordat hij is uitgebracht.

Om dit gat te vullen hebben wij als Schakelteam de rol op ons genomen van “levende sociale kaart”. We hebben een goede kennis van het aanbod en leggen indien nodig verbinding tussen de verschillende initiatieven. Daarnaast hebben we “De Schakeltour” in het leven geroepen. Tijdens deze tour nemen we professionals mee langs het aanbod op het gebied van ontmoeten en activiteiten in de wijk.

Zo hebben we op 2 november jl. een schakeltour georganiseerd in Almere Haven voor de ambulant begeleiders van het Leger des Heils. In de voorbereiding hebben we onze contactpersonen van de locaties gevraagd om “Corona Proof” iets te vertellen over hun aanbod. We startten onze tour bij Corrosia, vervolgden onze weg langs The Green Story, Senior live, Vla cadeauwinkel, Dagbesteding de Koekerij, De Wijkwinkel, Kerk de Goede Rede, Chillie Kikie, AC Jan Steen (Kwintes) en Youth Port, om te eindigen bij Buurtlokaal Hovenhonk en Stichting Buitengewoon Almere.

De tour werd als zeer welkom ervaren om de reden die eerder al genoemd werd in dit artikel: “Er is zo veel, maar het was mij niet bekend”. Hoewel kennis van het aanbod, ook van de meer informele mogelijkheden, essentieel is om een buurtbewoner of cliënt te verwijzen of geleiden naar een passende plek, ontbreekt het professionals vaak aan tijd om alle locaties op het netvlies te krijgen. Gelukkig kunnen wij hier iets aan bijdragen.

Zo hebben we nog niet zo lang geleden ook de praktijkondersteuners van gezondheidscentrum de Haak mogen rondleiden in Almere Haven. Ook zij waren erg enthousiast.

Naast dat het goed is om het aanbod te presenteren, vinden wij het als schakelteammedewerkers ook prettig om op deze manier onze samenwerking met de verwijzers te kunnen intensiveren. Zo kunnen we elkaar beter en sneller vinden. De Schakeltour was dus zeker een succes en wordt vervolgd! Heeft u interesse? Laat het ons weten.

Geschreven door Pascale Cult (professionele GGZ-achtergrond) en mede namens Gerwin Wallet (welzijnsachtergrond), Saskia Schurman (ervaringsdeskundige Haven) en Sabine Bulder (ervaringsdeskundige Stedenwijk).

Wijkwinkel Almere Haven, op de foto Schakelteam collega’s Pascale en Saskia. Gerwin als fotograaf aanwezig.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

‘Het heeft mijn leven teruggegeven’

Door: Gerwin Wallet, medewerker Schakelteam vanuit Welzijnswerk

Het is een zonnige woensdagmiddag. In Buurtlokaal Huis van Marken druppelen verschillende bewoners uit Haven en Stedenwijk langzaam binnen. Voor de deur stopt een scooter. ‘Is het hier?’, vraagt de bestuurder met een witte helm, terwijl op de achtergrond het gepruttel van de scooter klinkt. ‘Ja!, antwoord ik. Behendig parkeert hij zijn scooter.

Even later komt collega Sabine aan, met de auto. De autodeur gaat open en daar stapt iemand uit Stedenwijk uit. Een grote glimlach verschijnt op haar gezicht terwijl ze mij aankijkt. ‘Hallo’, zegt ze.  ‘Kom binnen, u bent welkom’, antwoord ik.  Samen met Sabine loopt ze naar binnen. Ondertussen arriveert een echtpaar van middelbare leeftijd.

Binnen in het Huis van Marken bruist het al. Saskia is in de keuken druk bezig heerlijke hapje klaar te maken: wraps met zalm en kip; spiesjes met kaas, tomaat en komkommer. Ook zijn er slagroomsoesjes, want er is iemand jarig. 

Gastvrouw Pascale loopt rond, gekleed in een kleurige bloemetjesjurk. Hier en daar knoopt ze een gesprekje aan. Het is gezellig en geregeld klinkt er een hartelijke lach. Als iedereen binnen is, is het zover. Pascale heet de aanwezigen welkom en geeft een enthousiast uitleg over de bijeenkomst.

