Nieuws

“5 juli 2021, 9.30 uur: licht uit spot aan”

De digitale presentatie van het Schakelteam Almere voor ambtenaren van de afdeling Zorg en Welzijn bij de gemeente Almere, onze opdrachtgever, is gestart.

Doel van de bijeenkomst is dat we laten zien wat we het afgelopen jaar allemaal hebben gedaan en tot welke resultaten dat heeft geleid.

Helaas was het niet mogelijk om deze bijeenkomst fysiek vorm te geven, wegens de geldende Covidmaatregelen. Vorig jaar hadden we deze mogelijkheid nog wel en konden we de ambtenaren met opdrachten op pad sturen in de wijken waar het Schakelteam inmiddels bijna twee jaar actief is, in Almere Haven en Stedenwijk. Door de opdrachten konden ze ervaren hoe het Schakelteam te werk gaat. De twee ambtenaren die de opdrachten het best hadden uitgevoerd ontvingen elk een Gouden Schakelaar. Deze bijzondere prijzen hangen als het goed is nog steeds op hun werkplekken op het stadhuis.

Dit jaar was een fysieke ontmoeting zoals gezegd niet mogelijk. Het Schakelteam heeft zich echter nog nooit uit het veld laten slaan door barrières als Covid 19, dus ook nu niet. We organiseerden een digitaal programma met verschillende onderdelen, waaronder een presentatie van de resultaten van afgelopen jaar, een mooie film met interviews met onze netwerkcontacten en een digitale huiskamersessie.

De huiskamerbijeenkomst gaven we voor de ambtenaren op dezelfde wijze vorm zoals we dat het afgelopen jaar maandelijks deden voor de bewoners met een psychische kwetsbaarheid die behoefte hadden aan (digitaal) contact. Zo brachten we, net zoals we dat voorafgaand aan de huiskamerbijeenkomst bij de bewoners doen, de gemeenteambtenaren (voor zover ze in Almere woonden, de rest kreeg het per post) vooraf een pakketje met o.a. een theezakje en wat lekkers. We vroegen ze aan de deur of ze ondersteuning nodig hadden in het omgaan met digitale vergaderprogramma’s. Zoals verwacht -de ambtenaren werken al geruime tijd grotendeels vanuit huis- was de digitale kennis bij iedereen voldoende aanwezig om te kunnen deelnemen.

Door het bezorgen van een pakketje creëerden we alvast een eerste contactmoment, ter voorbereiding op de bijeenkomst en om de drempel te verlagen om daadwerkelijk digitaal ‘aan te schuiven’. De ambtenaren die we bezochten waren verbaasd en in positieve zin verrast door deze persoonlijke benadering.

Wat we erg fijn vonden was dat een aantal van onze vaste deelnemers aan de digitale huiskamers ook aan deze bijeenkomst mee wilden doen. Op deze manier konden we een echte huiskamer creëren, met daarbij ook de mensen waarover het gaat en niet alleen met ons als professionals.

Sabine, een van onze schakelteamleden vanuit ervaringsdeskundigheid, coördineerde de huiskamerbijeenkomst en zorgde voor een veilige en ontspannen sfeer waarin we met elkaar in gesprek konden gaan. Een vast onderdeel van de digitale huiskamer is “de theezakjesvraag” aan de hand van het theezakje dat in jouw bezorgde pakketje zit. Op het label aan het theezakje staat een laagdrempelige vraag die erbij helpt om elkaar wat beter te leren kennen, maar die er ook voor kan zorgen dat je makkelijk de diepte in kunt gaan. Zo leidde de vraag ‘hoe sluit jij je dag af?’ tot een mooie tip om elke dag voor het slapengaan te bedenken wat het leukste was wat je die dag had meegemaakt. Daarnaast stelde Sabine aan deze en gene de vraag of Covid 19 naast beperkingen ook iets had gebracht in positieve zin.

Na de digitale huiskamer was er nog ruimte voor vragen.

We sloten het programma met een goed gevoel af.

Achteraf ontvingen we van een van de deelnemers vanuit de gemeente de volgende reactie: ”Wat een fijne en actieve bijeenkomst was het. Allereerst al een leuke verrassing in de brievenbus: een pakketje met allerlei lekkers en een handgeschreven briefje.

Vervolgens de presentatie die goed in elkaar zat… en ook heel leuk om een keer zo’n huiskamergesprek bij te wonen”.

We kunnen trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt en hebben zin in nog veel meer van dit soort jaren !

