Nieuws

Samenwerkingspartner aan het woord – Met Marjolein Volpp

In deze rubriek staan onze partners uit de wijk en hun ervaringen met het schakelteam centraal. Hoe ervaren zij de samenwerking? Wat zien zij als de meerwaarde van het schakelteam? Wat heeft het schakelteam voor hun cliënten betekend? En: hebben zij suggesties voor het verder ontwikkelen van het schakelteam?

Marjolein Volpp bijt het spits af. Zij is praktijkondersteuner GGZ bij Huisartsenpraktijken Medi-Mere.

Wat is de meerwaarde van het schakelteam voor uw werk?
Het schakelteam kan op een laagdrempelige manier een luisterend oor bieden en (praktische) hulp inschakelen. Wij hebben onderling korte lijnen. Het schakelteam kan ons vaak meer informatie over de aangemelde persoon leveren, uiteraard alleen als daar toestemming voor is. Ook biedt het schakelteam een extra mogelijkheid om te sparren over andere vormen van hulp voor iemand.

Verder kan het schakelteam mensen bereiken die bij de POH GGZ niet goed in beeld komen, zoals zorgmijders.

Hoe ziet de samenwerking met het schakelteam eruit?
Kunt u een concreet voorbeeld geven?

Wij melden een persoon (in overleg met die persoon) aan met summiere informatie (bijvoorbeeld: komt niet in beeld, heeft behoefte aan een luisterend oor). Wanneer er door het schakelteam contact is gelegd, laat het schakelteam dit weten. Tussentijds worden we op de hoogte gehouden wat de stand van zaken is en bij afsluiting horen we wat het resultaat is van het contact.

Wat heeft het schakelteam voor uw cliënt betekend?
Wat wij van onze cliënten terug horen is dat zij zich extra gehoord en gezien voelen. Zij ervaren meer steun en hebben het gevoel er niet alleen voor te staan.

Als de schakelteams nog verder ontwikkeld zouden worden,
welke suggesties heeft u dan?

Het zou mooi zijn als de schakelteams zouden kunnen uitbreiden naar andere stadsdelen. En dat ook het aantal medewerkers zou uitbreiden.

Digitale huiskamer

Een van de kernactiviteiten van het schakelteam is om mee te denken met (psychisch) kwetsbare mensen in de wijk over een passende inlooplocatie of activiteit. Een veilige plek waar men zichzelf mag en kan zijn.

Er is in Almere zo veel mooi aanbod op deze gebieden, maar helaas is dat niet altijd makkelijk te vinden voor onze (psychisch) kwetsbare buurtgenoten. Daarnaast zijn de locaties met aanbod vaak ook niet op de hoogte van elkaars bestaan. Als schakelteam zoeken wij die verbinding; we bezoeken regelmatig de aanbodlocaties en zijn daarom een soort ‘levende sociale kaart’.

Maar wat doe je als veel van het aanbod door een pandemie langere tijd noodgedwongen de deuren moet sluiten en het schakelen naar …….. even niet meer kan? Dit terwijl de behoefte aan contact alleen maar groter is geworden bij de desbetreffende doelgroep. Wij bedachten er iets op: de digitale huiskamer!

Toen het nog mogelijk was om een fysieke ontmoeting te organiseren kwamen we al op het idee om de mensen die wij de afgelopen tijd geschakeld hadden met elkaar in contact te brengen. Dit bleek een succes. Hoewel niemand elkaar kende, durfde men zich wel open te stellen en kwam de kennismaking en het gesprek op gang. De wens bestond om hier een vervolg aan te geven. Helaas was een fysieke ontmoeting inmiddels niet meer mogelijk door verscherpte maatregelen rondom COVID.

Daarop bedachten we om de ontmoetingen via Zoom (digitaal) voort te zetten. Dit lijkt wellicht een makkelijke stap, maar voor velen – en zeker niet alleen voor de (psychisch) kwetsbaren – is het dat niet. Het levert vaak extra spanning en stress op, bovenop de spanning rondom de ontmoeting zelf. Om dit te ondervangen zijn we bij alle deelnemers langsgegaan met een leuk pakketje met wat lekkers en hebben we direct aan de deur uitgelegd hoe Zoom werkt. Hierdoor hadden we ook direct weer even een contactmoment met elkaar.

We startten onze eerste digitale huiskamer met vooral mensen uit Haven en Stedenwijk. De jongste deelnemer was 25 jaar en de oudste 80 jaar! Dus een gemixt gezelschap. Het werd een digitale ontmoeting waarbij we met elkaar kletsten over bijvoorbeeld “Hoe kom jij de dag nu door” of “Hoe zorg je dat je de moed erin houdt”. Koffie en thee erbij en elkaar beter leren kennen.

Ook deze digitale ontmoetingen bleken grote meerwaarde te hebben voor de deelnemers die vaak een gemeenschappelijke behoefte hebben aan contact met de medemens.

Na die eerste succesvolle digitale huiskamer zijn we meer digitale ontmoetingen gaan organiseren. Rondom de feestdagen hebben we extra ontmoetingen georganiseerd om aandacht te besteden aan de voor velen vaak zware periode. Regelmatig bezorgden we vooraf een leuke attentie thuis. In januari zijn we het nieuwe jaar gestart met een ‘gekke’ Nieuwjaarsbingo. Dit om weer even wat luchtigheid en gezelligheid in de dag te brengen. En we zijn, wegens veel animo, een nieuwe groep voor de digitale huiskamer gestart waar iedereen in principe welkom is.

U kunt (psychisch) kwetsbare bewoners op deze mogelijkheid wijzen. Vindt iemand het spannend om direct met de digitale groep mee te doen, dan spreken we deze persoon eerst individueel of brengen we hem of haar in contact met een klein groepje, totdat hij of zij er klaar voor is om een volgende stap te zetten.