De groep wordt in tweeën gedeeld en de aanwezigen krijgen vragen om met elkaar over in gesprek te gaan. Het is een gemoedelijk gesprek waarin diverse vragen de revue passeren, zoals ‘Hoe hebben jullie de wandelingen en de digitale bijeenkomsten van Het Schakelteam ervaren?’ en ‘Heb je behoefte aan een ontmoeting rondom een bepaald thema, zoals ‘betekenisvol meedoen’ of ‘omgaan met stress’?

Als de vraag ‘Wat heeft het Schakelteam je gebracht?’ gesteld wordt, is het een ogenblik stil. De deelnemers kijken elkaar aan en wachten een moment met antwoorden. Tot de eerste haar hoofd optilt en beslist antwoordt: ‘Het heeft mijn leven teruggegeven’. Een indrukwekkend verhaal volgt, waarbij hulpeloosheid, moed van de persoon zelf en een helpende hand van een collega, naar voren komen.

Die dag vertellen meerdere bewoners wat de impact van het Schakelteam voor hen is. De antwoorden zijn uiteenlopend.

Het Schakelteam …

‘heeft mij geholpen om contact te maken met de buren, wat ik eerder niet durfde’

‘heeft mij helpen ontdekken dat vrijwilligerswerk leuk is en voldoening geeft’

‘motiveerde mij om mijn huis uit te komen’

‘heeft mij geholpen toen ik vastliep’

‘heeft mij in contact gebracht met andere mensen’

‘heeft mij mijzelf doen terugvinden’

Zo draagt het Schakelteam bij aan de kwaliteit van (samen)leven.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

‘Vroeger durfde ik dit niet’ – het verhaal van een geschakelde

Door: Gerwin Wallet, medewerker Schakelteam vanuit Welzijnswerk

Het is woensdagmiddag. Ergens in Almere-Haven gaat een voordeur open. In de kleine hal komt een hond mij tegemoet. Ik hang mijn jas op en ga zitten op de bank terwijl de hond Angel zijn kop op mijn schoenen legt. ‘Wil je wat drinken?’, vraagt bewoner Frits. ‘Water is prima’, antwoord ik, ‘ik heb al heel wat koffie op’. Een glas water wordt neergezet op een lage tafel. Om mij heen zie ik een vitrinekast met foto’s, een televisie, twee tweezitsbanken en op de lage tafel een asbak. De woonkamer is niet groot, maar het is voldoende voor Frits. Af en toe steekt hij zijn sigaret even op, terwijl we met elkaar aan het praten zijn.

In de afgelopen gesprekken die we met elkaar hadden, vertelde hij over zijn levensreis met alle obstakels die hij onderweg is tegengekomen. Vandaag de stap naar vrijwilligerswerk. Vroeger liep hij over straat en keek hij niemand aan. Vroeger had hij geen contact met de buren. Vroeger was de stap naar vrijwilligerswerk mijlen ver weg. Onzekerheid, angst, mensen … hij durfde het niet.

‘Vroeger durfde ik dit niet’, is het refrein in het leven van Frits. Er kwam echter een keerpunt. Het stoppen met blowen was daarin een eerste stap. Zijn ogen gingen open, zijn wereld werd groter. Maar hij had hulp nodig om die wereld in te stappen, het gesprek met mensen aan te gaan.

De telefoon gaat over. Er wordt opgenomen. ‘Hallo’, klinkt het aan de andere kant van de lijn. Van een briefje dat we samen hebben voorbereid, leest Frits de eerste zin voor. ‘Hallo, ik ben Frits en ik heb gezien op de VMCA Vacaturebank dat jullie op zoek zijn naar vrijwilligers.’ Daarna vertelt hij alles in eigen woorden; weer een overwinning. De afspraak wordt gemaakt. Hij hangt op. ‘Dit had ik vroeger nooit gedurfd’.

Oh ja, zegt hij aan het eind van het bezoek. ‘Ik heb laatst iemand ontmoet via jullie digitale bijeenkomsten. Met hem wil ik wel contact.’ ‘Leuk!’, reageer ik. ‘Ik ga kijken of ik jullie met elkaar in contact kan brengen.’

Later spreek ik Frits. De vrijwilligersklus paste bij nader inzien toch niet zo goed bij hem. Maar het andere contact, met de man van de digitale bijeenkomst, was een klik. De beide mannen hadden zelfs al samen even een kop koffie gedronken.