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Contact houden

Het Schakelteam heeft een unieke aanpak: laagdrempelig, zichtbaar nabij, informeel (als mens, niet als hulpverlener), ervaringsdeskundig en niet gekoppeld aan een locatie, (GGZ-)organisatie of gemeentelijke instantie.

Schakelaars zijn doeners, die niet alleen goed kunnen luisteren, maar ook drempels helpen slechten, bijvoorbeeld door mee te gaan naar een activiteit. Omdat zij de tijd nemen voor inwoners met een vraag bereiken zij meestal resultaat. En dit levert vaak tijdswinst op bij een volgende stap. Juist door deze werkwijze is het Schakelteam niet alleen van betekenis voor bewoners met psychische kwetsbaarheid, maar ook voor professionals. Het is een geloofwaardige en effectieve aanvulling op hun werk.

In een vorige nieuwsbrief vertelden we iets over de herstelbenadering. Herstellen gaat niet van de ene op de andere dag. Het is een proces en het betekent niet per se dat iemands aandoening verdwijnt. We zien vaak dat mensen steeds nieuwe vragen krijgen. Vragen die ze niet makkelijk uit zichzelf stellen maar die het herstel of welbevinden wel in de weg kunnen gaan zitten. Het Schakelteam speelt een rol in het bovenhalen van die onzichtbare vragen. Schakelaars blijven namelijk contact zoeken met kwetsbare inwoners. Voor een deel doen ze dit door zo nu en dan te bellen of te appen, maar ook tijdens toevallige ontmoetingen op straat.

Het volgende voorbeeld is hiervan een illustratie:

Tijdens onze ronde door de buurt met de buurtambassadeurs kwamen we een dame tegen, die daar zwoegend met haar krukken liep. Toen we met haar in gesprek raakten, bleek het een “oude bekende” van ons te zijn. Ze gaf aan tegen welke mobiliteitsproblemen ze op dat moment als 80-jarige aanliep. Ze bleek geen idee te hebben van de mogelijkheden om een scootmobiel te lenen of van de procedures rondom WMO-vervoer. Met een flyer in haar rugzak en de belofte om het Schakelteam te bellen vervolgde ze haar pad. En ja, ze belde. En het kwam tot een afspraak. Was ze ons niet tegengekomen, dan had ze waarschijnlijk nooit zelf contact gezocht, niet met ons en ook niet met een andere hulpverlener.

Hoewel vanwege haar leeftijd internet niet echt haar ding is, lukte het ons haar aan te haken bij de Digitale ontmoetingen die het Schakelteam organiseert. Tijdens de eerste Digitale huiskamer ontstonden al twee contacten. Een met een mevrouw met wie ze kralen gaat uitwisselen om sieraden van te maken, en de ander met een jongeman die haar kan helpen met het maken van opnamen van haar pianospel. Ze wil dit namelijk graag kunnen terugluisteren.

Een tijdje later zocht een van ons opnieuw contact met deze kwetsbare dame. Ze vertelde dat haar bankrekening recent was leeggehaald via een phishing mail. We hielpen haar met het op de hoogte stellen van alle noodzakelijke instanties en boden een luisterend oor. Ze was heel erg boos was op zichzelf dat ze er was ingetrapt. Ook bleek ze opnieuw te tobben met haar gezondheid. Er was een operatie op komst met daarna een revalidatie, waardoor ze even niet zou kunnen deelnemen aan de digitale huiskamer. Maar, zo beloofde ze ons, als het beter gaat trakteert ze ons op een piano huisconcert, al dan niet digitaal.

Weer wat later deden we een kaartje in haar bus. Ze belde en vertelde ze dat ze bezig is met het kopen van een scootmobiel, en hoe ingewikkeld dat is. We brengen haar in contact met de Aquamarijn waar ze er een kan lenen. Daarnaast gaf ze aan regelmatig angstig te zijn wanneer er alweer een nieuwe huishoudelijke hulp voor de deur stond. Als ze zich wat beter voelt wil ze daar graag mee aan de slag. We spreken af om contact te houden.

Wat dit voorbeeld laat zien is hoe belangrijk het is om nabij te blijven. Dan komen vragen boven die anders niet gesteld zouden zijn. En daardoor voelen mensen die normaal zorg mijden zich gehoord en gezien. Dat helpt bij herstel.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Vanessa Steenbergen

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Deze editie hebben wij gesproken met Vanessa Steenbergen. Zij is coördinator bij de Buurtkamer van Buurtcentrum De Inloop.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Om te beginnen: wat is een buurtkamer? De buurtkamer is de eerste ruimte die je tegenkomt in het buurtcentrum. Iedereen is welkom in de buurtkamer. Je kunt er terecht voor een kopje koffie en een praatje. Er is altijd iemand aanwezig die even tijd voor je heeft door te luisteren of met je mee kan denken als je ergens mee zit. Almere telt inmiddels vijf buurtkamers die door welzijnsorganisatie De Schoor zijn gestart. In Stedenwijk is dat in Buurtcentrum De Inloop.

De buurtkamer is een mooie gelegenheid voor buurtgenoten om elkaar te leren kennen en ook om de buurt te leren kennen. Hierdoor ontstaan er netwerken. Bewoners zoeken elkaar ook buiten de ‘kamer’ op en pakken soms met elkaar wensen op voor de wijk.

De meerwaarde van het Schakelteam is dat ook mensen met psychische kwetsbaarheid de weg vinden naar de buurtkamer en zodoende meer mensen leren kennen. De buurtkamer is ook een soort sociale oefentuin waar bewoners kunnen oefenen in contacten aan te gaan. Het Schakelteam kan helpen de drempel te verlagen voor wie het eng vindt voor het eerst ergens naar toe te gaan. Bijvoorbeeld door samen een kopje koffie in De Buurtkamer te drinken.

De Buurtkamer is op dit moment open op dinsdag van 10.00-11.30 uur en van 13.30-15.00 uur. Bij de volgende versoepelingen kunnen we waarschijnlijk weer open zoals vanouds van 10.00-15.00 uur en kan de buurtlunch weer gehouden worden.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?                       

Ten eerste informeren we elkaar waar we mee bezig zijn. En verwijzen we naar elkaar. We overleggen regelmatig wat we samen kunnen oppakken. In het kader van NLdoet bijvoorbeeld eind mei, heeft de buurtkamer in een fijne samenwerking met het wijkteam en het Schakelteam een High Tea georganiseerd voor bewoners. Uit onze verschillende netwerken waren bewoners uitgenodigd. De High Tea is zeer goed ontvangen en mensen hadden een hele gezellige middag.

Bewoners met psychische kwetsbaarheid die door het Schakelteam waren doorgeschakeld naar de High Tea hebben daardoor ook weer nieuwe gezichten leren kennen. Omdat zij zodoende ook met de buurtkamer kennis hebben gemaakt heeft dat de drempel vast verlaagd en hun netwerk en ontmoetingsmogelijkheden verbreed.

3. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Het is naar mijn idee aan te bevelen om als de Covid maatregelen het weer toelaten de vragenuurtjes weer op te starten. Een vast moment en plaats waarop bewoners het Schakelteam kunnen opzoeken. Dat helpt wellicht om nog meer zichtbaar en toegankelijk te zijn voor bewoners. Misschien is het een idee het vragenuur te houden wanneer de Buurtkamer open is, dat vergemakkelijkt een warme toeleiding

Verder lijkt het me een goed idee om samen met andere netwerkpartners de wijk in te gaan en meer tijd te nemen om gezamenlijke meer zichtbaar te worden met wat ieder te bieden heeft.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Meewandelen in Almere Haven

Vanaf de start organiseert het Schakelteam wandelingen in Almere Haven. Wandelen is immers een manier om gezond actief te zijn én om ongedwongen contact te maken met andere mensen. Dat is zeker voor mensen met een psychische kwetsbaarheid geen overbodige luxe. Ook in coronatijd behielden we de mogelijkheid om samen te wandelen, al was het alleen in tweetallen. Ondanks die beperking bleef het een gewaardeerde activiteit. Wandel maar mee! 

‘Wat staat die fiets daar vreemd’

Het is woensdagochtend, een paar minuten voor elf. Met een aantal bewoners staan we voor Jan Steen, een activeringscentrum van Kwintes, en de verzamelplek voor de wandeling van het Schakelteam. ‘Wat staat die fiets daar vreemd’, zegt één van de deelnemers, terwijl ze wijst naar een fiets die op zijn kop geparkeerd staat. ‘Die staat hier al een jaar’, zegt de ander. Na wat gespeculeer over de vraag waarom deze fiets op zijn kop staat is ons gezelschap compleet. Pascale geeft instructies omtrent de wandeling, en daar gaan we samen op pad. Twee aan twee.

We lopen op de dijk langs het Gooimeer. De wind blaast door onze haren. Mijn wandelmaatje kijkt naar de grond en vertelt over de afgelopen periode. ‘Ik ben weinig buiten geweest’, zegt ze. ‘Ik was druk met een online koor’. Interessant, zeg ik terug. Na een enthousiast verhaal over het koor vat ze de afgelopen periode samen: ‘Het was erg leuk, maar wel vermoeiend. Het hele ritme om buiten een stukje te wandelen, was even helemaal weg.’ Na een paar stappen reageer ik: ‘Dus je kunt dit goed gebruiken’. ‘Ja’, zegt ze kort terwijl een kleine glimlach op haar gezicht verschijnt. Even later vervolgt ze: ‘Normaal loop ik geen lange stukken, dus ik moet even kijken hoe lang ik dit vol kan houden.’ Drie kwartier later komen we weer aan bij Jan Steen. ‘Dankjewel voor de wandeling en tot de volgende keer’, zegt ze, terwijl ze met een glimlach langs de omgekeerde fiets wegloopt.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Tonny Koster

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het Schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het Schakelteam? Wat heeft het Schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het Schakelteam? Tonny Koster is ditmaal aan het woord. Zij is coördinator bij CLIP/STIP Almere.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Allereerst vind ik het belangrijk te benadrukken dat het gaat om de mensen die bij ons komen. Door het Schakelteam weten meer mensen de weg te vinden naar het Steun- en InformatiePunt GGz (STIP GGz), onderdeel van Stichting Cliënten Perspectief GGz (CLIP GGz).

Het STIP is er voor mensen met een heden of verleden in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten. STIP biedt een informele omgeving en een fijne, laagdrempelige plek voor ontmoeting. Bezoekers kunnen, als ze daar behoefte aan hebben, langskomen voor een kopje koffie en een luisterend oor in de huiskamer – ook in tijden van Corona. De deur staat ‘s middags altijd open en op andere tijden kun je een afspraak maken. Wij werken vraaggericht en door de vraag ontstaan er verschillende activiteiten. Dit kunnen creatieve activiteiten zijn, zoals schilderen of tekenen, themabijeenkomsten of wandelen, maar ook lotgenoten-supportgroepen.

We horen vaak terug dat het contact met andere bezoekers als grote steun wordt ervaren. De ervaring niet ‘de enige’ te zijn geeft erkenning. Alles is bespreekbaar en je hoeft geen indicatie te hebben om bij ons te komen. Wij zien onze bezoekers met alles wat bij hen hoort. Zij hebben vaak psychische problemen, maar zijn veel meer dan dat. Door aandacht te hebben voor iemands talenten kunnen personen zich weer ontplooien. Bezoekers kunnen zich ontwikkelen en als (ervaringsdeskundige) vrijwilliger bij het STIP aan het werk.

Doordat er meer mensen naar ons toe komen en wij worden ‘meegenomen’ door het Schakelteam wordt STIP meer zichtbaar en dat is uiteraard van belang voor de burger.”

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit?                       

Als het Schakelteam in gesprek is met een bewoner en denkt dat het STIP kan aansluiten bij de behoefte, is het prettig dat de ‘schakelaars’ van het Schakelteam zelf meekomen voor een kennismakingsgesprek. Jullie kennen de bewoner al een beetje, dus meegaan is ondersteunend. Je kunt als schakelaar dan ook vragen of behoeften inbrengen waar de bezoeker op dat moment soms even niet aan denkt. Vanuit jullie ervaringsdeskundigheid kunnen jullie onze meerwaarde goed duidelijk maken aan bezoekers. En daarnaast helpt het soms ook om ons weer bewust te maken dat we van alles te bieden hebben dat heel zinvol kan zijn voor de bezoeker.

3. Wat heeft het Schakelteam betekend voor bewoners die zijn doorgeschakeld naar STIP?

Mensen die via het Schakelteam bij ons komen doen mee aan een van onze activiteiten of worden op een andere manier ondersteund. We zijn onafhankelijk en staan los van de zorginstellingen. Dat maakt ons toegankelijk en flexibel: wij kunnen handelen naargelang de behoefte en vraag van de bezoekers. Hierdoor voelen geschakelde bewoners zich gestimuleerd en gesteund. Die steun kan heel breed zijn. We helpen bewoners bijvoorbeeld ook door het maken van een Crisiskaart samen met een speciaal daarvoor getrainde consulent. CLIP maakt Crisiskaarten voor heel Flevoland.

We gaan soms ook even rustig apart zitten met iemand om samen een hulpvraag te verduidelijken en een vertaalslag te maken naar waar en hoe iemand geholpen kan worden. Daarvoor worden er soms ook weer andere en extra schakels gemaakt, bijvoorbeeld via OCO Almere.

4. Als de Schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

STIP is er voor alle mensen uit Almere, dus niet alleen voor de wijk waarin wij zitten. Als het Schakelteam voor heel Almere zou werken, dan zou er ook geschakeld kunnen worden vanuit de wijken waar zij nu nog niet zijn en zouden nog meer mensen STIP weten te vinden. Samenwerking bij bijvoorbeeld themabijeenkomsten zou ik heel fijn vinden.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Betekenisvol meedoen!

‘Gewoon meedoen in onze maatschappij’ is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Het nadenken begint al met: wat is ‘gewoon’, wat is ‘meedoen’ en aan welk stukje ‘maatschappij’ denk je dan? Wat vind jij? Wat vind ik? Het is heel persoonlijk!

Tijdens onze digitale gesprekstafel op 24 maart, in de Week van de Psychiatrie, spraken we met dertien deelnemers over ‘Meedoen in de maatschappij’, in relatie tot het hebben van een psychische kwetsbaarheid. Iedereen was het erover eens dat het té makkelijk is om alleen maar te zeggen waar je tegenaan loopt. Het is juist de kunst om dit ‘om te denken’ naar tips en trucs die je kan delen. Zo kunnen we onderzoeken waar we elkaar kunnen vinden. En juist omdat we allemaal verschillend zijn in doen en laten, en ieder vanuit zijn eigen ervaring zinvol kan bijdragen, geven we jullie graag wat tips en trucs mee!

“Kijk eens in de spiegel”

Zo kun je jezelf goed zien. En van daaruit kun je de ander ook beter zien! Bij zien hoort óok luisteren. Hoe goed luister je naar jezelf, en hoe zijn lichaam en geest daarin verbonden? Luister je ook echt naar een ander?

“Dit hoort bij mij”

Het begint voor iedereen met het inzicht in wat je zelf nodig hebt om wél mee te kunnen doen, op jouw eigen wijze, zonder dwang of drang, in een veilige omgeving.

“Begin de dag met een lach”

Meedoen zit vaak al in een simpel gebaar, een klein moment van contact, een glimlach of een groet. Of bijvoorbeeld de deur voor iemand openhouden, en zo bijna letterlijk de drempel te verlagen.

“We zijn er voor elkaar”

We zijn en ondersteunen elkaar als mens, vanuit respect en oprechte aandacht voor elkaar. Je mag hulp vragen bij het zoeken naar (vrijwilligers) werk, bij het afleiding zoeken en keuzes maken. Het is fijn om als mens gewaardeerd te worden, in woorden of in een financiële vergoeding. We zijn nooit te oud om te leren en kunnen ook leren van feedback.

En zo is het!

Een deelnemer aan onze gesprekstafel vatte onze gedachtenwisseling perfect samen: “De mens is waardevol… niet wat je doet… maar wie je bent!”

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het Schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Kelly Bastiani

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het schakelteam? Wat heeft het schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het schakelteam? Kelly Bastiani is begeleider bij Jan Steen en is onze samenwerkingspartner die deze keer aan het woord is.

1. Wat is de meerwaarde van het schakelteam voor uw werk?

Voor activeringscentrum Jan Steen heeft het schakelteam een grote meerwaarde, aangezien er mensen bij ons terecht kunnen die door hen zijn doorgeschakeld. Voor de mensen in de wijk is het schakelteam het eerste gezicht, waar zij terecht kunnen voor uitleg over alle mogelijkheden voor een passende daginvulling of ondersteuning bij een hulpvraag. Maar het schakelteam zorgt ook letterlijk voor de schakel tussen de verschillende organisaties binnen de zorg, zodat wij een betere of zelfs nieuwe samenwerking met elkaar aan kunnen gaan.

2. Hoe ziet de samenwerking met het schakelteam eruit? Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Een mooi voorbeeld hiervan is dat er een paar maanden geleden verschillende POH GGZ-ondersteuners bij ons op locatie zijn geweest om kennis te maken met Jan Steen. Ondanks de coronacrisis is het bij ons mogelijk om gezellig bijeen te komen met een kop koffie of thee in de middenruimte. Coronaproof, op anderhalve meter afstand. Zo dus ook op deze ochtend, waarbij de POH’s via het schakelteam waren uitgenodigd en onze bezoekers en wij als begeleiders uitgebreid konden vertellen over Jan Steen en wat wij hier allemaal doen en betekenen voor de verschillende doelgroepen die wij ontvangen.

Jan Steen kan een hulpmiddel zijn voor iemand die bijvoorbeeld, mede door de coronacrisis, al enige tijd thuis zit en het daardoor steeds moeilijker vindt om weer eens op pad te gaan. Heel begrijpelijk, maar waar kan je dan terecht? Het schakelteam zorgt ervoor dat partijen zoals wij te vinden zijn door mensen uit de wijk met een hulpvraag en door zorgorganisaties. Zij kunnen mensen naar ons doorverwijzen. Want eenmaal over de drempel, voelt iedereen zich hier thuis.

Helaas kunnen wij door de huidige coronamaatregelen maar een beperkt aantal mensen toelaten en dan ook nog alleen mensen die op dit moment al bij ons bekend zijn. Zodra het einde van de lockdown in zicht is, hopen we hier zo snel mogelijk verandering in te brengen en staat de deur weer open voor iedereen uit de wijk/stad.

3. Wat heeft het schakelteam voor uw cliënt betekend?

Dit is natuurlijk een vraag die het beste beantwoord kan worden door onze bezoekers die al eens in contact zijn geweest met het schakelteam. Toen ik deze vraag stelde vertelde een bezoeker dat hij bij ons op Jan Steen al eens van het schakelteam had gehoord, maar eigenlijk pas echt geïnteresseerd raakte toen zij daadwerkelijk in de wijk vlakbij zijn huis stonden met een bakfiets met koffie. Hierdoor is hij met de mensen van het schakelteam in gesprek gekomen en voelde hij eigenlijk direct een klik. Vanaf de oprichting van het schakelteam tot nu wandelt deze bezoeker nog steeds regelmatig met hen. Door de warme sfeer die er gezamenlijk wordt gecreëerd, ervaart hij veel binding met de andere mensen. Ook vindt hij het waardevol dat Jan Steen door het schakelteam op de kaart wordt gezet binnen Almere.

4. Als de schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Ideeën die hierover bij mij opkomen, zijn op dit moment veelal niet uitvoerbaar door de huidige coronamaatregelen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een evenement waarbij je als samenwerkingspartner van het schakelteam bent uitgenodigd om de andere organisaties (opnieuw) te ontmoeten en waarbij ook de mensen uit de wijk welkom zijn om kennis met ons te maken. Op het moment van schrijven realiseer ik mij dat het schakelteam wel online kennismakingen tussen wijkbewoners organiseert, in de vorm van online huiskamerbijeenkomsten. Maar hoe fijn zal het zijn als dit weer fysiek met elkaar kan. Wij willen ons als activeringscentrum graag aanbieden om hierbij te helpen, in de organisatie en wellicht als ontmoetingsplek.

Wat ik tot slot erg leuk vind is dat het schakelteam voor hun wandelingen met mensen en organisaties uit de wijk vaak bij ons activeringscentrum verzamelt, ondanks die coronamaatregelen. En als er dan vervolgens bij terugkomst nog plek over is in een van de ruimtes en het aantal mensen dat bij ons binnen mag zijn het toelaat, sluiten zij nog gezellig met elkaar af onder het genot van een kop koffie of thee.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Gesprekstafel 24 maart in het kader van de week van de psychiatrie

De week van 20 t/m 26 maart was de landelijke “week van de psychiatrie”. Deze week staat altijd in het teken van psychische kwetsbaarheid en is bedoeld om het stigma hierover te verminderen.

Een aantal samenwerkingspartners, zoals Stichting Cliëntenperspectief (Stip), Kwintes, Triade, UWV, De Schoor en –heel belangrijk- ervaringsdeskundigen, organiseren samen een leuk en interessant programma waar iedereen die dit wil aan kan deelnemen.

Dit jaar was een groot deel van het programma uiteraard online.

Als Schakelteam mochten we deze uitgelezen kans om in contact te komen met professionals, mensen uit de politiek en de mensen uit de doelgroep natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.

In de voorbereiding hebben we als leden van het Schakelteam onze gedachten laten gaan over hoe dit digitale uurtje in te vullen. Ieder ging bij zichzelf na wat betekenis geeft aan het leven, en hoe zich dat verhoudt tot het deelnemen aan de maatschappij. Deze brede vragen vormen een goede aanleiding voor een gesprek. Zeker als we het hierover hebben in relatie tot het participeren in de samenleving met een psychische kwetsbaarheid. Met deze twee vragen gingen we dus het online gesprek in.

In totaal waren er dertien deelnemers. Bij het voorstelrondje werd ieder gevraagd zijn of haar naam en lievelingskleur te noemen. De reden voor die laatste vraag hielden we nog even voor onszelf; die zou na afloop van het gesprek duidelijk worden. Vervolgens hebben we ons verdeeld in twee groepen om het thema van betekenisgeving en maatschappelijke participatie aan de hand van vier vragen verder uit te diepen.

Kwetsbare gesprekken volgden. Er zat een krachtige boodschap in. De oogst van deze middag is verwerkt in een persoonlijke praatplaat (zie afbeelding). Hierop zijn de opmerkingen van de deelnemers verwerkt, met als achtergrond: hun persoonlijke lievelingskleur.

‘’Het was goed om elkaar te spreken en met elkaar van gedachten te wisselen.’’ ‘’Dank voor het organiseren van deze bijeenkomst.’’ Dit waren enige opmerkingen die de waardering van deze digitale bijeenkomst onderstreepten. Als Schakelteam waren we blij met het aantal deelnemers en de samenstelling van de groep.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Heeft u vragen, wilt u in gesprek of kent u mensen die u in contact zou willen brengen met het Schakelteam? Kijk dan verder op onze website en neem contact op met één van ons:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Het Schakelteam en de herstelbenadering

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid die vragen, zorgen of onzekerheden hebben over de invulling van hun dagelijkse leven. Het Schakelteam heeft een informele werkwijze: we gaan op een persoonlijke manier in gesprek met bewoners die contact met ons zoeken. We gaan naast iemand staan en denken mee. We luisteren, ondersteunen en faciliteren. De rol van het Schakelteam Almere sluit goed aan bij de zogenaamde ‘herstelbenadering’. In dit artikel kunt u lezen wat we daarmee bedoelen.

Mensen die psychische klachten ervaren willen, net als iedereen, hun leven leiden en hun dingen doen, maar voor hen is dat niet iets vanzelfsprekends.

Door psychisch leed kan het persoonlijk leven flink ‘in de war’ raken en is er vaak effect op het maatschappelijk en sociaal/dagelijks functioneren. Dagelijkse en maatschappelijke rollen vallen (deels) weg, bijvoorbeeld rollen als echtgenoot of partner, als opvoeder of werknemer. Deze rollen geven identiteit en betekenis aan een persoon en zingeving aan het leven. De impact van het wegvallen daarvan is groot.

Gevoelens van zelfvertrouwen, eigenwaarde, identiteit en zingeving kunnen negatief beïnvloed worden. Psychisch lijden gaan vaak gepaard met gevoelens van schaamte, stigma en isolement.

Kortom: door psychisch lijden kan er veel verloren raken en dan moet er ook veel worden teruggevonden en teruggewonnen.

Dit is een individueel proces en het wordt ook wel het ‘Herstelproces’ genoemd: iemand is meer dan zijn ziekte of kwetsbaarheid, het gaat om het herstel van de persoon als geheel. Herstel is daarmee óok mogelijk als de aandoening niet (in zijn geheel) verdwijnt.  Herstel is een proces dat veel geduld, moed en vrije ruimte vraagt. Ruimte om zelf te oefenen en iets uit te proberen.

‘Gewoon het leven leiden’ en ‘gewoon dingen doen’ is in de context van psychische kwetsbaarheid niet gewoon. Het kan met veel vragen en onzekerheden gepaard gaan. Dat is gezien de situatie niet ‘gek’, maar juist heel normaal. Het gaat uiteindelijk om de eigen levenskracht, eigen keuzes maken, zelf nieuwe mogelijkheden zoeken en vinden.

Maar dat hoef je niet alleen te doen. Het is fijn als er dan iemand naast je kan staan die meedenkt, je de ruimte geeft om zelf te ontdekken of stappen te zetten. En dat is waar het Schakelteam bij kan ondersteunen. Niet als professionele behandelaar of begeleider, maar als persoon die vaak iets vergelijkbaars heeft meegemaakt.

Niet iedereen voelt zich vanzelf thuis bij een organisatie of activiteit of een dagbesteding. Iedereen heeft eigen persoonlijke mogelijkheden en krachten.

Daarmee schakelen is de kracht van het Schakelteam. We gaan op persoonlijke wijze in gesprek met bewoners, luisteren naar vragen en behoeften, en denken van daaruit mee: wat is nodig, waar kan dat worden gevonden. We hebben een up-to-date overzicht van activiteiten in de wijken en organisaties.

Ook als je niet goed weet je wilt of kunt, nemen we de tijd. Als kennismaken met een nieuwe activiteit spannend is gaan we daar samen naartoe om kennis te maken. Spelen er zaken bij overheidsorganisaties, dan kunnen we ondersteunen bij het contact of schakelen we naar organisaties of personen die daarbij kunnen helpen. Is er behoefte om gewoon eens van gedachten te wisselen over de stap naar de arbeidsmarkt en de onzekerheid die dit meebrengt door een langdurige ziekteperiode dan kan dat; maar ook als er zorg nodig is schakelen we daarnaar door.

Hopelijk heeft u nu een duidelijker beeld gekregen van onze werkwijze. Heeft u vragen, wilt u in gesprek of kent u mensen die u in contact zou willen brengen met het Schakelteam? Kijk dan verder op onze website en neem contact op met één van ons:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk

Op onze Facebook kunt u ook in onze Schakelverhalen meer lezen over de wijze waarop het schakelteam werkt.

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Mandy Hooiman

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het schakelteam? Wat heeft het schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het schakelteam? Ditmaal hebben wij met Mandy Hooiman gesproken. Zij is Sociaal Beheerder bij woningcorporatie Alliantie.

1. Wat is de meerwaarde van het Schakelteam voor uw werk?

Ik werk nu bijna drie jaar als Sociaal Beheerder bij de Alliantie (woningcorporatie) in Almere. In mijn werk houd ik me voornamelijk bezig met meldingen op het gebied van zorg en overlast. De meldingen zijn zeer uiteenlopend. Zo sta ik het ene moment in een vervuilde woning en houd ik me vervolgens bezig met ruziënde buren. Regelmatig komen we als woningcorporatie bij mensen thuis en ontmoeten we mensen die wel wat begeleiding en/of zorg kunnen gebruiken. Soms doordat ze het zelf niet kunnen organiseren, soms omdat mensen de weg niet weten en bijvoorbeeld eenzaam zijn.

2. Hoe ziet de samenwerking met het Schakelteam eruit? Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Sinds enkele maanden werken we samen met het Schakelteam. Al vrij snel kon ik een eerste aanmelding doen van een eenzame bewoonster die onenigheid had met haar buren over relatief kleine zaken. Mijn gevoel zei dat er mogelijk meer aan de hand was. Tijdens het doorvragen gaf de bewoonster aan eenzaam te zijn en bleek zij nauwelijks een sociaal netwerk te hebben. Ik heb deze bewoonster toen in contact gebracht met het Schakelteam. Die hebben, uiteraard coronaproof, gesprekken met de bewoonster gevoerd en hebben samen met haar gekeken naar activiteiten die haar interesseerden. Omdat deelname aan activiteiten tijdelijk niet meer mogelijk was door Corona is mevrouw uitgenodigd om deel te nemen aan de Digitale Huiskamer van het Schakelteam. Mevrouw is nu een vaste bezoeker van de Digitale Huiskamer en geniet van de contacten die ze heeft opgedaan.

3. Wat heeft het Schakelteam voor uw cliënt betekend?

Het Schakelteam heeft een goed luisterend oor geboden. Met de bewoonster is gekeken naar mogelijke activiteiten buitenshuis. Dit zodat deze mevrouw haar eigen bezigheden heeft, niet meer alles van haar buren meekrijgt en werkt aan haar eigen sociale netwerk buiten het wooncomplex. Tegelijkertijd is voor ons als woningcorporatie de overlastsituatie opgelost. 

4. Als de schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden, welke suggesties heeft u dan?

Ik denk dat het goed is dat het Schakelteam wordt uitgebreid naar andere stadsdelen. Soms zijn mensen lastig te bereiken. Het Schakelteam is heel laagdrempelig en dat werkt in veel gevallen heel goed.

Het Schakelteam is er voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid en iedereen in hun omgeving. In deze tijden van corona organiseert het schakelteam extra digitale huiskamers voor ontmoeting en gezellige activiteiten. Daarnaast zijn we natuurlijk gewoon bereikbaar voor een luisterend oor of een schakelvraag. Ook maken we nog geregeld wandelingen in koppels vanuit Stedenwijk. Neem contact op met één van onze medewerkers:

Schakelteam Almere Haven

Schakelteam Almere Stedenwijk