Met onze digitale huiskamer dragen we bij aan het opzetten van sociale netwerken rondom de deelnemers, die naast contact met elkaar ook steun zijn gaan ervaren. Soms met een lach en soms met een traan. De mensen die deelnemen kunnen zichzelf zijn met al hun kwetsbaarheden. Het staat los van zorg, maar juist het lotgenotencontact kan herstel ondersteunen.

Wij gaan door met het organiseren van de digitale huiskamers en kijken dus vooral naar wat er in deze tijd van beperkingen welkan!

Wil je meer weten of onze digitale huiskamer bezoeken? Neem dan contact op met één van onze medewerkers!

Overzicht activiteiten en hulplijnen in Corona tijd

In de Coronacrisis zijn allerlei speciale hulplijnen en activiteiten ontwikkeld. Ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid in Almere. De komende tijd is het nog steeds nodig om dichtbij huis te blijven. Het Schakelteam Almere wil er ook nu zijn voor iedereen die zich eenzaam voelt, behoefte heeft aan een luisterend oor, of deel willen nemen aan een thuisactiviteit. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van de vele mogelijkheden die er ook nu zijn: bijzondere initiatieven, online activiteiten en telefonische hulplijnen. Dit overzicht is niet uitputtend. Kijk op de aangegeven websites voor de actuele details.

Algemene informatie gericht op een luisterend oor of (praktische) hulpverlening

 • De Coronamaatjes van de wijkteams Almere helpen kwetsbare inwoners o.a. met boodschappen doen, de hond uitlaten, telefoonmaatje. Bel 14036 om je aan te melden met vraag of aanbod.
 • Speciaal voor ouderen is informatie over activiteiten van de Schoor te vinden op www.deschoor.nl/coronaplus
 • De Hulplijn Maatschappelijk werk in tijden van Corona van de Schoor is bereikbaar voor inwoners die met een maatschappelijk werker willen praten over zaken als: spanningen thuis, eenzaamheid, overbelasting, verlies van werk of wegvallen van hulpverlening. De hulplijn is maandag t/m vrijdag te bereiken van 9.00-13.00 via 06-17179383 of per mail via maatschappelijkwerk@deschoor.nl
 • Vrijwilligers van Burennetwerk kunnen helpen met boodschappen doen, vervoer, medicijnen ophalen, belmaatjes of andere noodzakelijke hulp. Bel 036-5341404 of mail naar info@vmca.nl of bezoek de website vmca.nl. De VMCA ondersteunt ook (jonge) mantelzorgers en helpt bij het vinden van vrijwilligers.
 • De Wijkteams Almere zijn bereikbaar via 14036.
 • Centrum voor levensvragen biedt professionele begeleiding bij levensvragen met oog voor de persoonlijke levensvisie. Meer informatie is te vinden op www.geestelijkeverzorging.nl
 • Stedenwijkers voor Stedenwijkers bieden inwoners van Stedenwijk praktische of geestelijke hulp aan. Ze zijn bereikbaar via 06-23874653
 • www.almere.nl/samensterk biedt een overzicht van alle relevante websites en hulplijnen voor verschillende doelgroepen , zoals
  • kinderen en hun ouders (o.a de Kindertelefoon)
  • ouderen
  • laaggeletterden en anderstaligen
  • huiselijk geweld en kindermishandeling
  • landelijke initiatieven zoals de Luisterlijn

Algemene informatie gericht op activiteiten

 • Almeerdersstaansterk.nl biedt overzicht van alle bijzondere initiatieven en een actuele thuisagenda met leuke activiteiten voor thuisblijvers.
 • De Schoor biedt op de eigen facebookpagina dagelijks activiteiten aan (o.a aanbod bewegen en sporten)
 • Senior Live uit Almere Haven biedt gratis Fitnesslessen voor ouderen.
 • Omroep Flevoland biedt beweegactiviteiten aan.

Informatie speciaal gericht op psychische problematiek of hersenletsel

Online activering

Luisterend oor

 • Schakelteams Almere zijn er voor inwoners met psychische kwetsbaarheid in Haven en Stedenwijk die behoefte hebben aan een luisterend oor of die in contact willen worden gebracht met activiteiten of andere inwoners. Het schakelteam is elke dag bereikbaar via app, telefoon en facebook. Meer informatie is te vinden op www.schakelteam-almere.nl/haven of www.schakelteam-almere.nl/stedenwijk
 • Stichting Clienten Perspectief GGZ (Stip) heeft op dinsdag- en donderdagmiddag een digitale inloop. Om deel te nemen kan de inwoner zich via 036-5333572 of almere@stip-flevoland.nl opgeven.
 • Stichting Herstelproces is te bereiken via https://www.herstelprocesonline.nl/ of bel /whatsapp naar nummer 06-83588692
 • http://www.ocoalmere.nl/ heeft vrijwilligers die als onafhankelijke clientondersteuner ook in coronatijd inwoners ondersteunen
 • Mind Korrelatie geeft hulp en advies bij onder andere angst, somberheid en andere psychische klachten via https://wijzijnmind.nl/corona
 • Philadelphia biedt informatie, optredens, verhalen en filmpjes voor mensen met een beperking via https://www.philadelphia.nl/Hallothuis
 • https://www.nahforumalmere.nl/: biedt informatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel

Een virtuele contactgroep NAH (soort woonkamer) is op donderdag 9 april 15-16 uur van start gegaan via skype. Neem voor meer informatie of meedoen contact op met arnold.s26@gmail.com

 • 113 zelfmoordpreventie is te bereiken via 0900 0113

Informatie speciaal gericht op financiële hulp en schuldenproblematiek