‘Vroeger durfde ik dit niet’, zegt Frits. Met een glimlach knik ik en zeg: ‘Maar nu wel’.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – met Jolien Hoek

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Deze keer hebben wij gesproken met Jolien Hoek, Algemeen Manager Wijkteams Almere.

Sinds een jaar vervult Hoek de functie van Algemeen Manager Wijkteams in Almere. Zij geeft strategisch leiding aan de wijkteamorganisatie en is het aanspreekpunt voor de verschillende managers en organisaties. Voorheen was zij directeur bestuurder van de VMCA, wat betekent dat zij bekend is met een informele manier van werken.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

In Almere wordt er veel van bewoners zelf verwacht en er wordt veel ruimte gegeven aan bewonersinitiatieven. Het vinden van een ‘normale’ oplossing in plaats van het in de hulpverlening te gaan zoeken. En op het moment dat er formele ondersteuning nodig is, dan moeten we het ook snel toezeggen. De wijkteams spelen hierbij een belangrijke rol. De wijkteams zijn heel laagdrempelig en zijn er voor alle bewoners in de wijk. Wij maken geen onderscheid. Tegelijkertijd hebben de wijkteams veel contacten met initiatieven in de wijk.

Het Schakelteam heeft zeker meerwaarde voor de wijk, vooral wat betreft de inzet van ervaringsdeskundigen. Wij merken dat de inzet van ervaringsdeskundigheid heel goed werkt en dat bewoners hier blij mee zijn. Sommige bewoners maken gemakkelijker contact en laten zich sneller ondersteunen door bewoners in de buurt met vergelijkbare ervaringen. Gehoord en gezien worden is cruciaal.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?                       

Het is goed om ook via het Schakelteam de verbinding over en weer te hebben tussen een wijkteam en de mensen in de wijken. Dit zorgt voor samenwerking tussen informeel en formeel. Soms wordt het Schakelteam vanuit het wijkteam ingezet en soms draagt het Schakelteam zelf mensen aan. Tot slot hoor ik van de wijkwerkers dat zij heel erg enthousiast zijn over de samenwerking!

3. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Stedenwijk en Haven zijn twee rode wijken, waar het Schakelteam al actief is. Maar in Almere zijn meer rode wijken, zoals: Staatsliedenbuurt en de Molenbuurt. Ik zou zeggen, het is het proberen waard om in alle andere rode wijken een Schakelteam neer te zetten. Wel is het belangrijk om goed te kijken naar je aanpak per wijk, want de wijken zijn heel verschillend van elkaar.

Het Schakelteam Almere heeft bij de opzet van de huidige twee Schakelteams de teams van onderop opgezet. Ze gaan uit van wat er leeft in de wijk en het is belangrijk dat ze hierop aansluiten.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere StedenwijkBewoner aan het woord – Over de presentatie van het werk van het Schakelteam aan de gemeente

In ons vorige artikel deden we verslag van de presentatie die het Schakelteam begin juni heeft gegeven aan de gemeente. In deze presentatie gaven we een toelichting over wat we doen en wat de betekenis daarvan is voor bewoners. En om trouw te blijven aan onze werkwijze om niet óver maar mét bewoners te praten, hadden we bij die bijeenkomst ook een aantal bewoners uitgenodigd.

Dat werd zeker gewaardeerd, al waren er ook kritische noten zoals uit onderstaande reactie blijkt. ‘Ik vind het fijn dat jullie ons daarbij betrekken, dat vind ik positief, hoewel ik een hele ochtend aan de computer ook wel een beetje saai vond. Met het digitale heb ik niet zoveel maar ik snap dat het niet anders kon’.

Om de ambtenaren van de gemeente een beetje mee te laten beleven wat we als Schakelteam onder andere doen, is er tijdens de presentatie ook een ‘digitale huiskamer’ gehouden.  ‘Dat was wel een beetje gek maar ook wel grappig tegelijk, om samen met de ambtenaren thee-vragen te bespreken’ aldus een bewoner die de bijeenkomst bijwoonde. ‘Digitaal haalt het niet bij live, daarom vond ik het persoonlijke interview van de gemeente wat ik samen met nog drie andere bewoners een paar weken later had erg fijn. Je hebt meer interactie en ik hoop dat daardoor beter overkomt wat het Schakelteam betekent voor bewoners. Want jullie nabijheid is erg waardevol’.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk